Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

21181 Yari :Takasada
125,000 yen

21551 Yari : Sekido (Sekido Hirosuke/Omi province)
250,000 yen

20532 Yari:Nagasone Kotetsu Nyudo Okisato
260,000 yen

19370 Hinawa Ju (matchlock): Ranya Yozaemon Saku
300,000 yen

20547 Short size Matchlock gun(Hinawa Ju/Tanzutsu)
300,000 yen

16742 Yari: Bizen koku Osafune Yokoyama Sukekane(Not Guaranteed)
140,000 yen

20443 Ken: Mumei(Uda)
330,000 yen

20604 Yari: Kanabou Hyouennojo Masatsugu
150,000 yen

19370 Hanawa Ju (matchlock): Ranya Yozaemon Saku
400,000yen

20289 Yari: Yamato kami Fujiwara Nobusada
420,000 yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

16004 Yari : Chounsai Tsunatoshi
295,000 Yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum