Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

18115 Tanto:Noshu Seki Ju Kaneuji 500,000 Yen

18294 Tanto: Kunimitsu 280,000 Yen

18190 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Saku Kigen 2600 Nen 750,000 Yen

13419 Tanto :Motte Ouko Hideaki Saku Fukushima Shi Zo/Showa 3 Nen Boshin Oki Hi(1928) 450,000 Yen

16555 Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku/Kouki 2603 Nen 11 Gatsu Kichijitsu 580,000 Yen

18188 Tanto: Mumei 120,000 Yen

18045 Tanto : Kanetsune 500,000 Yen

17353 Tanto : Mumei 145,000 Yen

17674 Katana : Soshu Ju Tunahiro (3rd generation) 480,000 Yen

16478 Tanto : Kanetsuru 280,000 Yen

10119 Tanto:Mumei(unsigned ) attributed as Kikuchi Yari 280,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

18053 Tanto : Kanesada (2nd generation)  1,600,000 Yen

17498 Tanto: Teishitsu Gigeiin Kanenori 88 saku, Meiji 35 nen 2 gatsu 21 nichi Ishida Kou □ Taisho 6 nen, 8 gatsu hi 450,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

15724 Tanto: Yusuishin Sadayoshi 330,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

14530 Sunbobi Tanto: Bizen Kuni Osafune Sukesada 1,200,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum