Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

23558 Katana: Omi Kami Sukenao
(NBTHK Tokubetus Hozon Token)
1,200,000yen

24060 Katana: Oite Sesshu Ikutama Gassan Sadakazu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23875 Katana:Bizen no Kuni Jyu Osafune Kiyomitsu Gorozaemon no Jo Sukesada saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23866 Katana:Yamato Kami Fujiwara Masanori Higo Kami Fujiwara Masakatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23795 Katana: Hizen Koku Ju Mutsu Kami Tadayoshi
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23857 Katana: Bitchu Matsuyama Omi Muto Kanetune Kansei 5 Nen 8 Gatsu Hi Tan Kore(August 1793)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

23795 Katana:Mumei (Nobukuni)(Juyo Token 30th session)
3,500,000yen

24064 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(1st)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23494 Tachi:Osumi Toshihira Saku (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23765 Katana: Kanenori (the 48th NBTHK Juyo Token)
4,000,000yen

23839 Katana: Bishu Osafune Yukikage(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

23845 Katana: Fujiwara Masahiro (Osumijo) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,800,000yen

23508 Katana:Hizen no Kuni Masahiro (6th generation)NBTHK Tokubetsu Hozon)
700,000yen

23709 Katana: Seitan Ryuoji Minamoto Sadatsugu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23204 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23844 Katana:Tsuda Omi Kami Sukenao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,300,000yen

23706 Katana: Hizen Koku Ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Koshu Tokubetsu Token)
3,000,000yen

23126 Katana:Dewa Kuni Junin Taikei Shoji Naotane(Kaō)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Fuchikashira: NBTHK Hozon Tosogu)
2,650,000yen

23750 Katana:Echigo no Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23790 Katana: Hizen Saga Ju Kunihiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

23802 Katana:Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Keio Gannen Hachigatsu Hi (August, 1865)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23639 Katana:Oushu Aizu Ju Miyoshi Nagamichi Kaei 6 Mizunoto-Ushi 2 Gatsu Hi (February, 1853)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

23816 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi. (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23723 Katana: Yamato Kami Hidekuni Meiji 3 Nen 2 Gatsu hi(February 1870)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23450 Katana: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23646 Katana:Mumei (Hōju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23804 Katana:Chikakage (Bizen Kuni Osafune Chikakage)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
3,750,000yen

23641 Katana : Sagami Koku Ju Yasuaki Saku Showa 51 Nen 8 Gatsu Kichijitsu (August 1976)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23392 Katana:Mumei (Ko Mihara)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23480 Katana: Hishū Karatsu-jū Kawachi no Kami Minamoto Motoyuki (1st Generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

22543 Katana :Mumei(attributed as Den Shizu)(NBTHK the 25th Juyo Token)
3,850,000 yen

23622 Katana: Kyushu Higo Dotanuki Kozukenosuke
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,900,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
(NBTHK the 43rd Juyo Token)
6,650,000 yen

23693 Katana: Hasedo Junin Tsunehira Saku(Mukansa Swordsmith)
1,400,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum