Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

F18308
68,000 Yen

16343 Yari : Mino Seki Ju Kanezumi Saku Kore 80,000 Yen

14613 Kikuchi Yari : Kikuchi Jyu Koretada 280,000 Yen

14448 Jumonji Yari:Mumei 250,000 Yen

17559 Yari : Do Tanuki Hyoubu 450,000 Yen

18125 Naginata:Fuji Sabanosuke Minamoto Yoshimune.
650,000 Yen

14106 Yari: Sagami Kami Fujiwara Masatsune 65,000 Yen

17466 Hinawa Ju(Firelock) matchlock. 200,000 Yen

13587 Yari: Chikuzen koku Fukutake ju Shimosaka saku 120,000 Yen

16122 Yari : Kanenori 100,000 Yen

17528 Naginata: Hizen Kuni Jujin Minamoto Muneyasu 750,000 Yen

16729 Hinawa Ju ( Arquebus Matchlock gun ): Seshu Ju… (unreadable) 420,000 Yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

16493 Yari: Shimosaka 100,000 Yen

151022 Yari : Fujiwara Kunishige 50,000 Yen

10516 Yari: Mumei (Hira Sankaku) 85,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum