Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

17043 Wakizashi : Hizen Koku Junin Tadayoshi Saku(not guarantee) 450,000 Yen

18400 Wakizashi : Mumei attributed as Takada school 125,000 Yen

18429 Tanto: Kazutoshi Kiyotsugu Saku (copy of Kiyomaro) 250,000 Yen

18546 Tanto : Kaneiwa 280,000 Yen

18244 Tanto : Kiyotoshi 180,000 Yen

18410 Tanto: Sakai Ikkansai Shigemasa Horidosaku(Mukansa) 650,000 Yen

18393 Tanto : Toban Minamoto Toshiyuki Saku Kore 280,000 Yen

18407 Tanto : Awa Kuni Junin Sukeshige Saku 200,000 YEN

18386 Tabto : Kenryushi Sadaharu Kitae Kore / Kinpoujo Yaki Koto 650,000 YEN

18415 Tanto: BIZEN KUNI JU OSAFUNE HARUMITSU SAKU GENKI 3 NEN 2 GATU KICHIJITSU 350,000 YEN

18271 Tanto: Kurihara Kenji Nobuhide 1,400,000 Yen

18190 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Saku Kigen 2600 Nen 750,000 Yen

13419 Tanto :Motte Ouko Hideaki Saku Fukushima Shi Zo/Showa 3 Nen Boshin Oki Hi(1928) 450,000 Yen

16555 Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku/Kouki 2603 Nen 11 Gatsu Kichijitsu 580,000 Yen

17353 Tanto : Mumei 145,000 Yen

10119 Tanto:Mumei(unsigned ) attributed as Kikuchi Yari 280,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

18053 Tanto : Kanesada (2nd generation)  1,600,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

15724 Tanto: Yusuishin Sadayoshi 330,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

14530 Sunbobi Tanto: Bizen Kuni Osafune Sukesada 1,200,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum