Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

21575 Tachi: Suketsugu (Ko Aoe)(21st NBTHK Tokubetsu Juyo Token)
15,000,000 yen

08004 Katana: Seki Ju Masanao Saku
400,000 yen

21248 Katana: Chounsai Emura Saku
300,000 yen

21283 Katana:Suifu junin Minamoto Norimatsu Saku Kore
1,300,000 yen

21564 Katana:Minamoto Morihide Saku
750,000 yen

21192 Katana: Watanabe Shigehira Saku
800,000 yen

21196 Katana: Heianjo Minamoto Nobushige Saku Kore
380,000 yen

21372 Katana : Yamashiro Daijyo Fujiwara Kunitsugu
400,000 yen

21263 Katana:Mumei (Shinto Jumyo)
250,000 yen

21561 Katana: Echigo Kuni Yoshimitsu Saku
1,750,000 yen

17228 Katana: Echizen Ju Hyuga Kami Fujiwara Sadakuni
750,000 yen

10433 Katana: Mumei (Ko Uda)
700,000 yen

21454 Katana: : Kun 4 Tou Kurihara Hikosaburo Akihide Kinsaku No
600,000 yen

21194 Katana:Mumei (Hokke Saburo Nobufusa)first generation.
300,000 yen

21554 Katana: Amada Akitsugu Saku kore
3,300,000 yen

21069 Katana: Mumei
200,000 yen

21180 Katana: Mumei attributed as Chiyozuru Morihiro
850,000 yen

20555 Katana: Kurume Ju Kiyohide
550,000 yen

21528 Katana:Mumei Naoe Shizu.
1,350,000 yen

21253 Katana:(Kinpu Mei )Tsushima Kami Tachibana Tsunemitsu
800,000 yen

21114 Katana:Izumi Kami Fujiwara Kunisada
1,200,000 yen

21529 Katana:Echizen Ju Harima Daijo Shigetaka(first generation)
560,000 yen

17586 Katana:Settsu Kami Masanori
380,000 yen

06004 Katana: Geishu Ju Fujiwara Kanesaki
1,750,000 yen

20500 Katana : Emura Saku
200,000 yen

21223 Katana:Bizen Koku Ju Osafune Kiyomitsu
750,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

20514 Katana: Mumei (Kanesaki) Akasaka Senjyuin school
450,000 yen

09273 Katana:Mumei (Shitahara)
280,000 yen

21367 Katana:Kashu Ju Kanewaka (Sirouemon)  賀州住兼若
950,000 yen

21422 Katana:Mumei(Yamato Shizu)
2,200,000 yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
700,000 yen

17584 Katana:E (mura)
450,000 yen

17017 Katana : Suishinshi Masahide (3rd generation)
980,000 yen

21359 Katana:Tango Kami Kanemichi (2nd generation)
1,300,000 yen

20275 Katana: Mumei (Osafune Yoshimitsu)
1,250,000 yen

15622 Katana:Mumei (Hokke, the Nanbokucho period)
750,000 yen

21312 Katana:Tairyusai Soukan Zo Kore
1,400,000 yen

21310 Katana: Mumei(Ryoki Hisanobu)
1,200,000 yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,050,000 yen

21311 Katana:Mumei Naoe Shizu 無銘(直江志津)
2,600,000 yen

17442 Katana : Higo kuni Ju Akamatsu Taro Kanetsugu Saku
600,000 yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,200,000 yen

08359 Katana:Hirosada. (Shinto)
550,000 yen

16465 Katana: Noshu Seki Ju Fukuta Yoshimune
500,000 yen

21305 Katana: Mumei (Mihara)
450,000 yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu)
920,000 yen

21025 Katana: Matsumura Masanao.
1,450,000 yen

19018 Katana: Houki Kami Ason Masayuki(33rd NBTHK Juyo Paper)
4,300,000 yen

21124 Katana: Sasshu Ju Minamoto Morikazu
480,000 yen

21183 Katana : Bishu Osafune Sukesada
980,000 yen

21292 Katana: Izumi Daijo Fujiwara Kuniteru Saku
750,000 yen

13373 Katana: Musashi Daijyo Sakon Korekazu (1st generation)
800,000yen

15648 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada
1,050,000 yen

21219 Katana: Kyushi Higo Do-tanuki Jihei
1,250,000 yen

21127 Katana: Mumei attributed as Keishin Sai Naomasa
450,000 yen

21049 Dai Sho : Heianjo Okishiba Minamoto Nobuaki Saku Kore
500,000 yen

21103 Katana : Hizen Ju Harima daijo Fujiwara Tadakuni (first generation)
800,000 yen

21128 Katana: Yamato kami Yoshimichi
750,000 yen

19619 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,000,000 yen

21121 Katana: Mumei (Ujifusa)
480,000 yen

17458 Katana: Mumei(unsigned attributed as Sa Hiroyasu)(64th NBTHK Juyo Token)
2,800,000 yen

21062 Katana: Mumei (Sa Hiroyuki)
2,600,000 yen

21046 Katana: Bichu koku Mizuta Ju Oyogo Kunishige Saku
1,700,000 yen

20486 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi 8th generation.
950,000 yen

21051 Katana: Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake
690,000 yen

20609 Katana : Bicchu Koku Azae Ju Kunishige Saku
600,000 yen

20290 Katana: Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

20023 Katana: Morishige
1,750,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu
750,000 Yen

17127 Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka(2nd generation)
750,000 yen

19475 Katana: Yaguwa Yasutake Saku
600,000 yen

17082 Katana: Ichi Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro. (first generation)
1,050,000 yen

20462 Katana:Jo-unsai Hayama Enshin Zo Kore
500,000 yen

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,600,000 yen

20446 Katana: Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu
3,500,000 yen

20301 Katana : Chikusyu Ju Munehiro So Tsutomu
1,000,000 yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20288 Katana: Jounsai Hayama Enshin Tsukuru Kore
400,000 yen

20175 Katana:Kawauchi Kami Fujiwara Kunisuke (1st generation)
3,850,000 yen

20146 Katana: Bishu Osafune Sukesada
600,000 yen

20176 Katana: Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku
1,200,000yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,300,000yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

16253 Katana: Mumei (Den Osafune Morishige)
700,000 yen

20072 Katana:Yokoyama Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga
1,500,000 yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000yen

19652 Katana: Hizen Koku Saga Ju Masahiro(first generation)
900,000 yen

20134 Katana: Ryosanshi Masamine
2,500,000 yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku
800,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

Katana: Tohi Fujiwara Masateru
1,100,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

19530 Katana : Kii kuni Yasutsuna
1,150,000 yen

18227 Katana : Mumei attributed as Iwai Nobuzure
380,000 yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19440 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Aoe school
1,800,000 Yen

19624 Katana: Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (3rd generation)
1,000,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation)
500,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige)
700,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum