Katana2

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

23620 Tachi:Kato Kanekuni tsukuru kore (NBTHK Hozon Token)(Consignment Sale)
750,000yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

23416 Katana: Mumei, Bungo Tomoyuki (Nanboku-chō period)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

23527 Katana:Hizen Kuni Masahiro (6th Generation)
(NBTHK Toikubetsu Hozon Token)
600,000yen

23600 Katana:Hizen no Kuni Ōmi no Jō Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,200,000yen

22627 Katana: Mumei (attributed as Uda Tomotsugu)(NBTHK Hozon Token)
950,000yen

23031 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro/(Gold inlay) Kanbun 6 Nen 11 Gatsu 23 Nichi Futatsu Do Saidan Yamano Kauemon Nagahisa(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

23008 Katana:Soushi Jiro tarou Naokatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

22669 Katana:Tairyusai Sokan(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000 yen

22719 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
1,550,000 yen

21292 Katana: Izumi Daijo Fujiwara Kuniteru Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000 yen

22581 Katana:Bishu Osafune Tsuneie(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
550,000 yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,150,000 Yen

22101 Katana: Mumei(judged as Den Rai Kunimitsu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,950,000yen

22428 Katana:Kashu Ju Fujiwara Takahira(Takahira 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
1,250,000yen

22429 Katana:Koushu Junin Sasaki Zenshiro Minamoto Kazumine(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

22285 Katana :Oumi Kami Takagi Ju Sukenao Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi
750,000yen

22170 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

09601 Katana:Mumei attributed as Jumyo(NBTHK Hozon Token)
330,000 yen

22268 Katana: Sakai Ikkansai Shigemasa(Mukansa swordsmith)
(NBTHK Hozon Token)
700,000yen

22187 Katana: Ho-ki Kami Taira Ason Masayuki(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000yen

21126 Katana:Oku Shirakawa Ju Koyama Munetoshi(NBTHK Hozon Token)
1,300,000yen

22100 Katana: Suishinshi Masatsugu
1,100,000yen

22123 Katana:Soushi Chikuzen Daijo Taikei Naotane(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,200,000yen

21335 Katana:Mumei(judged as Hokke school)(NBTHK Hozon Token)
750,000yen

07388 Katana: Geishu Shi Matuo Hideto Zo/Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi  
980,000 Yen

22143 Katana:Hoki no kami Heichoshin Masayuki(Shin-shinto, Jo-josaku. Wazamono)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,850,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

22084 Katana:Kashu Ju Kanewaka(attributed as Shirouemon)(3rd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

21366 Dai Sho:Tsushima Kami Tachibana Nyudo Tsunemitsu
2,000,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum