Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

18251 Katana: Mumei( Tametsugu ) (The 63rd NBTHK Juyo Paper)
3,200,000 Yen

19619 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,000,000 Yen

18185 Katana: Shimotsuke Junin Hikosaburo Akihide Saku Kore
750,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation)
500,000 Yen

19591 Katana: Oite Efu Chojusai Tsunatoshi/Ansei 2 Sai 2gatsu Kichijitsu Chojusai Koretoshi
1,200,000 Yen

19613 Katana : Mutsu Kami Kaneyasu
670,000 Yen

19558 Katana: Hizen Kuni Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro (2nd eneration)
1,600,000 Yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
650,000 Yen

18147 Katana: Kouzuke Koku Nitta Ju Osumi Toshihira Saku(Living National Treasure)
1,750,000 Yen

19609 Katana: Bishu Osafune Kiyomitsu
550,000 Yen

19581 Katana: Mumei(probably Nio)
280,000 Yen

18509 Katana : Houki-kami Ason Masayuki Kansei 2nen Inu 2 Gatsu
1,450,000 Yen

11424 Katana : Mumei(Ko Uda)
750,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige)
700,000 Yen

19580 Katana: Mumei(unsigned) attributed as Fujiwara Nobuyoshi
300,000 Yen

19599 Katana: Yamashiro Junin Nimura Sakon Fujiwara Toshinaga
520,000 Yen

19579 Katana: Mumei (Mino school)
280,000 Yen

19574 Katana : Ichinoseki Muneaki. Ou Yazu Tomoaki Jyu
1,500,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

19457 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
1,700,000 Yen

18344 Katana : Mumei (Tegai)
600,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19274 Katana :(Kikka Mon) Echizen Ju Rai Nobuyoshi(first generation)
1,000,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

19115 Katana: Mumei(Komihara)
1,500,000 Yen

19133 Katana: Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira
2,500,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

19567 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,250,000 Yen

19127 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi(6th generation)
850,000 Yen

18111 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku
680,000 Yen

19501 Katana : Kunitoshi
850,000 Yen

19377 Katana: Mumei
350,000 Yen

19512 Daisho : Izumi Kami Fujiwara Kaneshige/Izumi Kami Fujiwara Kaneshige
2,950,000 Yen

19535 Katana : (Kikumon) Iga Kami Fujiwara Kinmichi (3rd generation)
700,000 Yen

16782 Katana: Ogasawara Shi Nagamune Saku
850,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

14771 Tachi : Kanesada(Yamato Koku)(10th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

19215 Katana :Satsuma Omi Oku Kozaemon Taira Motohira
1,750,000 Yen

19427 Katana : Nagamitsu
250,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19307 Katana : (Kiku Mon)Takai Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
950,000 Yen

13503 Katana: Mumei (Chiyozuru)
650,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

19432 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
750,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

10163 Katana: Hokke Saburo Nobufusa (first generation)
350,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19202 Katana: Mumei (Den Yamato Shizu)
1,200,000 Yen

19053 Katana : Mumei (Den Nakajima Rai)
1,200,000 Yen

19395 Katana: Mumei (Sa Kunihiro)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,800,000 Yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Keio 4 Nen 5 Gatsuhi (May 1865)
2,200,000 Yen

19052 Katana:(Kikumon) Izumi Kami Rai Kinmichi
1,200,000 Yen

15242 Katana: Ichimonji Masachika Saku (Showa)
220,000 Yen

17370 Katana : Ishido Fujiwara Korekazu Saku Kore
1,150,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19035 Katana : Mumei (Echizen Kanenori)
480,000 Yen

18278 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(6th generation)
1,150,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

08549 Katana: Suifu Ju Norikatsu(Tokkatsu) (1st generation) Ansei 4 Nen 2 Gatsuhi
1,850,000 Yen

19322 Katana : Satsuma kanko Chichibu Matsuyo Ichiji Masayoshi(3rd generation) 800,000 Yen

19156 Katana: Mumei(Joshu Sueyuki)) 980,000 Yen

19312 Katana : Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane 800,000 Yen

14195 Katana : Mumei(Aritoshi)(NBTHK 36th Juyo Paper) 2,500,000 Yen

18253 Katana(Nagamaki) : Mumei ( Ko Naminohira) 1,100,000 Yen

19170 Katana : Echizen Ju Shimousa Daijo Fujiwara Kanemasa 850,000 Yen

19321 Katana : Chikushu Munetsugu Saku/Heisei 27 Nen Shoka 1,500,000 Yen

19315 Katana : Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro 1,750,000 Yen

19314 Katana: Chikuzen Kuni Ju Fukuoka Ju Moritsugu 900,000 Yen

18333 Katana : Gosokui Orei Okobushi Gyoshisai Taisho 4Nen Syoshu Ou Takeda Rikugun Shoui Shimoyoshi/Hasshi Koui Hogo Kuniie Sinto Teishitsugigeiin Osaka ju Gassan Sadakazu Jinen 80sai Kinsaku 2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19078 Katana: Chikuzen Kami Nobuhide/Keio Gannen 8 Gatsu 3,950,000 Yen

19295 Katana : Izuminokami Fujiwara Kunisada 1,400,000 Yen

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

18348 Katana: Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 3rd generation)
800,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum