Wakizashi

Wakizashi (30 ~ 60cm or 11.8 ~ 23.6 inches) ; The mid size blades those were used as a backup of primary weapon (Katana, Nagamaki or Naginata, Yari) by Samurais, or treated as primary weapon by some of the schools, or the length of the blade permitted to the citizens to carry out during Edo period. Including similar length to Katana (Naga-Wakizashi) to Sun-nobi Tanto (bit long Tanto).

tr>

16060 Wakizashi: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni… (Yoshimasa)
280,000 yen

19641 Wakizashi : Mumei (navy officer’s Koshirae)
230,000 yen

20351 Katana : Echigo Koku Ju Uemura Sadatoshi
280,000 yen

20458 Katana: Tsushima Jonyudochikyu Tachibana Tsunamitsu Zo Kore
1,100,000 yen

20492 Wakizashi: Satsuyo Omi Oku hira Motohira Tsukuru kore
1,450,000 yen

13302 Wakizashi: Takada Ju Fujiwara Munemasa
280,000 yen

20461 Wakizashi:Higo Kami Kuniyasu
600,000 yen

20329 Wakizashi: Hida Kami Fujiwara Ujifusa
450,000 yen

20293 Wakizashi:Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige
395,000 yen

18158-2 Wakizashi: Fujiwara Hirokane
150,000 yen

20082 Wakizashi:Uda Sanekuni(not guarantee)
150,000 yen

20419 Wakizashi: Hizen Koku Mutsu Kami Tadayoshi (3rd generation)
3,500,000 yen

20373 Wakizashi: Hoki Kami Fujiwara Hirotaka
220,000 yen

19009 Wakizashi:Yoshi-ie(End of Muromachi)
300,000 yen

20219 Wakizashi: Mumei (Den Rai Kunisue)
1,550,000 yen

20371 Wakizashi: Hoki Kami Ason Masayuki
450,000 yen

20328 Wakizashi :Kashu Ju Fujiwara Kiyohira
450,000 yen

20332 Wakizashi : Inshu Ju Kanesaki
450,000 yen

17669 Wakizashi:Shinano Daijo Fujiwara Tadakuni
300,000 yen

20147 Wakizashi(Sunnobi Tanto): Kanekiyo
350,000 yen

20177 Wakizashi: Izumi Kami Fujiwara Kunisada
750,000 yen

20202 Wakziashi: Bishu Osafune Katsumitsu
600,000 yen

19711 Wakizashi(Sunobi Tanto): Nobukuni Minamoto Yoshisada(Chikuzen Shito)
500,000 yen

16043 Wakizashi: Ashu Ju Sukehira
320,000yen

20193 Wakizashi: Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
750,000 yen

19704 Wakizashi: Mumei (Daido)
380,000 yen

19710 Wakizashi: Shigenori Saku(Unknown province/late Muromachi period)
150,000 yen

10224 Wakizashi: Mutsu Kami Kaneshige
350,000 yen

19690 Wakizashi: Mumei (Seijuin Morikuni)
650,000yen

10488 Wakizashi: Mumei
170,000yen

19492 Wakizashi : Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
750,000 yen

19353
Wakizashi:(Kikumon) Oumi Kami Minamoto Hisamichi (3rd generation)
500,000 yen

20110 Wakizashi: Tajima Kuni Ho-joji Tachibana Masanori
450,000 yen

08381 Wakizashi: Mumei (Mihara)
295,000 yen

20070 Wakizashi: Musashi Kami Fujiwara Kuninawa(Echizen)
470,000 yen

19397 Wakizashi: Suishinshi Msahide/Tenmei 7Nen 2gatsuhi
880,000 yen

11073 Wakizashi: IZUMO KAMI FUJIWARA YOSHITAKE 
450,000 Yen

15347 Wakizashi: Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
700,000 yen

13401 Wakizashi: Bishu Osafune Katsumitsu/Eisho 3 Nen 2 Gatsuhi 750,000 Yen

18482 Wakizashi : Echigo Kami Fujiwara Tadamichi 280,000 Yen

18342 Wakizashi:Echigo kami Kanesada, 2nd generation. 1,200,000 yen

14761 Wakizashi : Kaneharu (shinto) 280,000 Yen

14865 Wakizashi : Bishu Osafune Katsumitsu Saku 550,000 Yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 2,800,000 Yen

20006 Wakizashi : Bishu Osafune Katsumitsu Munemitsu
1,250,000 yen

19365 Wakizashi : Tanba Kami Fujiwara Yoshifusa
500,000 yen

16123 Wakizashi :Mumei attributed as Naoe Shizu.
600,000yen

20032 Wakizashi :Nakasone Nyudo Kotetsu(not guarantee)
190,000 yen

19278 Wakizashi:Teisitsu Gigein Sugahara Kanenori
550,000 yen

19608 Wakizashi:Mumei(unsigned) attributed as Osafune Shigezane.
650,000 yen

19355 Wakizashi(Sunnobi Tanto) :Mumei (Nobukuni)
950,000 yen

19620 Wakizashi:Bisyu Osafune Morimitsu
1,200,000 円

19647 Wakizashi: Mumei attributed as Jitsua(35th NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

19364 Wakizashi:Fujiwara Nagasada Meiji Kigen Boshin Nen 10 Gatsuhi Oite Kyoshi Zo No
400,000 Yen

19514 Wakizashi : Oku Yamato Kami Ason Motohira
1,250,000 Yen

19116 Wakizashi : Hizen Koku Ju Fujiwara Tadahiro
550,000 Yen

19332 Wakizashi : Kunimasa(Omi Kami・Mutsu・Genroku)
500,000 Yen

11206 Wakizashi : Tanba-kami Yoshimichi(3rd)
450,000 Yen

17230 Wakizashi : Kawachi-kami Kunisuke(2nd generation)
580,000 Yen

19504 Wakizashi: Aoi Mon Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Echizen Yasutsugu(2nd generation)
550,000 Yen

19001 Wakizashi : Mumei attributed as Mihara
380,000 Yen

07294 Wakizashi : Soshu-ju Tsunahiro(13 generation) Ansei 5 Nen 12 Gatsu Hi
400,000 Yen

19612 Wakizashi : Fujiwara Kunitomo
200,000 Yen

19487 Wakizashi :Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi
1,200,000 Yen

18579 Wakizashi : Mumei(Sekishu Sadatsuna)
500,000 Yen

19513 Wakizashi : Taishin Hokyo Minamoto Mitsuhira
1,200,000 Yen

19544 Wakizashi: Kanefusa (shinto)
550,000 Yen

19165 Wakizashi : Bicchu Koku Mizuta Ju Kunishige Saku
400,000 Yen

19428 Wakizashi : Sesshu ju Fujiwara Tadayuki
450,000 Yen

19366 Wakizashi : Mumei (Ujifusa)
380,000 Yen

19426 Wakizashi: Bishyu Osafune Arimitsu
650,000 Yen

12285 Wakizashi: (Kiku mon) Tanba Kami Yoshimichi (Kyo 4th generation)
680,000 Yen

19324 Wakizashi : Mumei(Oku Izumi Kami Tadashige)
380,000 Yen

17554 Wakizashi: Tanba Kami Yoshimichi(Fushimi Tanba)
1,200,000 Yen

16559 Wakizashi: Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka 1,150,000 Yen

15823 Wakizashi :Mumei(Naminohira)
2,500,000 Yen

18336 Wakizashi: Kasyu ju Kanewaka (Shirouemon)
950,000 Yen

19246 Wakizashi: Bushu Ju Ishido Hachizaemon Jo Hata Morihisa
500,000 Yen

18230 Wakizashi : Bishu Osafune Sukesada(not guarantee) 250,000 Yen

19318 Wakizashi : Kashu Ju Kanewaka(2nd Generation, Matasuke) 650,000 Yen

19317 Wakizashi : Kashu Ju Fujiwara Kanewaka Zo (Shiro Uemon) 500,000 Yen

19192 Wakizashi : Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro 600,000 Yen

14048 Wakizashi: Hisyu Kawachi Kami Masahiro (2nd)
450,000 Yen

18614 Wakizashi: Daihoshi Hokyo Rai Kinmichi
450,000 Yen

10161 Wakizashi : Mumei(Osafune Morishige)
750,000 Yen

19048 Wakizashi : (Kikumon) Oumi Kami Minamoto Hisamichi 400,000 Yen

19176 Wakizashi: Bishu Osafune Katsumitsu/Eisho 5 Nen 8 Gatsu Hi (August 1508) 580,000 Yen

18076 Wakizashi : Omi Kami Tadayoshi(6th generation) 550,000 Yen

18561 Wakizashi: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation) 700,000 Yen

18347 Wakizashi : Kashu Ju Kanewaka (Shirouemon)(3rd generation) 750,000 Yen

17043 Wakizashi : Hizen Koku Junin Tadayoshi Saku(not guarantee) 450,000 Yen

18544 Wakizashi : Kane □ Saku(Seki) 370,000 Yen

18488 Wakizashi: Kanenori 220,000 Yen

18002 Wakizashi: Mumei(Mino Senjuin) 380,000 Yen

18388 Wakizashi : Oite Toto Masaaki(Jokeishi) 1,500,000 YEN

18327 Wakizashi: OUMI DAIJYO FUJIWARA TADAHIRO (2nd generation) 780,000 円

15890 Wakizashi:HARIMA DAIJYO FUJIWARA TADAKUNI 420,000 Yen

1808658 Wakizashi: Echizen Koku Kanenori 150,000 Yen

18372 Wakizashi: Zo Taikei Naotane (Kao)/ Tenpo 11 Nen Chushu 1,250,000 Yen

18337 Wakizashi : Echizen Kuni Kanetane (first generation) 550,000 Yen

17666Wakizashi:Izumi Kami Fujiwara Kunisada (first generation) 850,000 Yen

13324 Wakizashi : Gashu ju Kanewaka (3rd generation) 700,000 Yen

15283 Wakizashi : Oumi Kami Hojyoji Masahiro (first generation)/(Gold inlay) 1,500,000 Yen

18122 Wakizashi : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 700,000 Yen

18025 Wakizashi: Bizen Suke Munetsugu/Bunkyu Gannen 12 Gatsuhi 1,400,000 Yen

18179 Wakizashi: Awataguchi Oumi Kami Tadatsuna the 2nd generation 580,000 Yen

15127 Wakizashi Izumi Kami Fujiwara…(Gakumei) Kunisada (with Kiritsuke Mei) 450,000 Yen

18060 Wakizashi : Yamashiro Daijo Fujiwara Kunitsugu
320,000 Yen

16467 Wakizashi: Omi-Daijo Fujiwara Tadayoshi 550,000 Yen

14703 Wakizashi: Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige 350,000 Yen

16735 Wakizashi:Choshu Ju Fujiwara Kiyotsugu 300,000 Yen

14806 Wakizashi:Oumi Daijyo Fujiwara Tadayoshi (4th generation) 700,000 Yen

17580 Wakizashi: Bizen Osafune Norimitsu/Eiroku 4 Nen 2 Gatsu Hi (Kiritsuke Mei) 1,650,000 Yen

16783 Wakizashi: Mumei(Shinto Takada school) 180,000 Yen

15005 Wakizashi : Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro 550,000 Yen

17164 Wakizashi : Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro 500,000 Yen

17112 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Bizen Osafune Yokoyama Sukekane Saku 500,000 Yen

17269 Wakizashi:Yamashiro No Kami Hidetoki 250,000 Yen

16093 Wakizashi: Dewa Daijyo Fujiwara Kunimichi 1,600,000 Yen

16708 Wakizahi:Bushu Ju Yasushige 350,000 Yen

14674 Wakizashi: Tanba Kami Yoshimichi ‘the signature not reliable’ 295,000 Yen

16407 Wakizashi: Dohi Shinryo 650,000 Yen

16170 Wakizashi : Hisamichi (Unknown province, Middle Muromachi period) 380,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum