Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

23211 Tanto:Teishitsu Gigeiin Miyamoto Kanenori 80 Sai Saku(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

23169 Tanto:Mumei(judged as Shinshinto Jumyo)(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

23156 Tanto:Tsugaru junin Kunitoshi(Mukansa Swordsmith)
200,000yen

23088 Tanto:Bishu Osafune Yasumitsu(2nd generation)/Eikyo 11 Nen 2 Gatsu Hi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

15042 Tanto:Sasshu Ju Sadakiyo(judged as around the Tenbun era)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22670 Tanto:Bishu Osafune Yoshikage(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

23036 Tanto:Yoshinojin Kunihira(consignment sale)
500,000 yen

22687 Tanto:Mumei
200,000 yen

23005 Tanto:Gassan Sadayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)(consignment sale)
730,000 yen

18229 Tanto: Senri Uguisu Naku Midori Have Kurenai 1946 Nen Kazuyoshi Saku.
200,000 yen

21373 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu
360,000 yen

22297 Tanto:Oite Tokyo Uzawa Oumi Suke Minamoto Taneaki Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22303 Tanto:Sekishu Ju Suesada(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22396 Tanto:Yamashiro Kuni Nishijin Jyu Umetada Myoujyu Hori do(fake)
300,000yen

22573 Tanto : Mumei (judged as Aizu Masaoki)
350,000yen

22316 Tanto:Bizen Suke Munetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

21379 Tanto:Nobukuni (Ouei era)
750,000 yen

20085 Tanto: Shigenori Saku
250,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
195,000 yen

22367 Tanto:Sakuyou Bakkashi Hosokawa Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

22160 Tanto:Bishu Osafune Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22168 Sun Nobi Tanto(Wakizashi):Motte Kenwabyo Mino Koku Ju Tanba Kanenobu Hori Dousaku
250,000yen

22039 Tanto:Kaku Yoshitsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

21776 Tanto: Masatsugu
280,000yen

21243 Tanto:Kasama Ikkansai Shigetsugu Niragu Ha(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

12385 Tanto:Osaka Ju Sadakatsu Saku(Kao)
850,000yen

21787 Tanto:Showa 11 Nen 5 Gatsau Kichijitsu Akitsugu Saku Kore
170,000 yen

19709 Sunnobi Tanto:Hirosuke
400,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum