Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

17008 Tanto : Yukimitsu (unreliable signature) 150,000 Yen

16741 Tanto: Chikuzen Kami Nobuhide 3,500,000 Yen

15157 Tanto : Sosyu Jyu Hirotsugu (unreliable signature) 250,000 Yen

16737 Tanto: Sugawara Kanenori (Teishitsu Gigeiin) 300,000 Yen

16736 Tanto: Mumei attributed as Yokoyama Suketada 750,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

151031 Tanto: Nobuuji 250,000 Yen

15990 Tanto: Kanenaga Saku (Signature not guaranteed) 150,000 Yen

15724 Tanto: Yusuishin Sadayoshi 330,000 Yen

16387 Tanto: Harima Daijo Tadakuni the first generation 400,000 Yen

15945 Tanto: Kanekado 500,000 Yen

16485k Tanto: Ujifusa 350,000 Yen

16386 Tanto: Kanekatsu 280,000 Yen

13409 Tanto: Sotohama Ju Kuniyoshi Saku
150,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

16341 Tanto : Bishu Osafune Yasumitsu (1st generation) 900,000 Yen

16225 Tanto: Masatoshi (Shinshin-to) 350,000 Yen

15954 Tanto : Bizen Suke Munetsugu 950,000 Yen

16063 Tanto: Sanryu Masamine Saku Heisei 2 nen 8 gatsu Hi (August 1990) 1,200,000 Yen

15117 Tanto : Kanemoto (Magoroku) 1,950,000 Yen

14697 Tanto : Enjyu Yoshikuni Zo/Bunka 8 nenn 3 gatsu kichijitsu 220,000 Yen

15263 Tanto : Osaka Jyu Gassan Sadakichi/Ansei 5th Year August 850,000 Yen

15049 Tanto : Mumei(Shinshin-To) 180,000 Yen

14530 Sunbobi Tanto: Bizen Kuni Osafune Sukesada 1,200,000 Yen

14376 Tanto : Toshihira/Tame Ushikomi Kyoko (Ningen Kokuho) 650,000 Yen

07440 Tanto:Fujiwara Kaneyoshi saku. 3,800,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum