Auction List

 

F22411 Menuki:Mumei(Unsigned)
25,000yen

F22392 Tsuba:Echizen Ju Kinai Saku
30,000yen

22338 Katana:Echigo Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

21402 Katana:Mumei(judged as Ganmaku/Shinto)(NBTHK Hozon Token)
280,000yen

F22431 Tsuba: Masanaga
35,000yen

F22408 Menuki: Mumei(Unsigned)
23,000yen

22299 Wakizashi: Izumi Kami Fujiwara Kunisada(2nd generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

22047 Katana: Izu Mishima Ju Yusuishin Sadayoshi (Mukansa swordsmith)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

14806 Wakizashi:Oumi Daijyo Fujiwara Tadayoshi (4th generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

F22425 Set of Tosogu:Mumei(judged as Kyo Kanagushi)(NBTHK Hozon Tosogu)
180,000yen

F22397 Tsuba:Mumei(judged as made in the Ounin era)(NBTHK Hozon Paper)
95,000yen

10522 Naginata: Settsu Ju Mune ?
250,000yen

22390 Katana:Sukemune (Shimada)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,500,000yen

F22407 Tsuba:Hokumatsusai Nukagawa Motoshige(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
350,000yen

F22426 Tsuba:Mumei(unsigned)
55,000yen

21627 Katana: Kanesada (Tembun era)
6,500,000 yen

22328 Wakizashi:Bishu Ju Kanetake(NBTHK Tokubestu Hozon Token)
400,000yen

22365 Katana:Iga Kami Minamoto Kanemichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

22139 Katana:Kiyomitsu(NBTHK Hozon paper)
350,000yen

F22421 Tsuba:Mumei(judged as Shoami)(NBTHK Hozon Tosogu)
55,000yen

F22404 Menuki:Mumei(judged as Kyokinko)(NBTHK Hozon Tosogu)
65,000yen

22339 Kago Yari(Jumonji Yari):Mumei(unsigned)
120,000yen

22116 Wakizashi:Bishu Osahune Iemitsu(NBTHK Koshu Tokubetsu Kicho Token)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

F22422 Tsuba:Mogarashi Nyudo Soten Sei 藻柄子入道宗典製
45,000yen

F22414 Fuchi Kashira:Mumei(unsigned)
35,000yen

22120 Yari:Kanabou Hyouennojo Masatsugu
150,000yen

22389 Katana:Mumei(judged as Yamato Shizu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

22359 Katana:Bizen Kuni Jyu Osafune Kiyomitsu(Goro zaemon Kiyomitsu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

22345 Tanto:Bizen Suke Munetsugu(NBTHK Hozon Token)
650,000yen

17358 Katana:Ikkansai Okimasa Saku(NBTHK Hozon Token)
450,000 Yen

22352 Katana:Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

F22419 Kozuka:Masamori(Kao) 政守(花押)
35,000yen

22383 Katana:Mumei (judged as Sue Tegai)(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

22382 Katana:Mumei attributed as Taira Nagamori(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
300,000yen

22122 Katana:Mumei(judged as Shikkake)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,250,000yen

22276 Katana:Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga Kimi Banzai(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,650,000yen

F22427 Kozuka:Chi Ichiki Nobutsura(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
250,000yen

22232 Katana: Chikushu Ju Sa Yukihide(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
2,500,000yen

22381 Tanto : Tanemitsu Zo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
280,000yen

22034 Katana:Musashi Kuni Omiya Ju Ihara Teruhide Tsukuru Kore
350,000yen

17043 Wakizashi : Hizen Koku Junin Tadayoshi Saku(not guarantee)
250,000yen

22177 Wakizashi:Bizen Fukuoka Ju Sukemitsu (fake)
135,000 yen

F22312 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000yen

22302 Katana:Mumei (judged as Shimada Hirosuke)(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

F21667 Kogatana:Sumi Motooki
25,000yen

04084 Wakizashi:Sasshu Ju Fujiwara Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
780,000yen

19693 Katana :Kanesada(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22244 Katana:Mumei(judged as Takada)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

22224 Katana: (Aoi family crest) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(Edo 3rd generation)
1,300,000yen

F22233 Tsuba:Eshu Hikone Ju Mitsuyoshi Saku
65,000 yen

22091 Wakizashi:Echizen Kuni Shimosaka Kanehiro(NBTHK Hozon Token)
320,000yen

21538 Wakizashi:Mumei(Unsigned)(Fujiwara Munekage)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

16726 Wakizashi:Bishu Osafune Sukesada(not guaranteed)
185,000yen

18041 Jumonji:Tohi Kumafu Ju Enju Nobukatsu saku(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
200,000yen

F22167 Jingasa: Mumei
50,000 yen

21674 Katana:Ichihara Nagamitsu (Showa)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

22147 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Nakajima Rai.
980,000yen

F22148 Yoroi and Kabuto (Armor) :Joshu Ju Saotome Nagaharu
750,000 yen

17456 Naginata:Houki Kuni Ju Hiroga Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

21287 Katana:Uda Sanekuni(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22120 Yari:Kanabou Hyouennojo Masatsugu
150,000yen

21696 Katana:Mumei (Bizen Osafune Morishige)
1,300,000 yen

F21708 Kozuka: Mumei
45,000 yen

21540 Tachi:Kozuke Koku Nitta Ju Oosumi Toshihira(Shunpei) Saku No
1,600,000 yen

21733 Katana : Mumei (attributed as Ayanoko-ji) (NTBHK the 43th Juyo Token)
2,950,000 yen

20077 Katana: Mumei(Shigaseki)
350,000 yen

21472 Wakizashi : Suishinshi Masatsugu(Kao)
2,800,000 yen

21516 Naginata:――- Fujiwara Hiroshige
220,000 yen

19049 Katana: Ou Tokutomi Shi Ju Ikkansai Okimasa Saku
600,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum