Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

19593 Yari: Gisuke Saku
350,000 Yen

16076 Yari: Kinbo Hayato Suke Masazane
350,000 Yen

19058 Yari : Soshu Kamakura Ju Sukehiro
350,000 Yen

18619 Ken: Mumei (Sue Tegai)
350,000 Yen

16004 Yari : Chounsai Tsunatoshi
295,000 Yen

19319 Naginata :Fuji Sabanosuke Minamoto Yoshimune 500,000 Yen

10348 Naginata: ECHIZEN KUNI JU KANENORI 400,000 Yen

18526 Nagamaki: Mumei(Unsigned)(Aoe school) 2,500,000 Yen

14448 Jumonji Yari:Mumei 250,000 Yen

13587 Yari: Chikuzen koku Fukutake ju Shimosaka saku 120,000 Yen

16122 Yari : Kanenori 100,000 Yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum