Auction List

17370 Katana : Ishido Fujiwara Korekazu Saku Kore
1,150,000 Yen

F19371-2
20,000 Yen

F19372
55,000 Yen

19343 Katana : Tokyo Kougyou Gakko Ichiyosai Iijima Seibei Minamoto Masayuki
550,000 Yen

18015 Katana : mumei (DEN Tametsugu)
1,500,000 Yen

F19370
45,000 Yen

F13763
230,000 Yen

F19446
125,000 Yen

19389 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,500,000 Yen

19294 Katana: Oite Yamaguchi Fujimoto Samon Fujiwara Morihide Keihaku
1,300,000 Yen

F14012
10,000 Yen

F19282
75,000 Yen

19141 Katana : Mumei (Sue Bizen)
350,000 Yen

16172 Yari : Kanesada
95,000 Yen

F19376
9,000 Yen

F19371-1
30,000 Yen

19349 Naginata : Kuninaga Saku
285,000 Yen

19105 Katana :Higo Koku Ju Akamatsu Taro Kanehiro Saku
550,000 Yen

F15398
75,000 Yen

F15356
65,000 Yen

F19346
40,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19328 Tanto: Hiroga
420,000 Yen

F19369
50,000 Yen

F19412
25,000 Yen

F19411
40,000 Yen

19340 Wakizashi: Totomi Kami Fujiwara Kanehiro
170,000 Yen

19111 Katana : Ashu Gosho ju Masaharu tsukuru kore Heisei 9 Haru Kichijitu
600,000 Yen

F19388
75,000 Yen

F19374
25,000 Yen

19039 Jumonji Yari: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshikane
200,000 Yen

15756 Katana : Kanekuni (Seki)
320,000 Yen

F15205
35,000 Yen

F19228
25,000 YEN

F19220
18,000 YEN

19183 Large Kogatana:Ryuhei Saku (Kawachi Ryuhei)
68,000 Yen

F19225
25,000 YEN

17673 Katana : Ushu Yajima Shin Fujiwara Kunishige Saku 750,000 Yen

F18173
100,000 YEN

19056 Wakizashi : Izumi Kami Kunisada (cursive script: made by Inoue Shinai) 1,250,000 Yen

F19072
85,000 YEN

F19075
35,000 YEN

F18495
35,000 YEN

F18444
250,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum