Auction List

F19604
250,000 Yen

F19628
980,000 Yen

F19603
55,000 Yen

18071 Awataguchi Omi Kami Tadatsuna(Ikkanshi/2nd generation)
1,150,000 Yen

11057 Katana: Suishinshi Masatsugu(Kao)
980,000 Yen

F19602
45,000 Yen

19650 Tanto: Mumei attributed to the Uda school
240,000 Yen

19145 Tanto: Yoshimitsu (Tosa)
250,000 Yen

19654 Katana: Mumei attributed to Kaneyuki
700,000 Yen

F19596
95,000 Yen

F19608
35,000 Yen

19464 Tanto : Minamoto Moroyoshi(Muknsa) Showa Kinoene 8gatsuhi
400,000 Yen

19285 Katana :Tenpo 14 Nen Mizunotou 2gatsu Hatsuumahi Seimei Syousin Shinritu Chikai Syoan Kunihide Gei Ketsugi Jyosyu Annaka Kosakahashi Fujiwara Seian ani Iwi den Sosyu Masamune Matsuyo Tachibana Inryusi Fujiwara Kunihide
1,400,000 Yen

F19599
35,000 Yen

F19324
35,000 Yen

F19565
75,000 Yen

19655 Katana : Higo Kami Hojoji Tachibana Yoshitsugu
950,000 Yen

19597 Tanto: Sukesada
200,000 Yen

F19607
35,000 Yen

F19600
45,000 Yen

F18303
120,000 Yen

19648 Katana: Gassan Oite Shazen Ugo Ju Suiseishi Kunihide Saku Kore
450,000 Yen

19669 Katana :Oku Yamato Kami Ason Motohira/Kansei 12 Kousyun
2,100,000 Yen

F19605
25,000 Yen

F19582
35,000 Yen

19664 Tanto : unsigned attributed to Sue Mihara school
600,000 Yen

17230 Wakizashi : Kawachi-kami Kunisuke(2nd generation)
580,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

F19612
75,000 Yen

19668 Tachi : Unshu Ju Tadayoshi Tsukuru Kore (Mukansa Tosho)
500,000 Yen

F19613
65,000 円

17663 Katana:Mumei(Takada Shizunori)
550,000 Yen

F19535
40,000 円

18427 Katana: Mumei (Den Hosho)
1,800,000 Yen

19598 Tanto: Mumei (Sue Seki school)
120,000 Yen

19386 Katana: Mumei(Yamato Shizu)
1,100000 Yen

19622 Wakizashi : Hishu Kawachi Kami Fujiwara Masahiro
550,000 Yen

F19176
65,000 円

16346 Katana:Mumei attributed to Kanetaka(cutting test)
700,000 Yen

19605 Wakizashi Mutsu Daijyo Miyoshi Nagamichi(1st generation)
500,000 Yen

F18102
250,000 円

17361 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Ko Mihara, Meiwa 6 Tsuchinoto-Ushi 12Gatsu 25Nichi, Chichiwari-dotan-barai. Edo Kokumachi, Yamada Asaemon Yoshihiro(Kao)
2,500,000 Yen

F19543
105,000 円

19549 Tanto: Muramasa
4,500,000 Yen

19514 Wakizashi : Oku Yamato Kami Ason Motohira
1,250,000 Yen

F19560
35,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum