Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

23756 Tanto:Senri Norihisa Saku Kore / January, Heisei 1st year (1989)
260,000yen

23581 Tanto:Bizen Kuni Osafune Kiyomitsu Tensho 3 Nen 8 Gatsu Hi (August, 1576)(NBTHK Hozon Touken)
270,000yen

24007 Tanto : Bizen Suke Munetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

23888 Tanto: Kaei 7 Nen 2 Gatsu Hi(Feb 1854) Yoshiyuki(Hoki)(NBTHK Hozon Token)
390,000yen

24095 Tanto:Kayo Kinfu Fujiwara Nobusuke/ Ansei 5 Nen 8 Gatsu Kichijitsu
450,000yen

23742 Tanto: Bishu Osafune Kiyomitsu Eiroku 9 Nen 8 Gatsu Hi
(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

23787 Tanto:Oite Toto Taneaki Zo March, Meiji 38 (1905)
300,000yen

23755 Tanto:Sagami Kuni Hiroki Hirokuni (Mukansa Swordsmith) Heisei 22 Nen Yayoi
450,000yen

23887 Tanto: Kiyotomo / Heisei 18 Nen 2 Gatsu Hi
230,000yen

23873 Tanto: Aritoshi Showa Hinoto-U Nen 2 Gatsu Hi (February 1987)
220,000yen

23807 Tanto:Mumei(Fuyuhiro)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

23808 Tanto: Mumei(Unsinged)(Hasebe)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

23897 Tanto: Sakuyou Bakkashi Hosokawa Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23876 Tanto: Bishu Osafune Morimitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

23749 Tanto:Hirotsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000yen

12385 Tanto:Osaka Ju Sadakatsu Saku(NBTHK Hozon Paper)
(NBTHK Hozon Token)
900,000yen

23715 Tanto:Yoshihiro Showa 54 Nen 2 Gatsu Hi (February 1979)(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

23594 Tanto:Mumei (Unsigned, attributed to Shinshinto Jumyo)(NBTHK Hozon Token)(Koshriae: NBTHK Hozon Tosogu)
350,000yen

23696 Tanto:Gassan Sadayoshi Saku Kaei 6 Nen 10 Gatsu Hi(October 1853)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

23684 Tanto:Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu
(NBTHK Hozon Token)
360,000yen

23608 Tanto: Oite Echigo Kuni Yoshimitsu
1,200,000yen

21766 Tanto: Mumei(judged as Kaifu from Shinshinto era)
(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23453 Tanto: Tsunehira Saku (Mukansa Swordsmith)
550,000 yen

23568 Tanto: Kunimitsu(Not Guaranteed)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
500,000 yen

23567 Tanto: Minamoto Masayuki(Joshu Kasama Ju)(Not guaranteed)
(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
500,000 yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
600,000yen

23188 Tanto:(stamp: Na Ni Ha) Naotane(Kao)/Tempo 8 Nen Chu Shu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (In a Wooden Box)
1,450,000yen

22709 Tanto: Kōtaishi Denka Go Tanjō Kinen/Shōwa Hachi Nen Jūni Gatsu Kichijitsu Gassan Sadakatsu Tatemakoto(NBTHK Hozon Token)
1,200,000yen

22531 Tanto:Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane(1st)/Keio 2 Nen 8 Gatsu Hi Tomonari 58 Dai Mago(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22542 Tanto: So Tsutomu(Mukansa Swordsmith)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

22355 Tanto:Ouji Denka Gotanjo Kinen Tame Miyoshi Tokumatsu Shi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

23211 Tanto:Teishitsu Gigeiin Miyamoto Kanenori 80 Sai Saku(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

22297 Tanto:Oite Tokyo Uzawa Oumi Suke Minamoto Taneaki Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22303 Tanto:Sekishu Ju Suesada(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22396 Tanto:Yamashiro Kuni Nishijin Jyu Umetada Myoujyu Hori do(fake)
300,000yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
195,000 yen

22160 Tanto:Bishu Osafune Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

19709 Sunnobi Tanto:Hirosuke
400,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum