Masterpiece

22275 Katana:Echizen Kami Nobuhide.(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,400,000yen

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

14837 Katana:Mumei(judged as Enju)(NBTHK the 61st Juyo Token)
2,500,000yen

22230 Katana:Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

21171 Wakizashi: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
2,250,000yen

F22124 Tsuba:Nobuie
1,500,000 yen

F22018 Menuki:Mumei(attributed as Tokujo)(NBTHK the 56th Juyo Tosogu)
3,200,000 yen

21226 Wakizashi:Kobayashi Ise Kami Kuniteru
2,500,000 yen

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,350,000 yen

F21581 Menuki:mumei(Ezo)(55th NBTHK Juyo )
850,000 yen

F21405 Menuki: Mumei attributed as Yujo
2,500,000 yen

F21483 Tsuba: Tadasige Saku (51st NBTHK Juyo Paper)
2,500,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

F21207
3,500,000 yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,200,000 yen

21042 Wakizashi : Oite Nanki Shigekikuni Zo Kore
2,250,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

15823 Wakizashi :Mumei(Naminohira)
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum