Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

20035 Katana : Mumei (Tegai)
1,000,000 yen

15630 Katana :Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshikane
1,000,000 yen

19526 Dai sho Dai : Katana in Shirasaya with Koshirae Sho: Wakizashi in Shirasaya with Koshirae
2,250,000 yen

18227 Katana : Mumei attributed as Iwai Nobuzure
380,000 yen

19171 Katana:Motte Nanbantetsu Echizen Koku Kanenori
380,000 yen

19712 Katana : Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (2nd generation)
1,000,000 yen

20019 Katana:Bishu Osfune Ju Sukesada(not guarantee)
180,000 yen

19662 Katana : Naniwa Ju Gassan Sadakazu Seitan Kore/Keio 4Nen 8 Gatsu Kichijitsu
2,200,000 yen

20008 Katana:Hiroyasu.
300,000 yen

19272 Mumei (Tametsugu)
3,300,000 yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 yen

20023 Katana:Morishige
1,750,000 yen

07199 Katana:Minamoto no Nobukuni Heisiro Yaoshimasa saku
600,000 yen

17487 Katana:Sassyu Jyu Masafusa Saku. 
400,000 円

19108 Katana:Mumei (unsigned) attributed as Komihara Masahiro.
2,000,000 yen

20002 Katana : Hizen Ichimonji Dewa Kami Yukihiro
920,000 Yen

19717 Katana: Higo Kami Kuniyasu
1,100,000 Yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

19046 Katana : Ikkannsai Masayoshi
350,000 円

14145 Katana:Mumei attributed as Komihara.
800,000 yen

19691 Katana : Kawachi kami Minamoto Kunihide
600,000 Yen

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

19737 Katana: Mumei (Bizen Osafune Sanenaga)(26th NBTHK Juyo Token)
3,000,000 Yen

15578 Tachi: Unshu Tadayoshi Saku Kore (Mukansa)
650,000 Yen

19740 Katana: Mumei (Kanenaga) (59th Juyo paper)
4,850,000 Yen

19738 Katana:Mumei(Rai Kunimitsu)
4,950,000 yen

18489 Katana : Hizen Koku Junin Tadayoshi Saku (first generation)
2,000,000 Yen

19660 Katana: Echigo Kami Kanesada
2,000,000 Yen

19674 Katana: Musashi Taro Yasukuni
1,200,000 Yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19557 Katana : Mumei(Tegai)
1,400,000 Yen

18298 Katana :Katana:Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni
850,000 Yen

19440 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Aoe school
1,800,000 Yen

19617 Katana: Mumei (Rai Kunimitsu) (49th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

19623 Katana Hizen Kuni Tadayoshi (8 generation Hashimoto Shinzaemon)
630,000 Yen

19624 Katana: Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (3rd generation)
1,000,000 Yen

13620 Katana: Motte Nanbantetsu Echizen Ju Kanenori
1,200,000 Yen

19644 Katana: Shigenori (Waki)
850,000 Yen

19285 Katana :Tenpo 14 Nen Mizunotou 2gatsu Hatsuumahi Seimei Syousin Shinritu Chikai Syoan Kunihide Gei Ketsugi Jyosyu Annaka Koitabaashi Fujiwara Seian ani Iwi den Sosyu Masamune Matsuyo Tachibana Inryusi Fujiwara Kunihide
1,400,000 Yen

19654 Katana: Mumei attributed to Kaneyuki
700,000 Yen

19655 Katana : Higo Kami Hojoji Tachibana Yoshitsugu
950,000 Yen

19648 Katana: Gassan Oite Shazen Ugo Ju Suiseishi Kunihide Saku Kore
450,000 Yen

18251 Katana: Mumei( Tametsugu ) (The 63rd NBTHK Juyo Paper)
3,200,000 Yen

19619 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,000,000 Yen

18185 Katana: Shimotsuke Junin Hikosaburo Akihide Saku Kore
750,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation)
500,000 Yen

19558 Katana: Hizen Kuni Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro (2nd eneration)
1,600,000 Yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
650,000 Yen

18147 Katana: Kouzuke Koku Nitta Ju Osumi Toshihira Saku(Living National Treasure)
1,750,000 Yen

19609 Katana: Bishu Osafune Kiyomitsu
550,000 Yen

18509 Katana : Houki-kami Ason Masayuki Kansei 2nen Inu 2 Gatsu
1,450,000 Yen

11424 Katana : Mumei(Ko Uda)
750,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige)
700,000 Yen

19599 Katana: Yamashiro Junin Nimura Sakon Fujiwara Toshinaga
520,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

19457 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
1,700,000 Yen

18344 Katana : Mumei (Tegai)
600,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19274 Katana :(Kikka Mon) Echizen Ju Rai Nobuyoshi(first generation)
1,000,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

19115 Katana: Mumei(Komihara)
1,500,000 Yen

19133 Katana: Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira
2,500,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

19127 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi(6th generation)
850,000 Yen

18111 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku
680,000 Yen

19501 Katana : Kunitoshi
850,000 Yen

19512 Daisho : Izumi Kami Fujiwara Kaneshige/Izumi Kami Fujiwara Kaneshige
2,950,000 Yen

19535 Katana : (Kikumon) Iga Kami Fujiwara Kinmichi (3rd generation)
700,000 Yen

16782 Katana: Ogasawara Shi Nagamune Saku
850,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

19215 Katana :Satsuma Omi Oku Kozaemon Taira Motohira
1,750,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19307 Katana : (Kiku Mon)Takai Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
950,000 Yen

13503 Katana: Mumei (Chiyozuru)
650,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

10163 Katana: Hokke Saburo Nobufusa (first generation)
350,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19202 Katana: Mumei (Den Yamato Shizu)
1,200,000 Yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Keio 4 Nen 5 Gatsuhi (May 1865)
2,200,000 Yen

19052 Katana:(Kikumon) Izumi Kami Rai Kinmichi
1,200,000 Yen

17370 Katana : Ishido Fujiwara Korekazu Saku Kore
1,150,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19035 Katana : Mumei (Echizen Kanenori)
480,000 Yen

18278 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(6th generation)
1,150,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

08549 Katana: Suifu Ju Norikatsu(Tokkatsu) (1st generation) Ansei 4 Nen 2 Gatsuhi
1,850,000 Yen

19312 Katana : Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane 800,000 Yen

14195 Katana : Mumei(Aritoshi)(NBTHK 36th Juyo Paper) 2,500,000 Yen

19170 Katana : Echizen Ju Shimousa Daijo Fujiwara Kanemasa 850,000 Yen

19321 Katana : Chikushu Munetsugu Saku/Heisei 27 Nen Shoka 1,500,000 Yen

19315 Katana : Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro 1,750,000 Yen

19314 Katana: Chikuzen Kuni Ju Fukuoka Ju Moritsugu 900,000 Yen

18333 Katana : Gosokui Orei Okobushi Gyoshisai Taisho 4Nen Syoshu Ou Takeda Rikugun Shoui Shimoyoshi/Hasshi Koui Hogo Kuniie Sinto Teishitsugigeiin Osaka ju Gassan Sadakazu Jinen 80sai Kinsaku 2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19078 Katana: Chikuzen Kami Nobuhide/Keio Gannen 8 Gatsu 3,950,000 Yen

19295 Katana : Izuminokami Fujiwara Kunisada 1,400,000 Yen

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

18348 Katana: Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 3rd generation)
800,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum