Auction List

F20058
400,000 yen

F18023
28,000 yen

20051 Wakizashi: Omi Daijo Fujiwara Tadahiro (2nd generation)
500,000 yen

20050 Katana: Kanemoto
330,000 yen

F20043
23,000 yen

F20041
23,000 yen

17534 Katana :Showa 8Nen 5gatsu Gassan Sadakatsu Kinsaku Kao
1,850,000 yen

20048 Katana:Hizen Koku Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadayoshi
870,000 yen

16123 Wakizashi :Mumei attributed as Naoe Shizu.
600,000yen

19444 Katana:Mumei (Osafune Motomitsu)
980,000 yen

F14361
80,000 yen

F20055
135,000 yen

20047 Katana :Hizen Kuni Junin Tadayoshi Saku(first genertion)
1,000,000 yen

19673 Katana:Kunimasa(Horikawa)
3,900,000 yen

19689 Katana :Mumei attributed as Kouda.
380,000 yen

F20028
15,000 yen

F20027
30,000 yen

F20029
25,000 yen

15596 Wakizashi : Mumei(Dewa Kami Mitsuhira)
600,000 yen

18584 Katana : Kaga no Kami Fujiwara Morimichi
300,000 yen

F20030
18,000 yen

F20032
25,000 yen

F20026
18,000 yen

19698 Katana :Mumei (Ryumon Nobuyoshi) (63rd NBTHK Juyo Paper)
1,800,000 Yen

19530 Katana : Kii kuni Yasutsuna
1,150,000 yen

19661 Katana :Ecchu Kami Fujiwara Takahira(the 1st generation)
1,750,000 yen

20005 Katana: Mumei( Jitsua)
950,000 yen

F20056
195,000 yen

F20052
195,000 yen

18342 Wakizashi:Echigo kami Kanesada, 2nd generation
1,200,000 yen

20039 Katana:Echizen Kami Sukehiro
4,700,000 yen

19175 Wakizashi :Mumei attributed as Echizen Seki.
140,000 yen

18175 Wakizashi: Higo Kami Kuniyasu(not guarantee)
185,000 yen

19627 Katana: Mumei (Yamato Shizu)
600,000 yen

19421 Tanto: Kiyomitsu
150,000 yen

19638 Katana: Mumei (Enryushi Kunihide)
500,000 yen

F19673
45,000 Yen

20001 Katana : Ho-ki Kami Hirotaka/Echizen Ju
500,000 Yen

19425 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Tadahiro
900,000 yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

F19307
60,000 Yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

F19686
150,000 Yen

F19300
60,000 Yen

19720 Katana : Echigo Kuni Mitsuoki Showa 20Nen Shogatsu(Mukansa)
400,000 Yen

F19690
45,000 Yen

19730 Katana : Iwakuni Sanroku Seiryuken Moritoshi
550,000 円

F19348
70,000 Yen

19728 Tachi: Muneyoshi(Echizen Tsuruga/Keicho era)
650,000 Yen

F19658
95,000 Yen

F19646
65,000 Yen

19478 Wakizashi : Ecchu Kami Fujiwara Kanekuni(1st generation)
350,000 Yen

F19656 Menuki
360,000 Yen

19615 Dai Sho : Mumei(Echizen Seki)/Oite To-to Koyama Munetsugu Saku Kore(cutting test)
1,200,000 Yen

19536 Tanto: Mumei (Sue Tegai)
250,000 Yen

F19623
85,000 Yen

F19388
75,000 Yen

19212 Tanto : Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Token)
2,000,000 Yen

F19013
1,650,000 Yen

F19609
50,000 Yen

11206 Wakizashi : Tanba-kami Yoshimichi(3rd)
450,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

19622 Wakizashi : Hishu Kawachi Kami Fujiwara Masahiro
550,000 Yen

19605 Wakizashi Mutsu Daijyo Miyoshi Nagamichi(1st generation)
500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum