Auction List

 

19243 Tanto: Bishu Osafune Kiyomitsu
200,000 yen

20172 Katana:Minamoto Masao Saku(Not guarantee)
300,000yen

11038 Katana: Mumei (has Hagire)
195,000yen

F20264
20,000 yen

17609 Katana: Mumei(Katayama Ichimonji)
2,200,000yen

19707 Tanto: Minamoto Sadakazu-saku
170,000 yen

19511 Wakizashi: Kiyomitsu
800,000 yen

F20244
250,000 yen

F20234
90,000 yen

18266 Tanto: Choshu Ju Yukikuni
580,000yen

15547 Katana: Mumei (Osafune Kiyomitsu)
450,000yen

F20245
250,000 yen

F20216
15,000 yen

17552 Katana: Kaneuji (Seki)
370,000yen

20247 Katana: Kurihara Kenji Nobuhide
2,900,000yen

19302 Tachi: Yasunori Kinsaku
680,000 yen

F20255
65,000 yen

F20243
135,000 yen

20247 Katana:Bishu Osfune Ju Sukesada(not guarantee)
180,000yen

20249 Katana: Bushu Ishido Hata Morihisa (1st generation)
900,000yen

F20253
95,000 yen

F20215
25,000 yen

20245 Yari: Kaneue (Seki province)
120,000yen

20250 Katana: Bishu Ju Toryushi Haruhide Saku
550,000yen

17422 Wakizashi: Mumei (Hirado Sa Morihiro)
500,000yen

19575 Wakizashi: Yamato Daijo Fujiwara Masanori
600,000 yen

151030 Wakizashi:Echizen Yasutsugu Saku Kore(3rd generation)
600,000 yen

F20247
45,000 yen

20126 Wakizashi:Bishu Osafune Yasumitsu
1,050,000yen

F20246
145,000 yen

20237 Wakizashi:Sesyu jyu Kunishige. (Ikeda Kijinmru
700,000yen

19210 Wakizashi:Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige
250,000 yen

20205 Katana : Taira Shizuhide
110,000yen

20199 Naginata : Bizen Koku Unji (16th NBTHK Juyo Token)
1,980,000yen

19621 Katana: (Kiku Mon) Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
480,000 yen

19392 Katana: Mumei (Tegai Kanekiyo)
600,000 yen

15914 Jumonji Yari:Bushu Shitahara Ju Yasushige
250,000 yen

F20174
40,000 yen

20144 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Hori Dosaku
2,800,000 yen

20119 Wakizashi: Uda Kunihisa
430,000 yen

F20047
30,000 yen

18089 Wakizashi : Mumei (Rai Kuniyuki)
1,350,000 Yen

F20083
25,000 yen

F20078
40,000 yen

F10519
55,000 yen

19638 Katana: Mumei (Enryushi Kunihide)
500,000 yen

20001 Katana : Ho-ki Kami Hirotaka/Echizen Ju
500,000 Yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19728 Tachi: Muneyoshi(Echizen Tsuruga/Keicho era)
650,000 Yen

F19656 Menuki
360,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum