Auction List

 

F22645 Kogai:Mumei(Unsigned)
45,000yen

F22638 Tsuba: Mumei(Unsigned)
65,000yen

22590 Katana:Unju Fujiwara Nobukazue(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

22279 Katana:Mumei(judged as Suesa/Osa school)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

20290 Katana : Echigo Kami Kanesada (2d)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)1,550,000yen

F22637 Tsuba:Mumei(Unsigned)
50,000yen

F22639 Fuchi Kashira:Hirata Narimasa(Kao)
40,000yen

22647 Wakizashi: Bizen Koku Osafune Ju Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token)
365,000yen

22568 Katana:Hizen Kuni Ju Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

22431 Katana:Yoshimitsu Tsukuru(Mukansa swordsmith)
1,500,000yen

19355 Wakizashi(Sunnobi Tanto) :Mumei (Nobukuni)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

22167 Tanto:Noshu Ju Kanenobu(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

22536 Katana: Mumei (Tegai Kanekiyo)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

20462 Tachi: Jo-unsai Hayama Enshin Zo Kore
395,000yen

F22634 Tsuba:Mumei(Unsigned)
40,000yen

F22641 Kozuka:Mumei(unsigned)
40,000yen

22631 Wakizashi:Morimitsu(judged as Osafune)(NBTHK Hozon Token paper)(consignment sale)
950,000yen

22593 Daisho:Enju Nobutsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
1,150,000yen

F22652 Kozuka Kogatana:Suifu Ju Masa ? Saku
65,000yen

F22642 Kozuka:Mumei(unsigned)
35,000yen

22543 Katana:Mumei(Shumei)Sadamune(attributed as Shizu Saburio Kaneuji)(NBTHK the 25th Juyo Token)
3,600,000yen

22602 Katana:Mumei(judged as Cho Aritoshi)(NBTHK Tokubetsu Hozon)
1,200,000yen

F22333 Tsuba:Mumei(judged as Iyo Shoami)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen

F22681 Menuki:Mumei(judged as Kokinko)(NBTHK Hozon Paper)
35,000yen

22559 Wakizashi:Hoki Kami Fujiwara Hirotaka(NBTHK Hozon Token)
160,000yen

22014 Katana:Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
1,250,000yen

F22651 Maetate : Mumei (unsigned)
25,000yen

F22649 Hanbo :Mumei (unsigned)
65,000yen

F13016-4
50,000 yen

F14212 Tsuba: Shouami Choroku (NBTHK Hozon Paper)
45,000yen

F14768 Tsuba: Mumei(Shoami) (NBTHK Hozon Paper)
45,000yen

F17425 Tsuba:mumei(Unsigned)(Myochin)(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

22606 Wakizashi: Bisyu Osafune Iesuke(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

22467 Katana: Mumei (judged as Aoe school)(NBTHK the 63rd Juyo Token)
2,750,000yen

F22659 Menuki: Mumei(Unsigned)
25,000yen

21290-1 Wakizashi:Mumei(judged as Monju)(NBTHK Hozon Token)
255,000yen

22632 Wakizashi: Yokoyama Kagasuke Fujiwara Sukenaga(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22624 Katana:Sasshu Ju Masakiyo(NBTHK the 67th Juyo Token)
5,200,000yen

22488 Wakizashi:Chounsai Tsunatoshi(1st generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
480,000yen

21064 Katana:Bizen Osafune Ju Sukesada(not guaranteed)
400,000yen

21038 Wakizashi:Yamato Daijo Fujiwara Masanori(first generation)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

F22654 Menuki: Mumei(Unsigned)
25,000yen

F22618 Tsuba:Sadahiro(NBTHK Tokubetsu Kicho Paper)
50,000yen

F11160 Set of Tosogu: (Fuchikashira and Kozuka)
135,000yen

F22303 Kozuka:Hidari Kazumitsu
65,000yen

22171 Wakizashi:Kawachi Kami (cut after that)(judged as Kunisuke the 2nd)(NBTHK Hozon Token)
450,000 yen

22435 Wakizashi:: Mumei(judged as Soshu Hirotsugu)(NBTHK Hozon Token)
300,000 yen

22468 Katana: Echigo Kami Kanesada(24th NBTHK Juyo Token)
3,700,000 yen

F22615 Kozuka:Shozui Gyonen 69 Sai(not guaranteed)(consignment sale)
200,000yen

22578 Katana : Mumei
350,000yen

F22402 Tsuba:mumei(Kyo Sukashi)
90,000yen

17053 Wakizashi:Yamato Kami Yoshimichi(the 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
480,000yen

22552 Wakizashi:Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(first generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
380,000yen

F22541 Tsuba:Mumei(judged as Ko Kacchushi)(NBTHK Hozon Paper)
90,000 yen

Book: Tosogu no Bi Menuki (2)
2,500yen

17617 Tanto:Hideaki/Mikasa(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

F22497 Tsuba: Mumei(unsigned)
38,000yen

F22469 Tsuba:Mumei(Heianjo-Tsuba)
35,000yen

F22466 Tsuba:Yasunori(Kao)
135,000yen

F22456 Tsuba:Mumei(judged as Kanbei)(NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu)
65,000yen

22281 Wakizashi:Yamashiro Kuni Ju Fujiwara Nobuyoshi(Sword Stick)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
450,000yen

22276 Katana:Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga Kimi Banzai(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,650,000yen

F22427 Kozuka:Chi Ichiki Nobutsura(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
250,000yen

F22312 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000yen

04084 Wakizashi:Sasshu Ju Fujiwara Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
780,000yen

22224 Katana: (Aoi family crest) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(Edo 3rd generation)
1,300,000yen

21538 Wakizashi:Mumei(Unsigned)(Fujiwara Munekage)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

18041 Jumonji:Tohi Kumafu Ju Enju Nobukatsu saku(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
200,000yen

22147 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Nakajima Rai.
980,000yen

F22148 Yoroi and Kabuto (Armor) :Joshu Ju Saotome Nagaharu
750,000 yen

17456 Naginata:Houki Kuni Ju Hiroga Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

22120 Yari:Kanabou Hyouennojo Masatsugu
150,000yen

21696 Katana:Mumei (Bizen Osafune Morishige)
1,300,000 yen

F21708 Kozuka: Mumei
45,000 yen

21540 Tachi:Kozuke Koku Nitta Ju Oosumi Toshihira(Shunpei) Saku No
1,600,000 yen

21733 Katana : Mumei (attributed as Ayanoko-ji) (NTBHK the 43th Juyo Token)
2,950,000 yen

20077 Katana: Mumei(Shigaseki)
350,000 yen

21472 Wakizashi : Suishinshi Masatsugu(Kao)
2,800,000 yen

21516 Naginata:――- Fujiwara Hiroshige
220,000 yen

F22167 Jingasa: Mumei
50,000 yen

19049 Katana: Ou Tokutomi Shi Ju Ikkansai Okimasa Saku
600,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum