Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

23009 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK the 26th Juyo Token)
4,500,000yen

22470 Katana:Showa 11 Nen 10 Gatsu Kichijitsu/Yasunori
600,000yen

22637 Katana: Jisso Enman Ou Gosho Kiyoshi Ju/Oite Toyosu Imagawa Han Sa Kunimitsu Kanotoi Shoshun Kichijitsu
400,000yen

23008 Katana:Soushi Jiro tarou Naokatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

22715 Katana: Meiji 41 Nen 8 Gatsu Hi/Jounsai Hayama Enshin Tsukuru(NBTHK Hozon Token)
470,000yen

22083 Katana:Oite Efu Chounsai Tsunatoshi Tsukuru Kore/Kaei 7 Saai 3 Gatsu Kichijitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000 yen

23035 Katana:Oumi Kami Sukenao/Kanbun 12 Nen 8 Gatsu Hi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
Hi(consignment sale)
1,250,000 yen

22452 Katana: Mumei(judged as Osafune Tsuneie)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000 yen

21069 Katana:Mumei(judged as Shinshinto Jumyo)(NBTHK Hozon Token)
350,000 yen

22525 Katana:Gashu Ju Kanewaka(Shirouemon)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
980,000 yen

22708 Katana:Mito Ju Sukemitsu Tsukuru(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000 yen

23019 Katana: Mumei(Naoe Shizu)/Mumei(Shitahara)/Mumei(Harima Daijo Shigetaka)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)(Two NBTHK Hozon Token)
475,000 yen

22207 Katana : Dewa Daijyo Fujiwara Kunimichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,000,000 yen

20570 Tachi : Sanryu Ryosanshi Masamine(Living National Treasure)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,550,000 yen

22601 Katana : Mumei(judged as Norishige)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
5,500,000 yen

19028 Katana: Tohi Fujiwara Masateru(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000 yen

22669 Katana:Tairyusai Sokan(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000 yen

22719 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
1,550,000 yen

151017 Katana:Ou Ju Kusaka Teitoku Takenori Showa 17 Nen 10 Gatsu Kichijitsu
1,300,000 yen

22604 Katana:Mumei(judged as Kozori)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
1,750,000 yen

22704 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
1,500,000 yen

22326 Dai Sho:Hokke Saburou Nobufusa(Mukansa swordsmith)(NBTHK Hozon Token)
1,200,000yen

10475 Katana: Mumei (Ko Mihara)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

17675 Tachi: Bizen Sukeyori(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
4,500,000yen

22662 Katana:Yonezawa Omi Kato Tsunahide(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
850,000yen

22591 Katana:Gyokushinsai Masakage Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,550,000yen

21348 Katana: Hizen Koku Oumi Daijo Fujiwara Tadayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

22522 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK the 23rd Juyo Token)(consignment sale)
4,200,000yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation)
650,000yen

18374 Katana: TAME ANDO UJI MINAMOTO HIDEAKI SAKU KORE(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
750,000yen

18374 Katana: TAME ANDO UJI MINAMOTO HIDEAKI SAKU KORE(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
750,000yen

22543 Katana:Mumei(Shumei)Sadamune(attributed as Shizu Saburio Kaneuji)(NBTHK the 25th Juyo Token)
3,600,000yen

22590 Katana:Unju Fujiwara Nobukazue(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

22568 Katana:Hizen Kuni Ju Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

22431 Katana:Yoshimitsu Tsukuru(Mukansa swordsmith)
1,500,000yen

22593 Daisho:Enju Nobutsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
1,150,000yen

22602 Katana:Mumei(judged as Cho Aritoshi)(NBTHK Tokubetsu Hozon)
1,200,000yen

22500 Katana:Ou Kawashima Shigeyoshi Shi Ju Zushu Mishima Ju Yusuishin Sadayoshi Saku Showa 48 Nen(Mukansa swordsmith)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

22628 Katana:Hizen Koku Oumi Daijo Tadahiro(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,500,000yen

20546 Katana : Mumei(attributed as Rai Kuniyasu and Sa Yasuyoshi)
1,250,000 yen

22493 Katana: Oumi Daijo Fujiwara Sukenao Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000 yen

22614 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,700,000 yen

22360 Katana: Sasshu Ju Minamoto Moriatsu Saku(2nd)
420,000 yen

22354 Katana:Minamoto Ason Muneshige(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000 yen

22522 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK the 23rd Juyo Token)(consignment sale)
4,200,000 yen

22334 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000 yen

22102 Katana : Taira Masumori(Takada)(NBTHK Hozon Token)
650,000 yen

22582 Katana:Moro Dai Kore Motte Shinsui Tsukuru Kore Fujiwara Korekazu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
1,800,000 yen

22581 Katana:Bishu Osafune Tsuneie(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
550,000 yen

22569 Katana : Bizen Suke Fujiwara Munetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,950,000yen

22453 Katana: Higo Kuni Ju Akamatsu Tarou Kanehiro Saku Utsusu Kiyomaro
650,000yen

22407 Katana:Higo Kuni Ju Akamatsu Taro Kanetsugu Saku
750,000yen

20572 Katana:Mumei(Sa-Sadayoshi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,450,000yen

22230 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,150,000 Yen

22335 Katana: Sasshu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

22101 Katana: Mumei(judged as Den Rai Kunimitsu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,950,000yen

22428 Katana:Kashu Ju Fujiwara Takahira(Takahira 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
1,250,000yen

22459 Katana:Hizen Kuni Ju Fujiwara Tadahiro(the 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

21096 Katana: Echizen Kami Sukehiro(2nd generation)(NBTHK Hozon Token)
1,850,000yen

22429 Katana:Koushu Junin Sasaki Zenshiro Minamoto Kazumine(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

22366 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,550,000yen

22374 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

22285 Katana :Oumi Kami Takagi Ju Sukenao Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
7,000,000 yen

22391 Katana:Gassan Oite Shazen Ugo Ju Suiseishi Kunihide Saku Kore
450,000yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi
750,000yen

22170 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

09601 Katana:Mumei attributed as Jumyo(NBTHK Hozon Token)
330,000 yen

22268 Katana: Sakai Ikkansai Shigemasa(Mukansa swordsmith)
(NBTHK Hozon Token)
700,000yen

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

22187 Katana: Ho-ki Kami Taira Ason Masayuki(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000yen

22247 Katana: Unshu Ju Naganobu Zo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

22141 Katana:Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

21126 Katana:Oku Shirakawa Ju Koyama Munetoshi(NBTHK Hozon Token)
1,300,000yen

22100 Katana: Suishinshi Masatsugu
1,100,000yen

22094 Katana:Mumei Den Enju(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,150,000yen

22118 Katana:Hizen Koku Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

22123 Katana:Soushi Chikuzen Daijo Taikei Naotane(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,200,000yen

21335 Katana:Mumei(judged as Hokke school)(NBTHK Hozon Token)
750,000yen

07388 Katana: Geishu Shi Matuo Hideto Zo/Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi  
980,000 Yen

22143 Katana:Hoki no kami Heichoshin Masayuki(Shin-shinto, Jo-josaku. Wazamono)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,850,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

22013 Katana:Fujiwara Korekazu Seitan(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

21577 Dai Sho :Mumei (Yamato Shizu)/Mumei(Echizen Rai)
2,250,000yen

22081 Katana:Hizen Kuni Jyu Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

22037 Katana:Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd generation) (NBTHK the 27th Juyo Token)
4,300,000yen

22084 Katana:Kashu Ju Kanewaka(attributed as Shirouemon)(3rd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

22015 Katana:Izumo Kami Fujiwara Yoshitake
1,350,000 yen

22030 Katana:Mumei (attributed as Shimada Hirosuke)
500,000 yen

21366 Dai Sho:Tsushima Kami Tachibana Nyudo Tsunemitsu
2,000,000 yen

21791 Katana:Sakakura Gonnoshin Terukane
3,500,000 yen

21792 Katana :Kashu Kanazawa Ju Fujiwara Tsujimura Kanewaka(Kao)(Matasuke)
1,200,000 yen

21738 Katana:Sumi Motooki(1st generation.)
550,000 yen

21071 Katana:Bizen Suke Hujiwara Munetsugu
1,500,000 yen

21707 Katana:Chounsai Tsunatoshi
1,050,000 yen

21713 Katana:Tsushima Jonyudochikyu Tachibana Tsunamitsu Zo Kore
1,100,000 yen

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,500,000 yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
9,500,000 yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
2,950,000 円

21283 Katana:Suifu junin Minamoto Norimatsu Saku Kore
1,300,000 yen

21454 Katana: : Kun 4 Tou Kurihara Hikosaburo Akihide Kinsaku No
600,000 yen

21253 Katana:(Kinpu Mei )Tsushima Kami Tachibana Tsunemitsu
800,000 yen

17586 Katana:Settsu Kami Masanori
380,000 yen

06004 Katana: Geishu Ju Fujiwara Kanesaki
1,750,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

21367 Katana:Kashu Ju Kanewaka (Sirouemon)  賀州住兼若
950,000 yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
700,000 yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,050,000 yen

21305 Katana: Mumei (Mihara)
450,000 yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu)
920,000 yen

21025 Katana: Matsumura Masanao.
1,450,000 yen

21292 Katana: Izumi Daijo Fujiwara Kuniteru Saku
750,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum