Katana3

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

21791 Katana:Sakakura Gonnoshin Terukane
3,500,000 yen

21738 Katana:Sumi Motooki(1st generation.)
550,000 yen

21071 Katana:Bizen Suke Hujiwara Munetsugu
1,500,000 yen

21707 Katana:Chounsai Tsunatoshi
1,050,000 yen

21454 Katana : Kun 4 Tou Kurihara Hikosaburo Akihide Kinsaku No
600,000 yen

21253 Katana:(Kinpu Mei )Tsushima Kami Tachibana Tsunemitsu
800,000 yen

21025 Katana: Matsumura Masanao.
1,450,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

06004 Katana: Geishu Ju Fujiwara Kanesaki
1,750,000 yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku
800,000 yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000 yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,300,000 yen

17127 Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka(2nd generation)
750,000 yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu
750,000 yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
2,950,000 yen

18263  Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu) 9,500,000 Yen

15931 Katana: Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,750,000 Yen

16357 Katana: Suzuki Kaga Kami Sadanori 1,150,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum