Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


f

19107 Katana: Mumei( Kanenori ) 330,000 Yen

19159 Katana : Mumei(attributed to Mito) 280,000 Yen

18539 Katana: Mumei(Sue Nio) 350,000 Yen

19014 Katana : Seki Junin (not guarantee) 450,000 Yen

15931 Katana: Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 Yen

18626 Katana : Mumei(Hokke Saburo Nobufusa) 280,000 Yen

18517 Katana : Yamato Kami Yasusada 2,500,000 Yen

11424 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Kouda school) 900,000 Yen

18575 Katana :Mumei(Takada) 300,000 Yen

19011 Katana: Mumei(Hachimanyama Kiyohira) 550,000 Yen

19137 Katana: Heian Jo Okishiba Nobuaki Saku Kore/Showa 52 Nen 8 Gatsu Hi (August 1977) 270,000 Yen

19015 Dai Sho :Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro/ Hizen Kawachi Kami Fujiwara Masahiro 1,200,000 Yen

19128 Tachi : Ichi (Yoshioka Ichimonji)(25th NBTHK Tokubetsu Juyo Token) 19,500,000 Yen

19156 Katana : Mumei(Joshu Sueyuki) 1,000,000 Yen

16349 Katana : Mumei (Senjuin) 1,200,000 Yen

15899 Katana: Mumei(Kanenobu) (Naoe shizu school) 1,200,000 Yen

19022 Tachi : Bishu Osafune Toshimitsu 1,950,000 Yen

19127 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi(6th generation) 850,000 Yen

18580 Katana: Mumei (Den Shigezane) 1,850,000 Yen

10548 Katana : Mumei (ShinShinto Mino school) 225,000 Yen

05260 Katana: Hishu Yatsushiro Ju Minamoto Moriyoshi (Musansa sword smith) 1,200,000 Yen

19100 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore 2,400,000 Yen

19097 Katana: Mumei(Den Rai Kunitoshi) 2,800,000 Yen

19096 Katana : (Aoi Mon) Yasutsugu Nanbantetsu(Edo 3rd generation) 700,000 Yen

18502 Katana: Mumei (Waki) 680,000 Yen

19081 Katana : Mumei unsigned attributed as Hirofusa 400,000 Yen

19078 Katana: Chikuzen Kami Nobuhide/Keio Gannen 8 Gatsu 3,950,000 Yen

07388 Katana: Geishu Shi Matuo Hideto Zo/Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi 1,200,000 Yen

06328 Katana: Bishu Ju Munehisa (not reliable signature) 550,000 Yen

18537 Katana : Mumei attributed as Sue Tegai 450,000 Yen

13736 Katana: Mumei(Enjyu) (Shumei Red Signature) Oji Matahachiro Toshitada Tameshi 1,050,000 Yen

18148 Tachi : Yoshindo (Mukansa swordsmith) 2,500,000 Yen

18451 Katana : Uyo Han Hosokawa Yoshinori Saku 1,000,000 Yen

18497 Katana(Gunto) : Nagamitsu 300,000 Yen

19057 Katana : Chounsai Tsunatoshi/□ei Gannen 8 Gatsu Hi
1,050,000 Yen

18155 Katana : Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Meiji 3 Nen 12 Gatsu Hi (December 1872)
2,800,000 Yen

18516 Katana : Hoki Kuni Nawa Ju Hayashi Nagataka 78 Sai Saku Kore. 280,000 Yen

18568 Katana : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku 1,700,000 Yen

19019 Katana:Oumi Kami Minamoto Hisamichi (first generation) 1,200,000 Yen

18161 Katana: Mumei (Mihara Masaie) 1,250,000 Yen

18621 Katana : Satsuma Ju Masafusa/Anei 7 Tsuchinoe-Inu 8 Gatsu Hi (August 1778) 650,000 Yen

07576 Katana: Matsumura Oumi Suke Minamoto Hiromitsu Saku 450,000 Yen

18588 Katana : Tairyusai Sokan Tsukuru Kore/Bunkyu 3 Nen 3 Gatsu hi (March 1863) 1,300,000 Yen

18620 Katana : Showa Hinoetatsu-toshi Hachi-gatsu Kichi-jitsu, Musashi-koku Ju Yoshihara Souji saku kore 1,200,000 Yen

18455 Katana:Echigo no Kuni Yoshimitsu saku / Showa 54 nen 8 gatsu 1,200,000 Yen

18565 Katana: Satsuma Oku Yamato Ason Omi Motohira 2,100,000 Yen

18574 Katana : Hishu Ju Sukekuni 400,000 Yen

18149 Katana : Amada Akitsugu Saku kore (Human National treasure) 3,800,000 Yen

18485 Katana : Bicchu Kuni Mizuta Kunitsugu 1,400,000 Yen

18542 Katana: Mumei (Enju) 1,150,000 Yen

18525 Katana : 73 Okina Shoji Mino Suke Fujiwara Naotane (Kao) 1,850,000 Yen

18523 Katana: Mumei (Kouda) 700,000 YEN

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

18440 Katana:Oosuriage Mumei (cut shortened) attributed as Hokke 700,000 YEN

18498 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

15275 Katana: Oite Toto Chounsai Tsunatoshi tsukuru kore 950,000 Yen

16665 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi (the 5th generation) 850,000 Yen

18384 Katana:MITO JYU NORITOSHI ZO NO BUNKYU GANNEN JYU GATSUHI 650,000 Yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu 900,000 Yen

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI KANSEI 2 NEN INU 2 GATSU 2,500,000 Yen

17651 Katana : Mumei (Den Enju) 850,000 Yen

18031 Katana: Yasunori 900,000 YEN

18412 Katana : Bishu Osafune Sukesada / Eisho 10 Nen 8 Gatsu Hi 750,000 YEN

17676 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (second generation)(naka kawachi) 1,750,000 Yen

18419 Katana: MUMEI ATTRIBUTED AS TEGAI KANEKIYO 850,000 Yen

10172 Katana:Yoshu Ju Sekitestu Nyudo Taira Sadashige Saku(Gunto army Koshirae) 580,000 YEN

18449 Katana:Oite Nanki Shigekuni Zo Kore (first generation) 3,700,000 Yen

18196 Katana :Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi 1,300,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori 4,500,000 Yen

17584 Katana: E.. (Emura) 450,000 Yen

1807476 Katana:MUMEI (UNSIGNED) ATTRIBUTED AS SHINSHIN TO JYOMYO 650,000 Yen

15144 Katana:MUMEI (UNSIGNED) ATTRIBUTED AS SHINSHIN TO JYOMYO 400,000 Yen

17435 Katana : Ou Kakae Masatomo Oushu Sendai Ju Kunikane Saku Kore (13 th generation) 1,450,000 Yen

16345 Dai Sho : Osaka Ju Gassan Sadakatsu/(Eda Kikumon)Omi Kami Minamoto Hisamichi. Hisatsugu 2,650,000 Yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

18273 Katana: SETTSU KAMI MONAMOTO TADAYUKI (2nd generation) with gold inlay 1,400,000 Yen

17530 Katana: Harima Kuni Mihara Ju Minamoto Tsuneshige Ansei 5 Nen 8 Gatsu Hi 500,000 Yen

13373 Katana: Musashi Daijyo Sakon Korekazu (1st generation) 800,000 Yen

18160 Katana : Mumei(Chiyozuru Morihiro) 850,000 Yen

09135 Katana : Sa Nobumitsu Kinsaku/Showa 19 Nen Shunjitsu(Spring 1944) 400,000 Yen

18284 Katana : Tairyusai Sokan/Keiou 2 nen 3 gatsu Kichi(March 1866) 600,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 750,000 Yen

18164 Katana : Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation/Nakakawachi) 1,500,000 Yen

15805 Katana : Sekido Unju Korekazu(49th NBTHK Juyo Paper) 4,200,000 Yen

17604 Katana: Ecchu Ju Yasumitsu/Heisei 9 Nen 6 Gatsu Kichijitsu(June 1997) 380,000 Yen

17193 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu) 980,000 Yen

18110 Katana : Izumo Kami Fujiwara Yoshitake 450,000 Yen

18220 Katana : Mumei (Enju) 1,250,000 Yen

17496 Katana: Mumei (Aoe)(29th NBTHK Juyo Paper)  2,500,000 Yen

16097 Katana: Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi(1st generation) 950,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

18090 Katana : Kii Kuni Yasuhiro 1,300,000 Yen

18141 Katana:Mumei(unsidned) attributed as Echizen Rai. 650,000 Yen

16250 Katana: Mumei (unsigned) attributed as Shitahara Yasushige. 800,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,900,000 Yen→ 1,750,000 Yen

15648 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada 1,200,000 Yen→ 1,050,000 Yen

10115 Katana :Kawabe Fujisaburo Suishinshi Masahide(Kao) 1,200,000 Yen

18063 Katana: Oite Nihon Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore 850,000 Yen

17596 Katana : Mumei(Kanayuki)(48th NBTHK Juyo paper) 2,200,000 Yen

18091 Katana : Oushu Ju Nagayoshi Zo 600,000 Yen

17364 Katana : Mumei(Yamato Shizu)(36th NBTHK Juyo Paper) 3,700,000 Yen

17130 Katana:Hizen Kuni Harima Daijyo Hujiwara Tadakuni 1,250,000 Yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi Bunkyu 1 nen 8 gatsu Kichijitsu 950,000 Yen

13620 Katana : Motte Nanbantetsu Echizen Ju Kanenori
1,250,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

17615 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,950,000 Yen

15033 Katana : Mumei (Chiyozuru Morihiro) 800,000 Yen

16129 Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,500,000 JPY

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni the first generation 850,000 Yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi Ou Higo Daijo Ootuki Kiyofusa Ju Zo No/ Anei 6 Tori 2gatsu 1,200,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

16558 Katana: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)  1,500,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

16331 Katana: Mumei (Unsigned) 500,000 Yen


 

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum