Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

18154 Tanto :(Kikumon) Ecchu kami Masatoshi(2nd)
350,000 Yen

17674 Katana : Soshu Ju Tunahiro (3rd generation) 480,000 Yen

18165 Tanto : Toshiaki Saku(Yoroi Doshi) 250,000 Yen

18211 Tanto: Bizen koku Osafune Kiyomitsu 700,000 Yen

17505 Tanto: Gassan Sadakatsu (with solid gold fittings) 2,400,000 Yen

16478 Tanto : Kanetsuru 280,000 Yen

10119 Tanto:Mumei(unsigned ) attributed as Kikuchi Yari 280,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

18053 Tanto : Kanesada (2nd generation)  1,600,000 Yen

17498 Tanto: Teishitsu Gigeiin Kanenori 88 saku, Meiji 35 nen 2 gatsu 21 nichi Ishida Kou □ Taisho 6 nen, 8 gatsu hi 450,000 Yen

17626 Tanto : Yoshisada 150,000 Yen

14697 Tanto : Enjyu Yoshikuni Zo/Bunka 8 nenn 3 gatsu kichijitsu 180,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

14613 Kikuchi Yari : Kikuchi Jyu Koretada 280,000 Yen

15724 Tanto: Yusuishin Sadayoshi 330,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

14530 Sunbobi Tanto: Bizen Kuni Osafune Sukesada 1,200,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum