Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

22173 Yari:Myochin Muneyoshi Saku Kore
150,000yen

21449 Ken: Mumei (Sue Tegai)
300,000yen

21669 Yari:Kanesada Saku
140,000 yen

21391 Yari:Yokoyama Kaga suke Fujiwara Suenaga(first generation)
160,000 yen

21668 Yari: Kuninori Saku
150,000 yen

21181 Yari :Takasada
125,000 yen

21551 Yari : Sekido (Sekido Hirosuke/Omi province)
250,000 yen

20532 Yari:Nagasone Kotetsu Nyudo Okisato
260,000 yen

19370 Hinawa Ju (matchlock): Ranya Yozaemon Saku
300,000 yen

20547 Short size Matchlock gun(Hinawa Ju/Tanzutsu)
300,000 yen

20443 Ken: Mumei(Uda)
330,000 yen

19370 Hanawa Ju (matchlock): Ranya Yozaemon Saku
400,000yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum