Auction List

 

F20305
28,000 yen

F20383-2
20,000 yen

20356 Katana: Kunihide Saku
300,000 yen

20301 Katana: Chikusyu Ju Munehiro So Tsutomu
1,000,000 en

F20316
20,000 yen

F20304
48,000 yen

20367 Katana : Kashu Ju Tachibana Katsukuni(3rd generation)
500,000 yen

20355 Katana:Seki Jyu Masanao.
450,000 yen

20319 Tachi: Chikayori Zo
3,650,000 yen

20281 Katana: Mumei (Echizen Kanemori)
300,000 yen

F20383-1
40,000 yen

F20303
165,000 yen

20321 Katana: Kanemoto
1,250,000 yen

15759 Jumonji Yari: Kishu Ju Nagatsugu
265,000 yen

F20323
95,000 yen

F20309
40,000 yen

20322 Katana: Awataguchi Oumi Kami Tadatsuna
900,000 yen

20177 Wakizashi: Izumi Kami Fujiwara Kunisada
750,000 yen

20323 Katana: Oumi Kami Fujiwara Tsunahiro
500,000 yen

Photo Book: Yorozuya Kinnosuke
15,000 yen

F20321
35,000 yen

F20307
95,000 yen

F20326
45,000 yen

20350 Katana : Bishu Osafune Sukesada/Eisho 5Nen 8 Gatasu
350,000 yen

20320 Katana: Mumei attributed as Unji
1,500,000 yen

20201 Katana : Mumei (Shiga Seki Kanenobu) with Kiritsuke Mei
580,000 yen

F20315
40,000 yen

F20314
35,000 yen

20090 Wakizashi: Mumei (Yamamura)
500,000 yen

20202 Wakziashi: Bishu Osafune Katsumitsu
600,000 yen

19711 Wakizashi(Sunobi Tanto): Nobukuni Minamoto Yoshisada(Chikuzen Shito)
500,000 yen

20178 Katana: Ecchu Kami Fujiwara Kanekuni
1,200,000 yen

14512 Nagamaki: Mumei (Kanefusa)
550,000 yen

F20048
65,000 yen

F20348
40,000 yen

F20324
70,000 yen

20161 Katana: Mumei (Uda)
160,000 yen

F20277
35,000 yen

19217 Yari : Kanabo Hyoenojo Masatsugu
500,000yen

20272 Katana: Mumei(Enju)
1,100,000 yen

19155 Katana: Ecchu Kami Fujiwara Sadayuki (Owari)
500,000yen

19360 Katana: Mumei (Sue Seki)
380,000 yen

19186 Katana: Yoshinari (Tosa. Kyoho era)
600,000 yen

20264 Tanto: Suo Koku Ju Hironaga Saku
430,000yen

F20199
45,000 yen

F20246
145,000 yen

19210 Wakizashi:Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige
250,000 yen

15914 Jumonji Yari:Bushu Shitahara Ju Yasushige
250,000 yen

F20174
40,000 yen

20144 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Hori Dosaku
2,800,000 yen

20119 Wakizashi: Uda Kunihisa
430,000 yen

F20047
30,000 yen

18089 Wakizashi : Mumei (Rai Kuniyuki)
1,350,000 Yen

F20083
25,000 yen

F20078
40,000 yen

F10519
55,000 yen

19638 Katana: Mumei (Enryushi Kunihide)
500,000 yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19728 Tachi: Muneyoshi(Echizen Tsuruga/Keicho era)
650,000 Yen

F19656 Menuki
360,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum