Auction List

 

F21024
95,000 yen

F20450
30,000 yen

20558 Katana: Hizen Koku Ise Daijo (cutted)(Fujiwara Yoshihiro)
550,000 yen

21014 Tachi: Sagami Kuni Ju Hiroki Hirokuni
1,200,000 yen

F21025
40,000 yen

F21022
85,000 yen

21105 Katana : Mumei attributed to Ko Mihara
1,050,000 yen

21005 Katana: Naniwa Ju Gassan Unryushi Minamoto Sadakazu kokuin
2,200,000 yen

F21027
35,000 yen

F21023
1,500,000 yen

21060 Wakizashi: Echigo Koku Yoshimitsu Saku (Mukansa)
1,600,000 yen

20547 Hinawa Ju: Mumei
300,000 yen

Book: Tsuba Kansho Jitem(Volume 2 only)
2,000 yen

F21062
20,000yen

F21068
350,000 yen

21045 Tanto: Higo Kuni Akamatsu Tro Kanetsugu Saku
300,000 円

17519 Katana: Bishu Oshune Suketaka Zo Kore
400,000 yen

F21067
90,000 yen

F21063
50,000 yen

20612 Katana:Oite Naniwa Gassan Unryushi Sadakazu Seitan Kore
450,000 yen

20308 Tanto: Uda Kunihisa(41st NBTHK Juyo Token)
1,600,000 円

21028 Katana: Kongo Byoei Ji Minamoto Moritaka
850,000 yen

F21029
35,000 yen

F21064
185,000 yen

21076 Katana: Oumi Kami Sukeno
1,500,000 yen

21077 Tanto: Kanenaka
320,000 yen

Book: Toso Kodoku Meihinshu
3,000 yen

F21066
155,000 yen

10524 Wakizashi: Bicchu Kami Tachibana Yasuhiro
450,000 yen

21016 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,950,000 yen

F20678
350,000 yen

20581 Tanto: Naniwa Ju Gassan Sadakazu
180,000 yen

Book: Shinshinto Taikan
10,000 yen

20601 Wakizashi: Minryusi Toshizane
250,000 yen

F20561
280,000 yen

20306 Sunnobi Tanto: SyoJi Jiro Taro Naokatsu Saku Kore
600,000 yen

19484 Katana: Mumei (Osafune Nagamori)
1,450,000 yen

F19569
65,000 yen

F20545
135,000 yen

20353 Tanto: Kunihide Saku
150,000 yen

Book: Inoue Shinkai Taikan
6,000 yen

20096 Tanto:Okimasa (not guarantee)
100,000 円

F20352
55,000 yen

F20048
65,000 yen

19155 Katana: Ecchu Kami Fujiwara Sadayuki (Owari)
500,000yen

19186 Katana: Yoshinari (Tosa. Kyoho era)
600,000 yen

15914 Jumonji Yari:Bushu Shitahara Ju Yasushige
250,000 yen

20119 Wakizashi: Uda Kunihisa
430,000 yen

F20047
30,000 yen

18089 Wakizashi : Mumei (Rai Kuniyuki)
1,350,000 Yen

F20083
25,000 yen

F20078
40,000 yen

F10519
55,000 yen

19638 Katana: Mumei (Enryushi Kunihide)
500,000 yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19728 Tachi: Muneyoshi(Echizen Tsuruga/Keicho era)
650,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum