Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

23430 Katana : Bizen Koku Ju Osafune Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22685 Katana:Bizen-no-kuni Jū Osafune Kiyomitsu(NBTHK Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
600,000yen

22600 Katana: Aoi Mon Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Echizen Yasutsugu(2nd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,750,000yen

23415 Tachi: Hizen no Kuni Ju To-tomi Kami Fujiwara Kanehiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,250,000yen

15525 Katana:Unshu Ju Tadayoshi Tsukuru Kore(Mumansa Swordsmith)/Showa 46 Nen Nigatsuhi(NBTHK Hozon Token)
750,000yen

23387 Katana: Chikugo-no-Kami Kunifusa/Yoshu-no-Ju(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
895,000yen

23447 Katana: Chikushu Ju So Tsutomu Tsukuru Kore (Mukansa swordsmith)(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
900,000yen

23420 Katana: Tegarayama Kai Kami Masashige(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23137 Katana: Mumei(judged as Hosho)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,650,000yen

23436 Katana:Chobei Kanetsugu Kintan
240,000yen

23451 Dai Sho: Sukehiro / Nobuyoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,650,000yen

23349 Katana: Tadamitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

23066 Katana:Hizen Koku Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(Gold Inlay)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,550,000yen

23311 Katana: Mumei(judged as Ōmiya)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

22427 Katana: Ishido Unju Korekazu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

23250 Katana: Shison Yotetsu Teishitsu Gigeiin Gassan Sadakazu Kin Seiren Kore (Kao) Jinen 79 Sai Horu Onaji/Taisho 3 Nen 9 Gatsu Kichijitsu Tame Shitarake Shugo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,500,000yen

23402 Katana: Mumei (judged as Komihara)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

23353 Katana: (Chrysanthemum crest) Iga no Kami Fujiwara Kinmichi(2nd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23118 Katana:Hizen Koku Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23218 Katana: Unsigned (judged as Motomitsu)(NBTHK the 35th Juyo Token)
3,500,000yen

23241 Katana:Minamoto Moriyoshi/Heisei Gannen Shujitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Mukansa Swordsmith)
1,100,000yen

22025-1 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token )
1,200,000yen

23213 Dai Sho:Seiuntō Mutsu-jūnin Kunihiro Saku/Intetsu-tō Kunihiro Saku(Shinsaku Nihonto Certificate-Authentic Japanese Sword Certificate)
1,500,000yen

22333 Daisho:Hoshu Ju Fujiwara Mitsuhiro(Takada)/Yamagami Harima Kami Kunitaka(in Bungo district/the Kanbun era)(Dai: NBTHK Hozon Token/Sho: NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,000,000yen

22337 Katana: In Shirasaya with Koshirae (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23355 Katana:Goto Naohiro(judged as Dotanuki school)/Tempo 11 Nen 12 Gatsu Hi(NBTHK Hozon Token)
1,200,000yen

23199 Katana: Ise Daijo Kaneshige Saku Shishi Kanetoyo Tsuimei/Bunkyu 2 Nen 2 Gatsu Kichijitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23249 Katana: Hosho(the 22nd NBTHK Juyo Token)
6,500,000yen

23198 Tachi:Oki Kuni Junin Okimitsu Tsukuru Kore/Showa 47 Nen 1 Gatsu Hi (Awarded in the 8th Meito-Exhibition)
550,000yen

22714 Daisho:Uda Hirakuni(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)/Mumei(judged as Mihara Masaoki)(NBTHK Hozon Token)
3,000,000yen

23230 Katana: Hizen Kuni Saga Ju Hirosada(Consignment Sale)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

23003 Katana:Mumei(attributed to Chikakage)(NBTHK the 24th Juyo Token)
4,650,000yen

23108 Katana:Doi Shinryo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu) (NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
920,000yen

23124 Katana:Oku Yamato Kami Ason Motohira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

23083 Katana: Mumei(judged as Waki Shigesuke)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

22298 Katana:Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(5th generation)(NBTHK Hozon Token)
700,000yen

23119 Katana: Hizen Kuni Junin Munetsugu(1st generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

22202 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23114 Katana:Mumei(attributed as Enju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

23063 Katana: Shinano Kami Fujiwara Nobuyoshi(the 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23065 Katana:Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

22627 Katana: Mumei (attributed as Uda Tomotsugu)(NBTHK Hozon Token)
950,000yen

23031 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro/(Gold inlay) Kanbun 6 Nen 11 Gatsu 23 Nichi Futatsu Do Saidan Yamano Kauemon Nagahisa(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23027 Katana:Chikushu Ju So Tsutomu(Mukansa Swordsmith)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

23009 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK the 26th Juyo Token)
4,500,000yen

23008 Katana:Soushi Jiro tarou Naokatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

20570 Tachi : Sanryu Ryosanshi Masamine(Living National Treasure)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,550,000 yen

22669 Katana:Tairyusai Sokan(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000 yen

22719 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
1,550,000 yen

22604 Katana:Mumei(judged as Kozori)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
1,750,000 yen

22704 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
1,500,000 yen

17675 Tachi: Bizen Sukeyori(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
4,500,000yen

22591 Katana:Gyokushinsai Masakage Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,550,000yen

22522 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK the 23rd Juyo Token)(consignment sale)
4,200,000yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation)
650,000yen

22590 Katana:Unju Fujiwara Nobukazue(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

22522 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK the 23rd Juyo Token)(consignment sale)
4,200,000 yen

22581 Katana:Bishu Osafune Tsuneie(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
550,000 yen

22569 Katana : Bizen Suke Fujiwara Munetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,950,000yen

22230 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,150,000 Yen

22101 Katana: Mumei(judged as Den Rai Kunimitsu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,950,000yen

22428 Katana:Kashu Ju Fujiwara Takahira(Takahira 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
1,250,000yen

22429 Katana:Koushu Junin Sasaki Zenshiro Minamoto Kazumine(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

22374 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

22285 Katana :Oumi Kami Takagi Ju Sukenao Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
7,000,000 yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi
750,000yen

22170 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

09601 Katana:Mumei attributed as Jumyo(NBTHK Hozon Token)
330,000 yen

22268 Katana: Sakai Ikkansai Shigemasa(Mukansa swordsmith)
(NBTHK Hozon Token)
700,000yen

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

22187 Katana: Ho-ki Kami Taira Ason Masayuki(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000yen

22247 Katana: Unshu Ju Naganobu Zo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

21126 Katana:Oku Shirakawa Ju Koyama Munetoshi(NBTHK Hozon Token)
1,300,000yen

22100 Katana: Suishinshi Masatsugu
1,100,000yen

22094 Katana:Mumei Den Enju(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,150,000yen

22123 Katana:Soushi Chikuzen Daijo Taikei Naotane(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,200,000yen

21335 Katana:Mumei(judged as Hokke school)(NBTHK Hozon Token)
750,000yen

07388 Katana: Geishu Shi Matuo Hideto Zo/Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi  
980,000 Yen

22143 Katana:Hoki no kami Heichoshin Masayuki(Shin-shinto, Jo-josaku. Wazamono)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,850,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

22037 Katana:Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd generation) (NBTHK the 27th Juyo Token)
4,300,000yen

22084 Katana:Kashu Ju Kanewaka(attributed as Shirouemon)(3rd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

21366 Dai Sho:Tsushima Kami Tachibana Nyudo Tsunemitsu
2,000,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum