Iaido

09135 Katana : Sa Nobumitsu Kinsaku/Showa 19 Nen Shunjitsu(Spring 1944) 400,000 Yen

17604 Katana: Ecchu Ju Yasumitsu/Heisei 9 Nen 6 Gatsu Kichijitsu(June 1997) 380,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum