Masterpiece

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19617 Katana: Mumei (Rai Kunimitsu) (49th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

19212 Tanto : Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Token)
2,000,000 Yen

18251 Katana: Mumei( Tametsugu ) (The 63rd NBTHK Juyo Paper)
3,200,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu
3,600,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19133 Katana: Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira
2,500,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

14771 Tachi : Kanesada(Yamato Koku)(10th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

15823 Wakizashi :Mumei(Naminohira)
2,500,000 Yen

14195 Katana : Mumei(Aritoshi)(NBTHK 36th Juyo Paper) 2,500,000 Yen

18570 Wakizashi: Mumei (Hiromotsu)(19th NBTHK Juyo Paper) 9,500,000 Yen

18333 Katana : Gosokui Orei Okobushi Gyoshisai Taisho 4Nen Syoshu Ou Takeda Rikugun Shoui Shimoyoshi/Hasshi Koui Hogo Kuniie Sinto Teishitsugigeiin Osaka ju Gassan Sadakazu Jinen 80sai Kinsaku 2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19078 Katana: Chikuzen Kami Nobuhide/Keio Gannen 8 Gatsu 3,950,000 Yen

15931 Katana: Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 Yen

19128 Tachi : Ichi (Yoshioka Ichimonji)(25th NBTHK Tokubetsu Juyo Token) 19,500,000 Yen

F19017 (55th NBTHK Juyo Paper)
950,000 YEN

18572 Katana: (Ko Bizen) NOBUFUSA SAKU (63rd NBTHK Juyo Paper) 18,000,000 Yen

18569 Katana:80 Okina Soshi Mino Suke Fujiwara Naotane (kao) 9,500,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

18409 Katana : Kazusa Kami Fujiwara Kaneshige (19th NBTHK Juyo Paper) 4,300,000 YEN

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI 2,500,000 Yen

18349 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Saku(30th NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore(23rd NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,300,000 JPY

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 2,750,000 Yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 3,500,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

15588 Katana : Teme Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore/Ansei 5 nen Inu Uma 2 gatsu hi 4,500,000 Yen

15410 Katana: Tsuda Echizen kami Sukenao zo 1,700,000 Yen

F15295
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum