Masterpiece

23853 Katana:Mumei (Morikage)(63rd NBTHK Juyo Token)
3,800,000 yen

24117 Katana:Mumei (Ayakoji)(49th Juyo Token) (Consignment Sale)
3,750,000yen

23868 Katana: Mumei (attributed to Den Rai Kunitoshi)(NBTHK 37th Juyo Token)
5,600,000yen

23765 Katana: Kanenori (the 48th NBTHK Juyo Token)
4,000,000yen

24060 Katana: Oite Sesshu Ikutama Gassan Sadakazu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

F23049 Tsuba:Mumei(judged as Nishigaki Kanshiro)(NBTHK the 48th Juyo Tosogu)
3,500,000yen

23765 Katana: Kanenori (the 48th NBTHK Juyo Token)
4,000,000yen

23450 Katana: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23523 Wakizashi: Nagamitsu(the 35th NBTHK Juyo Token)
7,500,000 yen

23511 Katana: (Gold inlaid)Nagamori (47th NBTHK Juyo Token)
4,500,000yen

23003 Katana:Mumei(attributed to Chikakage)(NBTHK the 24th Juyo Token)
4,650,000yen

22585 Wakizashi: Echizen Kami Sukehiro(2nd generation)(NBTHK Hozon Token)
1,250,000

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

21171 Wakizashi: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
2,250,000yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum