Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


18147 Katana: Kouzuke Koku Nitta Ju Osumi Toshihira Saku(Living National Treasure) 2,200,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

18090 Katana : Kii Kuni Yasuhiro 1,300,000 Yen

18141 Katana:Mumei(unsidned) attributed as Echizen Rai. 650,000 Yen

18097 Katana: mumei (Aoi Art attributes this sword to Yamato Daijo Fujiwara Masanori) (Hagire) 400,000 Yen

18142 Katana : Dai-Nihon Akihide Saku(Kurihara Akihide)
850,000 Yen

16250 Katana: Mumei (unsigned) attributed as Shitahara Yasushige. 800,000 Yen

17220 Katana: Soshu Ju Masahiro(not guarantee)
450,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,900,000 Yen→ 1,750,000 Yen

16601 Katana Bizen Kuni Junin Ichiryushi Nagamitsu Saku 800,000 Yen→ 650,000 Yen

15648 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada 1,200,000 Yen→ 1,050,000 Yen

15691 Katana: Hizen koku Omi Kami Tadayoshi (6th generation) 1,350,000 Yen→ 1,200,000 Yen

18153 Katana: Mumei(Ko Ichimonji)
1,450,000 Yen

18152 Katana : Mumei (Den Senjuin)
1,000,000 Yen

18155 Katana : Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Meiji 3 Nen 12 Gatsu Hi (December 1872)
2,800,000 Yen

18126 Tachi: Mitsuoki (Mukansa)
600,000 Yen

18138 Katana : Tairyusai Sokan/Keiou 2 nen 3 gatsu Kichijistu(March 1866)
600,000 Yen

16691 Katana: Mumei (Ko-Kongohyoe)
650,000 Yen

15392 Katana :Fujiwara Naganobu Zo
990,000 Yen

18128 Katana: Izumi Kami Fujiwara Kunisada Kanbun 3 Nen 3 Gatsu 16 Hi Futatsu Do Saidan.
2,300,000 Yen

14859 Katana : Nagamitsu (Showa) 450,000 Yen

12548 Katana:(Orikaeshi fumei;Orikaeshi mei unknown) Mumei (Unsigned) (Fuyuhiro) 650,000 Yen

18075 Katana:Soshu ju Kazuhira 600,000 Yen

10115 Katana :Kawabe Fujisaburo Suishinshi Masahide(Kao) 1,200,000 Yen

18081 Katana : Chounsai Tsunatoshi Saku Kore(2nd generation) 1,600,000 Yen

18063 Katana: Oite Nihon Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore 850,000 Yen

17596 Katana : Mumei(Kanayuki)(48th NBTHK Juyo paper) 2,200,000 Yen

18091 Katana : Oushu Ju Nagayoshi Zo 600,000 Yen

18074 Katana : Zuisen Horii Tohihide/Showa 11 Hinoe 8 Gatsu Kichijitsu 1,800,000 Yen

17660 Katana: Mumei (Den Konyudo Kunimitsu) 750,000 Yen

18049 Katana : Kanenobu(Shigaseki) 1,100,000 Yen

17638 Katana: Suishinshi Masahide/Tenmei 8 Nen 2 Gatsuhi 3,200,000 Yen

17364 Katana : Mumei(Yamato Shizu)(36th NBTHK Juyo Paper) 3,700,000 Yen

18061 Katana:Hizen Kuji Jyu Yasuhiro. Syowa 48, April 280,000 Yen

17130 Katana:Hizen Kuni Harima Daijyo Hujiwara Tadakuni 1,250,000 Yen

17130 Katana:Hizen Kuni Harima Daijyo Hujiwara Tadakuni 1,250,000 Yen

18062 Katana : So-shi Jiro Taro Naokatsu Ansei 3 Nen 11 Gatsu-Hi 1,150,000 Yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi Bunkyu 1 nen 8 gatsu Kichijitsu 950,000 Yen

17297 Katana: Kanemoto(Shinto) 700,000 Yen

15271 Katana : Hida Kami Fujiwara Ujifusa 1,500,000 Yen

16717 Katana: Kiku-Mon Oumi kami Minamoto Hisamichi 850,000 Yen

17327 Katana: Mumei(Den Rai Kunitoshi)
3,000,000 Yen

13620 Katana : Motte Nanbantetsu Echizen Ju Kanenori
1,250,000 Yen

18026 Katana:6th generation Hizen Kuni Tadayoshi 900,000 Yen

18012 Katana : Hizen Kuni Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro (the first generation) 1,400,000 Yen

17073 Katana : Yasumitsu Syowa 12 Nen 6 Gatsu Kichijitu 750,000 Yen

17643 Dai Sho :Koryusai Minamoto Yoshimitsu/Mumei 850,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

15841 Katana : Kaaga Ju Ryosanshi Masamine Saku(National human treasure) 2,300,000 Yen

17615 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,950,000 Yen

16417 Katana: Settsu Jo Tachibana Tadayuki 700,000 Yen

17581 Katana: Mumei(unsigned) 250,000 Yen

17538 Katana : Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi Tsukuru 2,500,000 Yen

17601 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 1,800,000 Yen

15033 Katana : Mumei (Chiyozuru Morihiro) 800,000 Yen

16129 Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,500,000 JPY

14314 Katana : Higo kami Kuniyasu(26th NBTHK Juyo Paper)
4,200,000 Yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

16755 Tachi: Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

17393 Katana:Yaguwa Yasutake saku kore/ Shouwa 48 Nen 10 Gatsu 480,000 Yen

17195 Katana : Mutsu Ju Koyama Munetoshi 900,000 Yen

15745 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (Inoue Shinkai Daimei) 2,850,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni the first generation 850,000 Yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi Ou Higo Daijo Ootuki Kiyofusa Ju Zo No/ Anei 6 Tori 2gatsu 1,200,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

17391 Katana: Bushu Ju Teruhiro 350,000 Yen

16558 Katana: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)  1,500,000 Yen

17054 Katana:Mumei (Hokke) 500,000 Yen

17096 Katana: Kun Yonto Kurihara Akihide Saku 900,000 Yen

17205 Katana: Heianjo Mori Hayato Ooe Kanetoshi (Blade length : 86.5 cm or 34 inches) 1,000,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

16739 Katana: Hizen Kuni Junin Minamoto Moritoshi 1,700,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

16291 Katana: Mumei attributed as Unju Nobukazu 550,000 Yen

16482 Katana: Soshu Ju Kazuhira Saku 600,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16461 Tachi: Musashi Ju Kuniie Saku 1,800,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

16331 Katana: Mumei (Unsigned) 500,000 Yen

16077 Katana : Mumei (Hokke) 380,000 Yen


 

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum