Wakizashi

Wakizashi (30 ~ 60cm or 11.8 ~ 23.6 inches) ; The mid size blades those were used as a backup of primary weapon (Katana, Nagamaki or Naginata, Yari) by Samurais, or treated as primary weapon by some of the schools, or the length of the blade permitted to the citizens to carry out during Edo period. Including similar length to Katana (Naga-Wakizashi) to Sun-nobi Tanto (bit long Tanto).

22392 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Kanefusa Hayato Jo Masatane Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000yen

22324 Wakizashi:Soushu Ju Hiromasa(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

22259 Wakizashi:Hizen Kuni Tadayoshi(the 8th generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Fujishiro estimation paper)
500,000yen

22269 Dai Chu Sho:Hishu Ju Minamoto Moriyoshi Saku Kore (Mukansa swordsmith)
1,600,000 yen

20584 Wakizashi: Mumei (Naoe Shizu)(NBTHK Hozon Token)
580,000yen

14048 Wakizashi: Hisyu Kawachi Kami Masahiro (2nd)
450,000 Yen

22288 Wakizashi:Fukuoka Ju Yoshihiro Saku(Mukansa Swordsmith)
450,000yen

22263 Wakizashi:Kikumon Taishin Ho-kyo Minamoto Mitsuhira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

22272 Wakizashi:Fuyuhiro Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22046 Wakizashi: Yasutsugu Oite Echizen(Echizen 3rd generation)
680,000yen

21452 Wakizashi: Ryosanshi Masamune kore wo tsukuru
1,300,000yen

21019 Wakizashi:Bishu Osahune Norimitsu(NBTHK Hozon Token)
1,200,000yen

22194 Wakizashi:Echigo Kami Kanesada(the 1st generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
480,000yen

21774 Wakizashi : mumei (unsigned) attributed as Echizen Kanetane.
350,000yen

22213 Wakizashi: Hizen Kuni Kawachi Daijyo Fujiwara Masahiro(the 1st)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
480,000yen

21666 Wakizashi: Awataguchi Oumi Kami Tadatsuna
800,000yen

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)(NBTHK the 23rd Juyo Token)
6,000,000yen

22209 Wakizashi: Mumei(Katayama Ichimonji)(NBTHK the 64th Juyo Token)
2,950,000yen

20225 Wakizashi:Kawachi Kami Kunisuke 2nd generation(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22205 Wakizashi:Harima Kami Teruhiro Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000yen

21461 Wakizashi:Kami Hideoku Saku(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22235 Wakizashi:Iga Kami Fujiwara Mitsuharu (2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

22107 Wakizashi:Mumei(judged as Hoki Kami Nobutaka)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

21778 Wakizashi:(Kikumon)Echizen kami Minamoto Rai Nobuyoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon)
450,000yen

22168 Sun Nobi Tanto(Wakizashi):Motte Kenwabyo Mino Koku Ju Tanba Kanenobu Hori Dousaku
250,000yen

20202 Wakizashi:Bishu Osafune Katsumitsu(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

20595 Wakizashi: Mumei(Ko Kongohyoe)
400,000yen

22045 Wakizashi:Suifu Ju Katsumura Norikatsu Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

21464 Wakizashi : Mumei (Osafune Sukemitsu)(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

21171 Wakizashi: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
2,250,000yen

22033 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
650,000yen

22087 Wakizashi:Satsuma Kami Kaneoka(attributed as Settsu/Shinto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22132 Wakizashi : Mumei attributed as Yamato Shizu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
780,000yen

21577 Dai Sho :Mumei (Yamato Shizu)/Mumei(Echizen Rai)
2,250,000yen

22036 Wakizashi: Mumei(attributed as Den Norishige)
5,500,000yen

15779 Wakizashi:Gassan
750,000 yen

21404 Wakizashi:Oite Osaka Heianjo Munetsugu Saku
600,000 yen

21366 Dai Sho:Tsushima Kami Tachibana Nyudo Tsunemitsu
2,000,000 yen

21228 Wakizashi: Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro
500,000 yen

22059 Wakizashi:(Kiku mon)Tanba Kami Yoshimichi (Kyo 4th generation)
550,000 yen

21432 Wakizashi: Mumei (Tegai Kanetoshi)
300,000 yen

21725 Wakizashi:Shinano Daijo Fujiwara Tadakuni (2nd generation)
300,000 yen

22006 Wakizashi:(Kikumon) Takai Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
450,000 yen

21780 Wakizashi:Yamato Daijyo Fujiwara Masanori
350,000 yen

21234 Wakizashi:Mumei(Owari Seki)
550,000 yen

19332 Wakizashi : Kunimasa(Omi Kami・Mutsu・Genroku)
500,000 yen

21769 Wakizashi:Taikei Naotane (Kao)
750,000 yen

W0010 Wakizashi: Echizen Yasutsugu Saku Kore
500,000 yen

21732 Wakizashi:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)
500,000 yen

21765 Wakizashi: Taikei Naokane (kao)
1,400,000 yen

21745 Wakizashi:Yoshisuke
250,000 yen

21724 Wakizashi:Yamato Kami Yoshimitsu (2nd generation)
450,000 yen

19309 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
600,000 yen

21324 Wakizashi:Mumei attributed as Shigaseki
450,000 yen

21226 Wakizashi:Kobayashi Ise Kami Kuniteru
2,500,000 yen

21620 Wakizashi:Kawachi Kami Fujiwara Kunisuke(1st generation)
500,000 yen

21621 Wakizashi: Tsushima Kami Kachibana Tsunemitsu.
400,000 yen

21586 Wakizashi: Hoki Kami Taira Ason Masayuki
820,000 yen

21520 Wakizashi:Dewa Kami Minamoto Mitsuhira.
500,000 yen

21257 Wakizashi:Tamba Kami Yoshimichi Kyo first generation.
500,000 yen

21511 Wakizashi: Yamashiro Daijyo Minamoto Kunishige
450,000 yen

21548 Wakizashi:Echizen Kami Fujiwara Kunitsugu
350,000 yen

21416 Wakizashi: Mumei(Unji)
1,200,000 yen

Wakizashi: Mumei(Shinshin-to Kaifu)
290,000 yen

21418 Wakizashi:Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Hori Do-saku.
4,000,000 yen

21450 Wakizashi :Mumei attributed as Tegai Kanetoshi
700,000 yen

21431 Wakizashi:Kato Tsunetoshi Zo
550,000 yen

21493 Wakizashi: Mutsu kami Fujiwara Toshinaga
250,000 yen

21491 Wakizashi : Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd)
700,000 yen

21411 Wakizashi: Hyuga Daijo Fujiwara Sadatsugu
310,000 yen

21277 Wakizashi: Bichu Kuni Mizuta Ju Kunishige
395,000 yen

21135 Wakizashi:Chouunsai Tsunatoshi
500,000 yen

21368 Wakizashi:Shoji Chikuzen Daijo Naotane(Kao)
1,350,000 yen

21204 Wakizashi :Izumo Kami Fujiwara Yoshitake
1,500,000 yen

21023 Wakizashi: Masahiro (Mihara.the middle Muromachi period)
345,000 yen

21343 Wakizashi:Minryushi Toshizane 眠龍子壽實
400,000 yen

21378 Wakizashi: Bishu Osafune Yukikane Saku
550,000 yen

15005 Wakizashi : Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
600,000 yen

21256 Wakizashi: Kawachi Kami Fujiwara Kunisuke (1st generation)
600,000 yen

21216 Wakizashi : Mumei attributed as Katsuya Naohide
350,000 Yen

21272 Wakizashi: Mumei (Yamamura)
500,000 yen

21156 Wakizashi: Mumei (Echizen Kanetane)
400,000 yen

19192 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
580,000yen

21042 Wakizashi : Oite Nanki Shigekikuni Zo Kore
2,250,000 yen

21048 Wakizashi:(Kiku-mon) Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo
400,000 yen

20530 Wakizashi: Bishu Osafune Morimitsu.
1,500,000 yen

18576 Wakizashi : Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
450,000 yen

20565 Wakizashi : Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori (not guarantee)
235,000 yen

19704 Wakizashi: Mumei (Daido)
380,000 yen

10224 Wakizashi: Mutsu Kami Kaneshige
350,000 yen

11073 Wakizashi: IZUMO KAMI FUJIWARA YOSHITAKE 
450,000 Yen

15347 Wakizashi: Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
700,000 yen

14865 Wakizashi : Bishu Osafune Katsumitsu Saku 550,000 Yen

19365 Wakizashi : Tanba Kami Fujiwara Yoshifusa
500,000 yen

19364 Wakizashi:Fujiwara Nagasada Meiji Kigen Boshin Nen 10 Gatsuhi Oite Kyoshi Zo No
400,000 Yen

11206 Wakizashi : Tanba-kami Yoshimichi(3rd)
450,000 Yen

17230 Wakizashi : Kawachi-kami Kunisuke(2nd generation)
580,000 Yen

19487 Wakizashi :Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi
1,200,000 Yen

19544 Wakizashi: Kanefusa (shinto)
550,000 Yen

19324 Wakizashi : Mumei(Oku Izumi Kami Tadashige)
380,000 Yen

17554 Wakizashi: Tanba Kami Yoshimichi(Fushimi Tanba)
1,200,000 Yen

16559 Wakizashi: Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka 1,150,000 Yen

15823 Wakizashi :Mumei(Naminohira)
2,500,000 Yen

18336 Wakizashi: Kasyu ju Kanewaka (Shirouemon)
950,000 Yen

19246 Wakizashi: Bushu Ju Ishido Hachizaemon Jo Hata Morihisa
500,000 Yen

19317 Wakizashi : Kashu Ju Fujiwara Kanewaka Zo (Shiro Uemon) 500,000 Yen

18614 Wakizashi: Daihoshi Hokyo Rai Kinmichi
450,000 Yen

18076 Wakizashi : Omi Kami Tadayoshi(6th generation) 550,000 Yen

18561 Wakizashi: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation) 700,000 Yen

18388 Wakizashi : Oite Toto Masaaki(Jokeishi) 1,500,000 YEN

18337 Wakizashi : Echizen Kuni Kanetane (first generation) 550,000 Yen

17666Wakizashi:Izumi Kami Fujiwara Kunisada (first generation) 850,000 Yen

13324 Wakizashi : Gashu ju Kanewaka (3rd generation) 700,000 Yen

16467 Wakizashi: Omi-Daijo Fujiwara Tadayoshi 550,000 Yen

14703 Wakizashi: Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige 350,000 Yen

17112 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Bizen Osafune Yokoyama Sukekane Saku 500,000 Yen

16093 Wakizashi: Dewa Daijyo Fujiwara Kunimichi 1,600,000 Yen

16708 Wakizahi:Bushu Ju Yasushige 350,000 Yen

14674 Wakizashi: Tanba Kami Yoshimichi ‘the signature not reliable’ 295,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum