Auction List

3,000 Yen

F18307
38,000 Yen

17003 Katana : Tanba Kami Yoshimichi(Osaka)/Kinzogan mei(Gold inlay) 1,350,000 Yen

18398 Naginata:Nanto ju Fujiwara Ason Kanefusa Hayato Jo Masazane 500,000 Yen

18394 Katana (for Iai ): MUMEI (unsigned) 220,000 Yen

3,000 Yen

F18306
36,000 Yen

18399 Wakizashi:Hitachi Kami Muneshige 220,000 Yen

18193 Wakizashi:Mumei (Sue Hosho) 650,000 Yen

1,000 Yen

F18298
250,000 Yen

18371 Wakizashi:Musashi Daisho Sakon Korekazu 400,000 Yen

10515 Wakizashi:NAOE SHIZU 450,000 Yen

1,000 Yen

F18287
115,000 Yen

18256 Tanto: Mumei(unsigned) attributed as shinshinto Mino school 80,000 Yen

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI 2,500,000 Yen

2,000 Yen

F18278
55,000 Yen

17583 Katana: Higo Do-tanuki Muneharu 330,000 Yen

11073 Jumonji: Fujiwara Hisayuki 450,000 Yen

17590 Jumonji: Fujiwara Hisayuki 250,000 Yen

18320 Katana : NO-SHU SEKI JU 23DAI FUJIWARA KANEFUSA SAKU KORE 300,000 Yen

2,000 Yen

F18018
30,000 Yen

15308 Dai Sho : Kunitsugu(Sudo)/Mumei (Shimada) 1,150,000 Yen

14074 Wakizashi: MUMEI (MIHARA SCHOOL) 250,000 Yen

18318 Katana :AKATSUKI 280,000 Yen

1,000 Yen

1,000 Yen

3,000 Yen

1814445 Yari : Kawachi Kami Kunisuke (1st generation) 150,000 Yen

3,000 Yen

1,000 Yen

18200 Katana : Mumei (Sokan) 300,000 Yen

5,000 Yen

2,000 Yen

3,000 Yen

3,000 Yen

1,000 Yen

1,000 Yen

F17689
165,000 Yen

17650 Katana : Dewa Koku Taikei Shouji Naotane/Bunka 11 Nen Cyusyun 2,300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum