Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


15965 Wakizashi : Mumei (Den Naoe Shizu) 750,000 Yen

18565 Katana: Satsuma Oku Yamato Ason Omi Motohira 2,100,000 Yen

11094 Katana : Hizen Kuni Oumi Daijyo Fujiwara…(Tadahiro)(2nd generation) 700,000 Yen

18574 Katana : Hishu Ju Sukekuni 400,000 Yen

18149 Katana : Amada Akitsugu Saku kore (Human National treasure) 3,800,000 Yen

18443 Katana: Omi Kami Fujiwawa Tsuguhira 550,000 Yen

18563 Katana : Oumi Kami Takagi Ju Sukenao 1,750,000 Yen

18382 Katana : HIDA KAMI FUJIWARA UJIFUSA(Not reliable signature) 450,000 Yen

18485 Katana : Bicchu Kuni Mizuta Kunitsugu 1,400,000 Yen

18533 Sasaho yari: Heianjyo Shimosaka 120,000 Yen

18258 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Hokke Ichijo 450,000 Yen

18542 Katana: Mumei (Enju) 1,150,000 Yen

18525 Katana : 73 Okina Shoji Mino Suke Fujiwara Naotane (Kao) 1,850,000 Yen

18524 Katana : Bungo Ju Fujiwara Teruyuki 700,000 Yen

18523 Katana: Mumei (Kouda) 700,000 YEN

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

18275 Katana : Mumei (Motoshige) (32nd NBTHK Juyo Paper) 3,500,000 YEN

18440 Katana:Oosuriage Mumei (cut shortened) attributed as Hokke 700,000 YEN

18480 Katana:Yosyu Jyu Kunimasa 350,000 Yen

18498 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

15275 Katana: Oite Toto Chounsai Tsunatoshi tsukuru kore 950,000 Yen

16665 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi (the 5th generation) 850,000 Yen

18384 Katana:MITO JYU NORITOSHI ZO NO BUNKYU GANNEN JYU GATSUHI 650,000 Yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu 900,000 Yen

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI KANSEI 2 NEN INU 2 GATSU 2,500,000 Yen

17651 Katana : Mumei (Den Enju) 850,000 Yen

18380 Katana : HIDA KAMI FUJIWARA UJIFUSA (First generation) 1,300,000 Yen

17434 Katana : MUTSU DAIJYO MIYOSHI NAGAMICHI (First generation) 2,500,000 Yen

18413 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhiro 650,000 Yen

18309 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku No Ou Kaneda Masayuki 2,200,000 Yen

18031 Katana: Yasunori 900,000 YEN

18412 Katana : Bishu Osafune Sukesada / Eisho 10 Nen 8 Gatsu Hi 750,000 YEN

17676 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (second generation)(naka kawachi) 1,750,000 Yen

18455 Katana:Echigo no Kuni Yoshimitsu saku / Showa 54 nen 8 gatsu 1,500,000 Yen

18419 Katana: MUMEI ATTRIBUTED AS TEGAI KANEKIYO 850,000 Yen

10172 Katana:Yoshu Ju Sekitestu Nyudo Taira Sadashige Saku(Gunto army Koshirae) 580,000 YEN

18449 Katana:Oite Nanki Shigekuni Zo Kore (first generation) 3,700,000 Yen

18196 Katana :Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi 1,300,000 Yen

16626 Katana: Mumei (Enju) 1,250,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori 4,500,000 Yen

17584 Katana: E.. (Emura) 450,000 Yen

1807476 Katana:MUMEI (UNSIGNED) ATTRIBUTED AS SHINSHIN TO JYOMYO 650,000 Yen

15144 Katana:MUMEI (UNSIGNED) ATTRIBUTED AS SHINSHIN TO JYOMYO 400,000 Yen

18422 Katana: Echizen Koku Shimosaka Masatsugu 400,000 Yen

17435 Katana : Ou Kakae Masatomo Oushu Sendai Ju Kunikane Saku Kore (13 th generation) 1,450,000 Yen

16345 Dai Sho : Osaka Ju Gassan Sadakatsu/(Eda Kikumon)Omi Kami Minamoto Hisamichi. Hisatsugu 2,650,000 Yen

18226 Tachi: HO-SHU TAKADA JU FUJIWARA YUKINAGA 500,000 Yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

18133 Katana : Koyama Munetsugu(49th NBTHK Juyo Paper) 4,300,000 Yen

18273 Katana: SETTSU KAMI MONAMOTO TADAYUKI (2nd generation) with gold inlay 1,400,000 Yen

17530 Katana: Harima Kuni Mihara Ju Minamoto Tsuneshige Ansei 5 Nen 8 Gatsu Hi 500,000 Yen

13373 Katana: Musashi Daijyo Sakon Korekazu (1st generation) 800,000 Yen

18039 Katana : (Aoi Mon) Yasutsugu Oite Echizen Saku (Echizen 3rd) 850,000 Yen

15950 Dai Sho :Tajima Kami Kanehira (Akiba Kanehira) 950,000 Yen

JH01 Katana : Hizen Koku Jyunin Tadayoshi Saku 3,750,000 Yen

18160 Katana : Mumei(Chiyozuru Morihiro) 850,000 Yen

09135 Katana : Sa Nobumitsu Kinsaku/Showa 19 Nen Shunjitsu(Spring 1944) 400,000 Yen

18024 Tachi: Kaga Ryosanshi Masamine Saku Kore(Living National Treasure) 2,300,000 Yen

18284 Katana : Tairyusai Sokan/Keiou 2 nen 3 gatsu Kichi(March 1866) 600,000 Yen

10372 Katana : Kikumon Takai Echizen Kami Rai Nobuyoshi 850,000 Yen

13503 Katana: Mumei (Chiyozuru) 550,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 750,000 Yen

18164 Katana : Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation/Nakakawachi) 1,500,000 Yen

18197 Katana:Echizen Ju Harima Daijo Shigetaka(first generation) 560,000 Yen

13688 Katana : Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation) 1,300,000 Yen

18189 Katana : Hizen Koku Kawachi Kami Fujishi Masahiro 1,350,000 Yen

15805 Katana : Sekido Unju Korekazu(49th NBTHK Juyo Paper) 4,200,000 Yen

18146 Katana: Ryosanshi Masamine (Living National Treasure) 2,500,000 Yen

17604 Katana: Ecchu Ju Yasumitsu/Heisei 9 Nen 6 Gatsu Kichijitsu(June 1997) 380,000 Yen

17193 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu) 980,000 Yen

18110 Katana : Izumo Kami Fujiwara Yoshitake 450,000 Yen

18220 Katana : Mumei (Enju) 1,250,000 Yen

08549 Katana: Suifu ju Norikatsu saku/Ansei 4nen 2gatsuhi 1,700,000 Yen

17496 Katana: Mumei (Aoe)(29th NBTHK Juyo Paper)  2,500,000 Yen

16097 Katana: Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi(1st generation) 950,000 Yen

18180 Katana:Fukuoka Jyu So Tsutomu Saku. Syowa 46 Nen 10 Gatsu Kichijitsu 900,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

18090 Katana : Kii Kuni Yasuhiro 1,300,000 Yen

18141 Katana:Mumei(unsidned) attributed as Echizen Rai. 650,000 Yen

16250 Katana: Mumei (unsigned) attributed as Shitahara Yasushige. 800,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,900,000 Yen→ 1,750,000 Yen

16601 Katana Bizen Kuni Junin Ichiryushi Nagamitsu Saku 800,000 Yen

15648 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada 1,200,000 Yen→ 1,050,000 Yen

15691 Katana: Hizen koku Omi Kami Tadayoshi (6th generation) 1,350,000 Yen→ 1,200,000 Yen

18155 Katana : Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Meiji 3 Nen 12 Gatsu Hi (December 1872)
2,800,000 Yen

15392 Katana :Fujiwara Naganobu Zo
990,000 Yen

10115 Katana :Kawabe Fujisaburo Suishinshi Masahide(Kao) 1,200,000 Yen

18063 Katana: Oite Nihon Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore 850,000 Yen

17596 Katana : Mumei(Kanayuki)(48th NBTHK Juyo paper) 2,200,000 Yen

18091 Katana : Oushu Ju Nagayoshi Zo 600,000 Yen

17364 Katana : Mumei(Yamato Shizu)(36th NBTHK Juyo Paper) 3,700,000 Yen

17130 Katana:Hizen Kuni Harima Daijyo Hujiwara Tadakuni 1,250,000 Yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi Bunkyu 1 nen 8 gatsu Kichijitsu 950,000 Yen

15271 Katana : Hida Kami Fujiwara Ujifusa 1,500,000 Yen

13620 Katana : Motte Nanbantetsu Echizen Ju Kanenori
1,250,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

15841 Katana : Kaaga Ju Ryosanshi Masamine Saku(National human treasure) 2,300,000 Yen

17615 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,950,000 Yen

17538 Katana : Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi Tsukuru 2,500,000 Yen

17601 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 1,800,000 Yen

15033 Katana : Mumei (Chiyozuru Morihiro) 800,000 Yen

16129 Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,500,000 JPY

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17195 Katana : Mutsu Ju Koyama Munetoshi 900,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni the first generation 850,000 Yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi Ou Higo Daijo Ootuki Kiyofusa Ju Zo No/ Anei 6 Tori 2gatsu 1,200,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

16558 Katana: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)  1,500,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

16739 Katana: Hizen Kuni Junin Minamoto Moritoshi 1,700,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

16482 Katana: Soshu Ju Kazuhira Saku 600,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16461 Tachi: Musashi Ju Kuniie Saku 1,800,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

16331 Katana: Mumei (Unsigned) 500,000 Yen


 

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum