Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

19140 Tanto : Sakai Ikkansai Shigemasa Hori Do-saku (Mukansa)
400,000 Yen

19421 Tanto: Kiyomitsu
200,000 Yen

19380 Tanto: Gassan Sadakatsu (Kao)
850,000 Yen

18557 Tanto : Hizen Koku ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
3,500,000 Yen

19280 Tanto : Sosyu Jyu Yasuharu Saku
250,000 Yen

15859 Tanto: Takahashi Hidetsugu
180,000 Yen

19410 Tanto: Ecchu Kami Masatoshi
320,000 Yen

18369 Tanto : Mumei (Gassan)
550,000 Yen

15997 Tanto : Hirochika(Shinto) 380,000 Yen

19008 Tanto : Kanemitsu(Seki)
380,000 Yen

19212 Tanto: Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Paper)
2,000,000 Yen

18313 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao) 680,000 Yen

17670 Tanto : Inaba Toshiyuki Saku(1st generation) 450,000 Yen

19196 Tanto : Bishu Osafune Yasumitsu(2nd generation) 750,000 Yen

18546 Tanto : Kaneiwa 280,000 Yen

19007 Tanto: Uda Kunihisa (not guarantee) 120,000 Yen

19030 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Tobe Jo Sukesada 380,000 Yen

18535 Sunnobi Tanto(Wakizashi) : Yoshishige 380,000 Yen

18244 Tanto : Kiyotoshi 180,000 Yen

18410 Tanto: Sakai Ikkansai Shigemasa Horidosaku(Mukansa) 650,000 Yen

18386 Tabto : Kenryushi Sadaharu Kitae Kore / Kinpoujo Yaki Koto 650,000 YEN

18271 Tanto: Kurihara Kenji Nobuhide 1,400,000 Yen

18190 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Saku Kigen 2600 Nen 750,000 Yen

13419 Tanto :Motte Ouko Hideaki Saku Fukushima Shi Zo/Showa 3 Nen Boshin Oki Hi(1928) 450,000 Yen

16555 Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku/Kouki 2603 Nen 11 Gatsu Kichijitsu 580,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum