Auction List

F19170
45,000 YEN

F19164
25,000 YEN

19155 Katana: Sanryu Ryosanshi Masamine Saku Kore(Human National Treasure) 2,000,000 Yen

19128 Tachi : Ichi (Yoshioka Ichimonji)(25th NBTHK Tokubetsu Juyo Token) 19,500,000 Yen

F19168
15,000 YEN

F19156
15,000 YEN

F19150
35,000 YEN

19047 Tanto: Shigeyoshi Saku (late Murokachi period) 350,000 Yen

19156 Katana : Mumei(Joshu Sueyuki) 1,000,000 Yen

19154 Katana : Okimasa (Tsukamoto Okimasa) 950,000 Yen

F19136
35,000 YEN

F19158
35,000 YEN

F19174
35,000 YEN

16349 Katana : Mumei (Senjuin) 1,200,000 Yen

19007 Tanto: Uda Kunihisa (not guarantee) 120,000 Yen

F19138
35,000 YEN

F19137
30,000 YEN

F19124
45,000 YEN

19135 Katana : Kashu Ju Kanewaka(Shirouemon) 650,000 Yen

18619 Ken : Mumei (Sue Tegai) 350,000 Yen

F19165
20,000 YEN

F19163
28,000 YEN

F19171
48,000 YEN

15348 Wakizashi (Gunto) : Mumei(Uda Kunimune) 350,000 Yen

19113 Katana : Gassan Unryushi Sadakazu Zo 2,300,000 Yen

15554 Wakizashi : Mino koku ju Tanba Kanenobu Hori Dosaku Heisei 11nen Choyo Kissin 500,000 Yen

19029 Katana : Sassyu-ju Fujiwara Masafusa, Bunka 7nen 3gatsu(not guaranteed) 250,000 Yen

F19155
20,000 YEN

F19119
55,000 YEN

19056 Wakizashi : Izumi Kami Kunisada (cursive script: made by Inoue Shinai) 1,250,000 Yen

14407 Katana : Mumei (Nio) 1,500,000 Yen

19083 Dai Sho : Kazusa Suke Fujiwara Kaneshige (Gold inlay cutting test) 5,000,000 Yen

F19091
35,000 YEN

19106 Katana :Doshu Mishima Ju Yusuishin Sadayoshi Zo/ Showa Mizunoto-Ushi 8 Gatsu Hi Tame Yamada Tokuo Shi Ju 550,000 Yen

3,000 YEN

F19072
85,000 YEN

F19064
23,000 YEN

F19088
15,000 YEN

F19075
35,000 YEN

14358 Naginata : mumei(unsigned) attributed to Uda 250,000 Yen

19082 Wakizashi: Hizen Koku Junin Yoshinobu 500,000 Yen

19017 Wakizashi : Miyoshi Mutsu Kami Fujiwara Nagamichi (Gold inlay cutting test) 2,000,000 Yen

18608 Katana : Mumei (Yamato Shizu) 1,300,000 Yen

3,000 YEN

F18495
35,000 YEN

18262 Katana : Ishikuri Tsurugiya Oomikami OTachi Motte Yo Ko Testu(Gassan Sadakatsu) 1,850,000 Yen

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

18253 Katana(Nagamaki) : Mumei ( Ko Naminohira) 1,100,000 Yen

F18444
250,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

F18367
480,000 YEN

17117 Katana : Shoji Chikizen Daijo Naotane(Kao) 3,000,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum