Auction List

 

21126 Katana:Oku Shirakawa Ju Koyama Munetoshi(NBTHK Hozon Token)
1,300,000yen

F22256 Menuki:Mumei(Unsigned)
15,000 yen

F22222 Tsuba:Sokaido Takaharu Oite Kawashima Tsukuru Kore
45,000 yen

22023 Wakizashi:Kouzuke Kami Yoshikuni(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

21309 Katana:Osaka Gassan Sadakatsu Saku(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

22217 Katana:Minamoto Jyu Kiritameshi Kore
300,000yen

F22249 Fuchi Kashira:Yamamoto Ryoji(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
175,000 yen

F22236 Tsuba:Mumei(Unsigned)
160,000 yen

22210 Katana:Tanba Kami Yoshimichi(Osaka Tamba the 1st generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

22150 Tanto:Kuninobu(NBTHK Hozon Token)
220,000yen

22176 Tanto:Yukimune(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

F22234 Menuki: Mumei(Unsigned)
100,000 yen

F22233 Tsuba:Eshu Hikone Ju Mitsuyoshi Saku
65,000 yen

22135 WakizashiAwataguchi Oumi Kami Tadatsuna(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
780,000yen

22107 Wakizashi:Mumei(judged as Hoki Kami Nobutaka)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22233 Tanto: Yoshu Matsuyama Ju Hori Do Saku Ryusen Nyudo Sadatsugu 50 Sai(Gold-inlaid Kao)(Living National Treasure)
3,750,000yen

20450 Katana:Minamoto Amahide Kitae Kore
350,000yen

F22231 Menuki:Mumei(Unsigned)
45,000 yen

F22224 Tsuba: Mumei(Unsigned)
85,000 yen

22091 Wakizashi:Echizen Kuni Shimosaka Kanehiro(NBTHK Hozon Token)
320,000yen

21778 Wakizashi:(Kikumon)Echizen kami Minamoto Rai Nobuyoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon)
450,000yen

22127 Katana:Bishu Ju Hisayama Suketaka Saku Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

F22221 Tsuba: Mumei(Unsigned)
55,000 yen

F22220 Tsuba:Mumei(Unsigned)
40,000 yen

21466 Katana:Mumei(Taira Takada)(Tomomitsu)
450,000yen

15970 Tachi: (Gold powder Inlay) Kuniyoshi
1,150,000yen

22100 Katana: Suishinshi Masatsugu
1,100,000yen

F22232 Fuchi Kashira:Katsuryuken Gyonen 66 Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
150,000 yen

F22230 Menuki:Mumei(Unsigned)
25,000 yen

22232 Katana: Chikushu Ju Sa Yukihide(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
2,350,000yen

16750 Wakizashi:Yamato Daijo Fujiwara Masanori(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

22192 Tanto:Bishu Osafune Katsumitsu(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

22223 Wakizashi:Chikushu Ju Minamoto Nobukuni Shigekane(NBTHK tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

F22244 Tsuba:Mumei(judged as Tohachi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
150,000 yen

22199 Katana :Hizen Kuni Ju Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,100,000yen

17550 Katana:Yamato Daijo Fujiwara Kuniyuki(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

21538 Wakizashi:Mumei(Unsigned)(Fujiwara Munekage)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

F22049 Menuki:Mumei(unsigned)
120,000 yen

16726 Wakizashi:Bishu Osafune Sukesada(not guaranteed)
185,000yen

18041 Jumonji:Tohi Kumafu Ju Enju Nobukatsu saku(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
200,000yen

F22167 Jingasa: Mumei
50,000 yen

F22136 Tsuba: Mogarashi Nyudo Soten Sei
250,000 yen

21674 Katana:Ichihara Nagamitsu (Showa)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

21790 Katana: Mumei (Ko-Uda)
700,000yen

22147 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Nakajima Rai.
980,000yen

19327 Katana:Ozaki Nagato Suke Masataka(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
650,000yen

F22148 Yoroi and Kabuto (Armor) :Joshu Ju Saotome Nagaharu
750,000 yen

17456 Naginata:Houki Kuni Ju Hiroga Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

21287 Katana:Uda Sanekuni(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22120 Yari:Kanabou Hyouennojo Masatsugu
150,000yen

09199 Katana : Mumei(attributed as Yamato Shizu)
1,500,000yen

F22034 Jitte(Jutte): Ninja goods.
55,000 yen

21696 Katana:Mumei (Bizen Osafune Morishige)
1,300,000 yen

F21708 Kozuka: Mumei
45,000 yen

22012 Wakizashi: Satuyousi Oku Motoyasu.
560,000 yen

21540 Tachi:Kozuke Koku Nitta Ju Oosumi Toshihira(Shunpei) Saku No
1,600,000 yen

21733 Katana : Mumei (attributed as Ayanoko-ji) (NTBHK the 43th Juyo Token)
2,950,000 yen

20077 Katana: Mumei(Shigaseki)
350,000 yen

21582 Tanto:Nobukuni
500,000 yen

21626 Wakizashi: Mumei (Den Rai Kunisue)
1,550,000 yen

F21500
20,000 yen

21472 Wakizashi : Suishinshi Masatsugu(Kao)
2,800,000 yen

F21435 Gunsen(War fan): Mumei
35,000 円

21516 Naginata:――- Fujiwara Hiroshige
220,000 yen

21470 Tanto: Shumei(Chiyozuru)Tanto
170,000 yen

21435 Dai Sho :Jiro Taro Kaokatsu/Hizen Koku Tadayoshi
2,500,000 yen

19049 Katana: Ou Tokutomi Shi Ju Ikkansai Okimasa Saku
600,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum