Katana2

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

15931 Katana: Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 Yen

07388 Katana: Geishu Shi Matuo Hideto Zo/Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi 1,200,000 Yen

13736 Katana: Mumei(Enjyu) (Shumei Red Signature) Oji Matahachiro Toshitada Tameshi 1,050,000 Yen

18374 Katana: TAME ANDO UJI MINAMOTO HIDEAKI SAKU KORE 750,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

15275 Katana: Oite Toto Chounsai Tsunatoshi tsukuru kore 950,000 Yen

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI KANSEI 2 NEN INU 2 GATSU 2,500,000 Yen

18412 Katana : Bishu Osafune Sukesada / Eisho 10 Nen 8 Gatsu Hi 750,000 YEN

17676 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (second generation)(naka kawachi) 1,750,000 Yen

18196 Katana :Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi 1,300,000 Yen

17435 Katana : Ou Kakae Masatomo Oushu Sendai Ju Kunikane Saku Kore (13 th generation) 1,450,000 Yen

16345 Dai Sho : Osaka Ju Gassan Sadakatsu/(Eda Kikumon)Omi Kami Minamoto Hisamichi. Hisatsugu 2,650,000 Yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

18164 Katana : Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation/Nakakawachi) 1,500,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,750,000 Yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi Bunkyu 1 nen 8 gatsu Kichijitsu 950,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum