Set of Tosogu

F21572 Set of Tosogu :Shachihoko Zu Mitokoromono
3,000,000 yen

F21499 Set of Tosogu: Mumei (Yoshioka Inabasuke)
650,000 yen

F21595 Daisho Tsuba:Saotome Iesada
300,000 yen

F21523 Set of Tosogu:Mumei(Kaga Goto)/Yajima Hiromitsu
165,000 yen

F21408 Daisho Tsuba: Mumei(Unsigned)
165,000 yen

F21386 Daisho Tsuba: Mumei
215,000 yen

F21413 Daisho Tsuba: Naomasa
350,000 yen

F21439
125,000 yen

F21481
400,000 yen

F21404
350,000 yen

F21403
550,000 yen

F21476
80,000 yen

F21388 #61st NBTHK Juyo
2,600,000 yen

F21288 
100,000 yen

F21324
280,000 yen

F21207
3,500,000 yen

F21199
150,000 yen

F21174
95,000 yen

F21154
105,000 yen

F16064
350,000 Yen

F21036
95,000 yen

F21105
250,000 yen

F21023
1,500,000 yen

F21007
50,000 yen

F20605
70,000 yen

F20440
50,000 yen

F20401
20,000 yen

F20397
650,000 yen

F20375
195,000 yen

F05306
185,000 yen

F19304
180,000 yen

F13763
230,000 Yen

F19686
150,000 Yen

F19013
1,650,000 Yen

F18473
40,000 YEN

F18447
70,000 YEN

F17642
215,000 Yen

F18006
250,000 Yen

F17519
205,000円

F17551
115,000円

F17466
50,000 Yen

F17153
350,000 Yen

F17339
60,000 Yen

F16811
950,000 Yen

F16643 Set of Tosogu : Kogai and Kozuka ‘pheonix’ Tojoju 380,000 Yen

F16590
210,000 Yen

F11101
45,000 Yen

F151066
55,000 Yen

F15584
180,000 Yen

F141051
180,000 Yen

F14145
310,000 Yen

F09396 A set of Kozuka:Mumei 145,000 Yen

F14027
50,000 Yen

F13763
250,000 Yen

F07330 Futatokoro mono:Mumei (Unsigned) 160,000 Yen

F06264 Futatokoromono (Kogai Kozuka)Mumei 200,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum