Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

22175 Katana:Haja Amada Akitsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,700,000yen

22394 Katana:Mumei(judged as Hokke school)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

22335 Katana: Sasshu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

22101 Katana: Mumei(judged as Den Rai Kunimitsu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,950,000yen

22428 Katana:Kashu Ju Fujiwara Takahira(Takahira 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
1,250,000yen

22459 Katana:Hizen Kuni Ju Fujiwara Tadahiro(the 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

21096 Katana: Echizen Kami Sukehiro(2nd generation)(NBTHK Hozon Token)
1,850,000yen

22536 Katana: Mumei (Tegai Kanekiyo)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

22429 Katana:Koushu Junin Sasaki Zenshiro Minamoto Kazumine(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

22366 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,550,000yen

22492 Katana:Bizen Osafune Ju Yokoyama Sukekane(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
850,000yen

22374 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000 yen

22461 Katana: Mumei (Horikawa Kuninori) (NBTHK Hozon Token)
850,000yen

22261 Katana:Kiku mon Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

22285 Katana :Oumi Kami Takagi Ju Sukenao Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

22368 Katana:Seiryuken Moritoshi Tsukuru Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

22232 Katana: Chikushu Ju Sa Yukihide(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
2,500,000yen

22293 Katana:Mumei(judged as Unju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,450,000 yen

22384 Katana:Mumei(attributed as Shinshinto Naminohira)(NBTHK Hozon Token)
500,000 yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
7,000,000 yen

21402 Katana:Mumei(judged as Ganmaku/Shinto)(NBTHK Hozon Token)
280,000yen

21627 Katana:Kanesada(Tembun era)
6,500,000 yen

22389 Katana:Mumei(judged as Yamato Shizu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

22327 Katana:Mumei(Showato)
180,000yen

22391 Katana:Gassan Oite Shazen Ugo Ju Suiseishi Kunihide Saku Kore
450,000yen

22280 Katana:Ichi Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro first generation.
780,000yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi
750,000yen

22170 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

09601 Katana:Mumei attributed as Jumyo(NBTHK Hozon Token)
330,000 yen

22275 Katana:Echizen Kami Nobuhide.(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,400,000yen

22268 Katana: Sakai Ikkansai Shigemasa(Mukansa swordsmith)
(NBTHK Hozon Token)
700,000yen

22082 Katana : Keio 3 Nen U 8 Gatsu Ou Kurimoto Mamoru Ju Saijo Omi Yano Chounsai Toshikazu
1,100,000yen

20417 Katana: Minamoto Moriyoshi (Mukansa)
1,200,000yen

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

14837 Katana:Mumei(judged as Enju)(NBTHK the 61st Juyo Token)
2,500,000yen

22187 Katana: Ho-ki Kami Taira Ason Masayuki(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000yen

22247 Katana: Unshu Ju Naganobu Zo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

20130 Katana: Mi-ike Jyu Kunimitsu
350,000 yen

22141 Katana:Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

22114 Katana:Izumo Daijyo Fujiwara Yoshitake(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

21126 Katana:Oku Shirakawa Ju Koyama Munetoshi(NBTHK Hozon Token)
1,300,000yen

22100 Katana: Suishinshi Masatsugu
1,100,000yen

22094 Katana:Mumei Den Enju(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,150,000yen

22038 Tachi: ?Mori(attributed as Sadamori /place: unknown, the late Kamakura period)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

22118 Katana:Hizen Koku Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

22123 Katana:Soushi Chikuzen Daijo Taikei Naotane(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,200,000yen

22133 Katana: Mumei(Shitahara)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)(Two NBTHK Hozon Token)
475,000yen

21335 Katana:Mumei(judged as Hokke school)(NBTHK Hozon Token)
750,000yen

07388 Katana: Geishu Shi Matuo Hideto Zo/Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi  
980,000 Yen

22143 Katana:Hoki no kami Heichoshin Masayuki(Shin-shinto, Jo-josaku. Wazamono)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,850,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

22013 Katana:Fujiwara Korekazu Seitan(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

21577 Dai Sho :Mumei (Yamato Shizu)/Mumei(Echizen Rai)
2,250,000yen

22081 Katana:Hizen Kuni Jyu Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

22037 Katana:Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd generation) (NBTHK the 27th Juyo Token)
4,300,000yen

22084 Katana:Kashu Ju Kanewaka(attributed as Shirouemon)(3rd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

22015 Katana:Izumo Kami Fujiwara Yoshitake
1,350,000 yen

22030 Katana:Mumei (attributed as Shimada Hirosuke)
500,000 yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper
4,500,000 Yen

21366 Dai Sho:Tsushima Kami Tachibana Nyudo Tsunemitsu
2,000,000 yen

21791 Katana:Sakakura Gonnoshin Terukane
3,500,000 yen

21792 Katana :Kashu Kanazawa Ju Fujiwara Tsujimura Kanewaka(Kao)(Matasuke)
1,200,000 yen

21738 Katana:Sumi Motooki(1st generation.)
550,000 yen

21071 Katana:Bizen Suke Hujiwara Munetsugu
1,500,000 yen

21707 Katana:Chounsai Tsunatoshi
1,050,000 yen

21713 Katana:Tsushima Jonyudochikyu Tachibana Tsunamitsu Zo Kore
1,100,000 yen

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,500,000 yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
9,500,000 yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
2,950,000 円

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,350,000 yen

21399 Katana:Mumei (Kashu Katsuie)
500,000 yen

21283 Katana:Suifu junin Minamoto Norimatsu Saku Kore
1,300,000 yen

21454 Katana: : Kun 4 Tou Kurihara Hikosaburo Akihide Kinsaku No
600,000 yen

21253 Katana:(Kinpu Mei )Tsushima Kami Tachibana Tsunemitsu
800,000 yen

17586 Katana:Settsu Kami Masanori
380,000 yen

06004 Katana: Geishu Ju Fujiwara Kanesaki
1,750,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

21367 Katana:Kashu Ju Kanewaka (Sirouemon)  賀州住兼若
950,000 yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
700,000 yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,050,000 yen

21305 Katana: Mumei (Mihara)
450,000 yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu)
920,000 yen

21025 Katana: Matsumura Masanao.
1,450,000 yen

21292 Katana: Izumi Daijo Fujiwara Kuniteru Saku
750,000 yen

21127 Katana: Mumei attributed as Keishin Sai Naomasa
450,000 yen

21103 Katana : Hizen Ju Harima daijo Fujiwara Tadakuni (first generation)
800,000 yen

21128 Katana: Yamato kami Yoshimichi
750,000 yen

20486 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi 8th generation.
950,000 yen

21051 Katana: Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake
690,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu
750,000 Yen

17127 Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka(2nd generation)
750,000 yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20176 Katana: Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku
1,200,000yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,300,000yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000yen

19652 Katana: Hizen Koku Saga Ju Masahiro(first generation)
900,000 yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19028 Katana: Tohi Fujiwara Masateru 1,100,000 Yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku 800,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige) 700,000 Yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi 
1,150,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

19087 Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum