Japanese Sword , Katana , Sword Fitting New

Please feel free to contact us for any questions

Aoi Art 1-54-6 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053 Japan

info@aoijapan.jp

information

Books

Kanto-hibishosjpg
Book: Kanto Hibisho(4 books)
70,000JPY
tsubahyakkkas
Book:Tsuba Hyakka, Hundred of Tsuba
4,000JPY
tokenyorans
Book:Token Yoran, Sword guide
3,000JPY
kuroharahikosaburous
Book:All the memories of Kurihara Hikosaburou Akihide
24,000JPY
book-c-12s-1
Book : Nihonto Gokaden no Tabi (Bizen Den)(Author: Tanobe Michihiro)
4,400JPY
warabitekatanas
Book: Warabite-To Nihonto no Shigen ni Kansuru Ichi kousatsu
10,000JPY
shintomeisakushus
Book: Shinto Meisakushu
4,000JPY
bizenichimonjis
Book: Bizen Ichimonj, Hanayakana Nihonto
10,000JPY
sukashi_tsubas
Book: Sukashi Tsuba
20,000JPY
F21326-2s
Book: Kanzan Towa
10,000JPY
book-c-12s-1
Book : Nihonto Gokaden no Tabi (Bizen Den)
4,400JPY
book-c-5s (1)
Zeni mai
1,000JPY
book-a-42s
Book: Nihonto Shokunin Shokudan
1,000JPY
book-a-40s
Book: Toso Nyumon
1,000JPY
book-b-9s
Book: Nihonto no Miryoku
1,000JPY
binotakumis
Exhibition Catalog : Bi no Takumi tachi
1,000JPY
rinpas
Book:Seika Dou Rinpa
2,000JPY