Kogatana

F23673 Kogatana:Masahira
50,000yen

F23364 Kogatana:Oite Noshu Kinka sanroku Yoshi Kawanabe Fujiwara Michinaga saku
28,000yen

F23788 Bashin:Mumei (Unsigned)
38,000yen

F23354 Kogatana:Echigo Kuni Yoshimitsu
195,000yen

F22108 A set of Kogatana: 3 pieces
35,000yen

F21474 Kozuka Kogatana: Yoshioka Inabasuke
300,000 yen

F21470 Kozuka Kogatana:Teijo Saku Mitsuyoshi(Kao)
300,000 yen

F21471 Kozuka Kogatana: Saku Teijo Koujo
350,000 yen

F21337-8
30,000 yen

F21162
60,000 yen

F19312
15,000 YEN

F18463
45,000 YEN

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum