Masterpiece

23160 Katana:Iga Kami Fujiwara Kinmichi(22nd NBTHK Tokubetsu Juyo Token)
17,500,000yen

23117 Katanta: Mumei(judged as Katayama Ichimonji)
(NBTHK the 67th Juyo Token)
4,500,000yen

23212 Katana: Gassan Sadakazu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,450,000

22585 Wakizashi: Echizen Kami Sukehiro(2nd generation)(NBTHK Hozon Token)
1,250,000

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

22543 Katana:Mumei(Shumei)Sadamune(attributed as Shizu Saburio Kaneuji)(NBTHK the 25th Juyo Token)
3,600,000yen

22522 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK the 23rd Juyo Token)(consignment sale)
4,200,000 yen

22230 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

21171 Wakizashi: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
2,250,000yen

F22124 Tsuba:Nobuie
1,500,000 yen

F22018 Menuki:Mumei(attributed as Tokujo)(NBTHK the 56th Juyo Tosogu)
3,200,000 yen

21226 Wakizashi:Kobayashi Ise Kami Kuniteru
2,500,000 yen

F21581 Menuki:mumei(Ezo)(55th NBTHK Juyo )
850,000 yen

F21483 Tsuba: Tadasige Saku (51st NBTHK Juyo Paper)
2,500,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

F21207
3,500,000 yen

21042 Wakizashi : Oite Nanki Shigekikuni Zo Kore
2,250,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum