Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

20535 Katana:Oki Koku Ju Okimitsu Saku(NBTHK Hozon Token)
280,000yen

21383 Katana:Yamato Kuni Yagyu Sho Minamoto Sadahiro Tsukuru Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

22095 Katana:Higo Daijo Fujiwara Shimosaka(the 1st Yasutsugu)(NBTHK the 33rd Juyo Token)
4,500,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

19327 Katana:Ozaki Nagato Suke Masataka(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
650,000yen

22013 Katana:Fujiwara Korekazu Seitan(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

21577 Dai Sho :Mumei (Yamato Shizu)/Mumei(Echizen Rai)
2,250,000yen

22021 Katana : Matsuyama Ju Oda Muneyoshi Zo Kore
600,000yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000yen

22081 Katana:Hizen Kuni Jyu Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

21393 Katana:Bizen Osafune Yokoyama Sukekane Saku Kimi Banzai(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

21757 Katana: Hoki Kuni Ju Fujiwara Masanori
550,000yen

21481 Katana:Kaneshige
250,000yen

22037 Katana:Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd generation) (NBTHK the 27th Juyo Token)
4,300,000yen

22115 Katana:Bichu koku Mizuta Ju Oyogo Kunishige Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

22084 Katana:Kashu Ju Kanewaka(attributed as Shirouemon)(3rd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

21747 Katana: Yokoyama Ueno Daijo Fujiwara Sukesada
1,200,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
7,000,000 yen

22011 Katana:Biyo Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku (NBTHK Hozon Token)
800,000yen

21767 Katana:Awataguchi Oumi Kami Tadatsuna(2nd generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,800,000yen

21742 Katana: Kanesada Saku(the 3rd generation)
550,000yen

22035 Katana: Mumei(attributed as Den Tametsugu)
4,300,000 yen

20505 Katana:Inaba Kami Hiroshige (Shitahara)
550,000 yen

16203 Katana: Mumei (attributed as Mihara)
295,000 yen

21659 Katana:Musashi kami Kuniie Saku
1,800,000 yen

22015 Katana:Izumo Kami Fujiwara Yoshitake
1,350,000 yen

22030 Katana:Mumei (attributed as Shimada Hirosuke)
500,000 yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper
4,500,000 Yen

21366 Dai Sho:Tsushima Kami Tachibana Nyudo Tsunemitsu
2,000,000 yen

Katana: Mumei Uda Kunihisa
1,000,000 yen

19629 Katana:Chikusyu Ju Minamoto Yoshikane
550,000 yen

21791 Katana:Sakakura Gonnoshin Terukane
3,500,000 yen

22049 Katana: Bizen Koku Osafune Ju Nakagawa Shichiro Uemon Jo Yukikane
550,000 yen

22054 Katana:Mumei(Yamaura Saneo)
2,650,000 yen

06041 Katana:Mumei(unsigned) Kanenaga
1,700,000 yen

20011 Katana: Katana:Tame Kusano Katsuyoshi uji Syugo Saku Kore
550,000 yen

21348 Katana: Hizen Koku Oumi Daijo Fujiwara Tadayoshi
900,000 yen

21792 Katana :Kashu Kanazawa Ju Fujiwara Tsujimura Kanewaka(Kao)(Matasuke)
1,200,000 yen

22005 Katana:Hizen Kuni Ju Ise Daijo Fujiwara Yoshihiro(2nd generation)
950,000 yen

21323 Katana:Mumei (attributed as Tashiro Kanenobu)
600,000 yen

21772 Katana:Mumei (Den Naoeshizu)
2,500,000 yen

21530 Tachi:Yoshimitsu Zo Tame Yoshida Tamiya Uji
70 years Birthday commemoration
1,800,000 yen

21484 Katana:Yamato Kami Yoshimichi first generation.
1,100,000 yen

21738 Katana:Sumi Motooki(1st generation.)
550,000 yen

21071 Katana:Bizen Suke Hujiwara Munetsugu
1,500,000 yen

21515 Katana: Mumei (Taima)
3,200,000 yen

20489 Katana: Kanetsune
650,000 yen

21707 Katana:Chounsai Tsunatoshi
1,050,000 yen

21713 Katana:Tsushima Jonyudochikyu Tachibana Tsunamitsu Zo Kore
1,100,000 yen

20412 Katana:Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

21460 Katana:Mumei attributed as Chiyozuru Morihiro
550,000 yen

13736 Katana: Mumei(Enjyu) with red signature
1,050,000 yen

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,500,000 yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper)
3,650,000 yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper)
3,650,000 yen

21527 Katana:Bicchu Kuni Jyu Tsuguyoshi Saku 備中国住次吉作
4,500,000 yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
9,500,000 yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
2,950,000 円

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,350,000 yen

17317 Katana: Hoki Kami Taira Ason Masayuki
2,250,000 yen

21627 Katana: Kanesada (Tembun era)
6,500,000 yen

19531 Katana:Ise Kami Fujiwara Ganmaki Nobusada
800,000 yen

19244 Katana: Tesshinsai Kunihiro Zo Kore
550,000 yen

21610 Katana :Mumei(Hachiman-yama Kiyohira)
450,000 yen

21580 Katana: Mito Ju Katsumura Norikatsu Saku Kore
1,250,000 yen

20130 Katana: Mi-ike Jyu Kunimitsu
450,000 yen

21399 Katana:Mumei (Kashu Katsuie)
500,000 yen

21283 Katana:Suifu junin Minamoto Norimatsu Saku Kore
1,300,000 yen

21192 Katana: Watanabe Shigehira Saku
800,000 yen

21454 Katana: : Kun 4 Tou Kurihara Hikosaburo Akihide Kinsaku No
600,000 yen

21194 Katana:Mumei (Hokke Saburo Nobufusa)first generation.
300,000 yen

21554 Katana: Amada Akitsugu Saku kore
3,300,000 yen

21253 Katana:(Kinpu Mei )Tsushima Kami Tachibana Tsunemitsu
800,000 yen

17586 Katana:Settsu Kami Masanori
380,000 yen

06004 Katana: Geishu Ju Fujiwara Kanesaki
1,750,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

21367 Katana:Kashu Ju Kanewaka (Sirouemon)  賀州住兼若
950,000 yen

21422 Katana:Mumei(Yamato Shizu)(49th NBTHK Juyo Token)
2,200,000 yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
700,000 yen

17584 Katana:E (mura)
450,000 yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,050,000 yen

21311 Katana:Mumei Naoe Shizu 無銘(直江志津)
2,600,000 yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,200,000 yen

08359 Katana:Hirosada. (Shinto)
550,000 yen

16465 Katana: Noshu Seki Ju Fukuta Yoshimune
500,000 yen

21305 Katana: Mumei (Mihara)
450,000 yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu)
920,000 yen

21025 Katana: Matsumura Masanao.
1,450,000 yen

21183 Katana : Bishu Osafune Sukesada
980,000 yen

21292 Katana: Izumi Daijo Fujiwara Kuniteru Saku
750,000 yen

21127 Katana: Mumei attributed as Keishin Sai Naomasa
450,000 yen

21049 Dai Sho : Heianjo Okishiba Minamoto Nobuaki Saku Kore
500,000 yen

21103 Katana : Hizen Ju Harima daijo Fujiwara Tadakuni (first generation)
800,000 yen

21128 Katana: Yamato kami Yoshimichi
750,000 yen

21062 Katana: Mumei (Sa Hiroyuki)
2,600,000 yen

20486 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi 8th generation.
950,000 yen

21051 Katana: Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake
690,000 yen

20290 Katana: Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

20023 Katana: Morishige
1,750,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu
750,000 Yen

17127 Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka(2nd generation)
750,000 yen

20462 Katana:Jo-unsai Hayama Enshin Zo Kore
500,000 yen

20301 Katana : Chikusyu Ju Munehiro So Tsutomu
1,000,000 yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20288 Katana: Jounsai Hayama Enshin Tsukuru Kore
400,000 yen

20176 Katana: Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku
1,200,000yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,300,000yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

16253 Katana: Mumei (Den Osafune Morishige)
700,000 yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000yen

19652 Katana: Hizen Koku Saga Ju Masahiro(first generation)
900,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

18349 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Saku(30th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19028 Katana: Tohi Fujiwara Masateru 1,100,000 Yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku 800,000 Yen

20134 Katana: Ryosanshi Masamine
2,500,000 yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige) 700,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation) 500,000 Yen

19624 Katana: Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (3rd generation) 1,000,000 Yen

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi 
1,150,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

19087 Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum