Auction List

F18512
38,000 YEN

F19022
420,000 YEN

18262 Katana : Ishikuri Tsurugiya Oomikami OTachi Motte Yo Ko Testu(Gassan Sadakatsu) 1,850,000 Yen

18470 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro 850,000 Yen

F19006
36,000 YEN

F18511
30,000 YEN

F18489
32,000 YEN

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

18510 Katana: Mumei (Bizen Osafune Sanenaga)(26th NBTHK Juyo Paper)
2,700,000 Yen

F18499
55,000 YEN

F18507
280,000 YEN

F18457
25,000 YEN

18496 Katana: Chikugo Kuni Yanagawa Ju Shimosaka Tadachika
400,000 Yen

18468 Katana: Bishu Osafune Munemitsu/Bunki 3 Nen 2 Gatsu Hi ( February 1503)
550,000 Yen

10586 Katana : Ubu Mumei(unsigned) attributed as Takada school
350,000 Yen

F19009
60,000 YEN

F19017
950,000 YEN

19031 Katana: Mumei (Kashu Kagemitsu) 650,000 Yen

18170 Katana: Zushu Mishima ju Yusuishin Sadayoshi(Mukansa) 550,000 Yen

18374 Katana: TAME ANDO UJI MINAMOTO HIDEAKI SAKU KORE
750,000 Yen

F18492
15,000 YEN

F18484
40,000 YEN

19033 Katana: Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,000,000 Yen

19032 Katana: Mumei (Rai Kuniyasu) 880,000 Yen

18611 Katana :Mumei(Naoe Shizu) (63rd NBTHK Juyo Paper) 2,250,000 Yen

F18487
25,000 YEN

F18480
35,000 YEN

18600 Katana: Showa 60 Nen 8 Gatsuhi Ozawa Masatoshi 550,000 Yen

15557 Katana : Yasunori/Showa 13 Nen 9 Gatsu Kichijitsu 800,000 Yen

19006 Katana : Baba Tsugukiyo Saku no kore. Showa Jurokunen Hachigatsuhi 120,000 Yen

F19024
75,000 YEN

18434 Katana: YOKOYAMA SUKEHISA SAKU KORE 380,000 Yen

F09295
35,000 YEN

3,000 YEN

F18497
30,000 YEN

18253 Katana(Nagamaki) : Mumei ( Ko Naminohira) 1,100,000 Yen

18596 Wakizashi: Kazusa Kami Fujiwara Kaneshige(Gold inlay cutting test) 1,400,000 Yen

3,000 YEN

18545 Tanto : Mumei (Heianjo Hiroyuki) 250,000 Yen

F18445
135,000 YEN

F18444
250,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

F18367
480,000 YEN

10548 Katana : Mumei (ShinShinto Mino school) 225,000 Yen

18156 Katana: Tenryushi Masataka/Tenpo 32 Gatuhi Yoshu Matsuyama Fujiwara Nagahiro 800,000 Yen

F14243
300,000 YEN

18292 Yari: NOSHU HIRONAGA 250,000 Yen

18474 Katana: NAGASONE OKISATO NYU-DO (KOTETSU) 2,500,000 YEN

18165 Tanto:Toshiaki Saku(Yoroi Doshi) 250,000 円

18391 Katana: Mumei(Ryo Hisanobu) 850,000 円

17117 Katana : Shoji Chikizen Daijo Naotane(Kao) 3,000,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum