Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

19705 Tanto :Chikugo Junin Koretsugu Saku
450,000 yen

19703 Tanto:Mumei(unsigned) attributed as Mito Sukemitsu.
250,000 yen

19744 Tanto:Bizen Kuni Osafune Jyu Kiyomitsu Teramura Genjiro Saku.
150,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
180,000 yen

19709 Sunnobi Tanto: Hirosuke
500,000 Yen

20004 Tanto: Minamoto Shigenaga
130,000 Yen

17219 Tanto : Oushu Morioka Ju Kunita
150,000 Yen

19699 Tanto : Mumei attributed Kodai Kanetsune
100,000 Yen

19479 Tanto(Kogatana) : Masamine (Living National Treasure)
250,000 Yen

19739 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper)
3,150,000 Yen

19682 Tanto: Kanenaga
180,000 Yen

19556 Tanto: Fuyuhiro
330,000 Yen

19524 Tanto: Oku Shirakawa Ju Munetoshi
185,000 Yen

19212 Tanto : Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Token)
2,000,000 Yen

19628 Sunnobi Tanto: Mumei (Echizen Kantane)
300,000 Yen

19066 Tanto : Bishu Osafune Sukesada
250,000 Yen

19050 Tanto: Zuisei Minamoto Hideaki
270,000 Yen

19525 Tanto: Hideaki
350,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu
3,600,000 Yen

19528 Tanto : Bizen Koku Osafune Sukesada(Hikozaemon Jo)
500,000 Yen

19568 Tanto: Kanemoto (Magoroku)
1,500,000 Yen

18369 Tanto : Mumei (Gassan)
550,000 Yen

15997 Tanto : Hirochika(Shinto) 380,000 Yen

18313 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao) 680,000 Yen

17670 Tanto : Inaba Toshiyuki Saku(1st generation) 450,000 Yen

18546 Tanto : Kaneiwa 280,000 Yen

19030 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Tobe Jo Sukesada 380,000 Yen

18535 Sunnobi Tanto(Wakizashi) : Yoshishige 380,000 Yen

18271 Tanto: Kurihara Kenji Nobuhide 1,400,000 Yen

18190 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Saku Kigen 2600 Nen 750,000 Yen

13419 Tanto :Motte Ouko Hideaki Saku Fukushima Shi Zo/Showa 3 Nen Boshin Oki Hi(1928) 450,000 Yen

16555 Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku/Kouki 2603 Nen 11 Gatsu Kichijitsu 580,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum