Auction List

F19550
30,000 円

F19558
28,000 Yen

F19328
50,000 Yen

19593 Yari: Gisuke Saku
350,000 Yen

18579 Wakizashi : Mumei(Sekishu Sadatsuna)
500,000 Yen

19549 Tanto: Muramasa
4,500,000 Yen

F18454
650,000 Yen

F19554
55,000 Yen

F19556
120,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

19602 Wakizashi : Tomoshige
300,000 Yen

19514 Wakizashi : Oku Yamato Kami Ason Motohira
1,250,000 Yen

19592 Wakizashi: Bizen Koku Ju Osafune Sukesada
300,000 Yen

F19562
65,000 Yen

F19559
35,000 Yen

F19555
125,000 Yen

18089 Wakizashi : Mumei (Rai Kuniyuki)
1,350,000 Yen

19457 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
1,700,000 Yen

F19560
35,000 Yen

F19563
45,000 Yen

F19343
25,000 Yen

17675 Wakizashi : Taishin Hokyo Minamoto Mitsuhira
4,500,000 Yen

19513 Wakizashi : Taishin Hokyo Minamoto Mitsuhira
1,200,000 Yen

19564 Tanto : Sagami kuni Ju Hirokuni Zo (Mukansa swordsmith)
300,000 Yen

F19540
120,000 Yen

F19327
50,000 Yen

16777 Katana :Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masayoshi Zo
2,500,000 Yen

19533 Yari: Fujiwara Shimosaka
65,000 Yen

17047 Katana : Dewa Kami Sukeshige (Hagire)
200,000 Yen

F19513-2
45,000 Yen

F19512-2
45,000 Yen

F19564
250,000 Yen

19583 Katana: Fuji Sama Suke Minamoto Yoshimune
450,000 Yen

19458 Katana : Satsuma Kuni Ju Tarra Mototake Saku
1,500,000 Yen

19563 Tanto: Sohu Ju Yasuharu Saku
420,000 Yen

F19521
50,000 Yen

F19527
75,000 Yen

19420 Katana : Mumei (Yoshimitsu)
2,600,000 Yen

18344 Katana : Mumei (Tegan)
600,000 Yen

19571 Wakizashi : Mumei(Ko Bizen)
1,200,000 Yen

19540 (Kanmuri Otoshi)Tanto: Echizen Koku Shimosaka Tsuguhiro
250,000 Yen

F19525
135,000 Yen

19179 Katana : Ichihara Nagamitsu 250,000 Yen

19520 Tanto : Gassan Sadayoshi Saku Kore Bunkyu Gannen Tori Gogatsu 850,000 Yen

19371 Katana : Hizen Koku Tadayoshi (first generation) 1,600,000 Yen

F19340
25,000 Yen

F19512-1
45,000 Yen

19517 Tanto: Kanehide 170,000 Yen

19506 Wakizashi: Tanba Kami Yoshimichi (Fushimi) 450,000 Yen

F19471
65,000 Yen

F19238
35,000 Yen

19271 Katana: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshimasa(2nd generation) 650,000 Yen

F19501
85,000 Yen

19470 Tanto: Muramasa (Not guarantee)
185,000 Yen

F19337
30,000 Yen

F19395
30,000 Yen

F19387
35,000 Yen

F19361
50,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum