Auction List

19512 Daisho : Izumi Kami Fujiwara Kaneshige/Izumi Kami Fujiwara Kaneshige
2,950,000 Yen

F19491
55,000 Yen

F19499
75,000 Yen

11177 Tanto : Mumei(unsigned attributed to Kanenori)
300,000 Yen

F19504
75,000 Yen

F16154
55,000 Yen

F16281
70,000 Yen

19436 Katana : Amachi Masatsune
250,000 Yen

19085 Katana Mumei (Monjyu Shigekuni)
650,000 Yen

F16176
180,000 Yen

F16284
65,000 Yen

F19500
75,000 Yen

19165 Wakizashi : Bicchu Koku Mizuta Ju Kunishige Saku
400,000 Yen

19477 Yari: Hoju Minamoto Ason Masamitsu Saku
60,000 Yen

F19508
35,000 Yen

F19482
65,000 Yen

F19325
30,000 Yen

19535 Katana : (Kikumon) Iga Kami Fujiwara Kinmichi (3rd generation)
700,000 Yen

16782 Katana: Ogasawara Shi Nagamune Saku
850,000 Yen

F19506
85,000 Yen

F19497
55,000 Yen

F16492
25,000 Yen

16428 Wakizashi: Oizumi Ju Kazunao Zo Kore
320,000 Yen

19379 Katana: Kashu ju Shichizaemon jo Fujiwara Ietada
600,000 Yen

16269 Katana(Gunto): Zoheisyo (Arms factory)
250,000 Yen

F19498
100,000 Yen

F19478
48,000 Yen

19509 Tanto : Gassan
550,000 Yen

19423 Wakizashi: Mumei (Unji)
950,000 Yen

F19483
55,000 Yen

19456 Kogatana : Motte Dai 2 Ji Taisen Sesshuto Kuniie Saku (Mukansa swordsmith)
95,000 Yen

19274 Katana :(Kikka Mon) Echizen Ju Rai Nobuyoshi(first generation)
1,000,000 Yen

19187 Katana: Mumei (blade length is 83.1cm)
300,000 Yen

19348 Wakizashi: Banyo Kokuei So Kaneshige
160,000 Yen

19335 Katana: Mumei(Ayakoji)
550,000 Yen

19453 Wakizashi : Zusyu Mishima Ju Yusyuishin Sadakichi Kinsaku Showa Tsuchinotohitsuji 8 gatsu hi
300,000 Yen

19445 Wakizashi : Gold inlay (Kin zogan) Muramasa
3,000,000 Yen

19470 Tanto: Muramasa (Not guarantee)
185,000 Yen

19450 Tanto: Mumei (Enju)
650,000 Yen

F19337
30,000 Yen

F19395
30,000 Yen

19375 Tanto : Sanryu Masamine Saku Kore (Living National Treasure)
1,300,000 Yen

F19387
35,000 Yen

19303 Yari : Iga Kami Kinmich 1st generation
150,000 Yen

F19361
50,000 Yen

19039 Jumonji Yari: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshikane
200,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum