Iaido

09135 Katana : Sa Nobumitsu Kinsaku/Showa 19 Nen Shunjitsu(Spring 1944) 400,000 Yen

18228 Katana : Noshu Ju Ujinobu 400,000 Yen

18240 Katana : Seki Ju Hidemune Saku/Showa Mizunotoushi Nen 2 Gatsu Hi 350,000 Yen

17604 Katana: Ecchu Ju Yasumitsu/Heisei 9 Nen 6 Gatsu Kichijitsu(June 1997) 380,000 Yen

10367 Katana: Hizen Koku Kanemoto 350,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum