Masterpiece

21235 Tachi:Bishu Osafune Norimitsu
2,500,000yen

21171 Wakizashi: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
2,250,000yen

F22124 Tsuba:Nobuie
1,500,000 yen

F22018 Menuki:Mumei(attributed as Tokujo)(NBTHK the 56th Juyo Tosogu)
3,200,000 yen

21530 Tachi:Yoshimitsu Zo Tame Yoshida Tamiya Uji 70 years Birthday commemoration
1,800,000 yen

21226 Wakizashi:Kobayashi Ise Kami Kuniteru
2,500,000 yen

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,350,000 yen

F21581 Menuki:mumei(Ezo)(55th NBTHK Juyo )
850,000 yen

F21405 Menuki: Mumei attributed as Yujo
2,500,000 yen

F21483 Tsuba: Tadasige Saku (51st NBTHK Juyo Paper)
2,500,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

F21207
3,500,000 yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,200,000 yen

F21023
1,500,000 yen

21042 Wakizashi : Oite Nanki Shigekikuni Zo Kore
2,250,000 yen

21060 Wakizashi: Echigo Koku Yoshimitsu Saku (Mukansa)
1,600,000 yen

20290 Katana: Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

20023 Katana: Morishige
1,750,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

20412 Katana:Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

15823 Wakizashi :Mumei(Naminohira)
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum