Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

17576 Tanto : Echizen Koku Ju Kanetane 180,000 Yen

17515 Tanto: Unshoshi Ueda Shinkai Saku Kore 130,000 Yen

17363 Tanto:Mumei(unsigned) 180,000 Yen

17626 Tanto : Yoshisada 150,000 Yen

17611 Tanto(Katakiri-Ba) : Mumei(Soshu Tsunahiro) 300,000 Yen

15216 Tanto : Kamakura Ju Tsunahiro 450,000 Yen

17312 Tanto :Kanekiyo Saku 200,000 Yen

14697 Tanto : Enjyu Yoshikuni Zo/Bunka 8 nenn 3 gatsu kichijitsu 180,000 Yen

17394 Tanto : Yasutake (Mukansa swordsmith) 350,000 Yen

17525 Tanto : Yagyu Syoatsu Minamoto Sadahiro Zo Kore 400,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14249 Tanto : Mito Ju Nagakatsu Saku Meiji 3 Nen 2 Gatsuhi 360,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

14613 Kikuchi Yari : Kikuchi Jyu Koretada 280,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

15724 Tanto: Yusuishin Sadayoshi 330,000 Yen

16387 Tanto: Harima Daijo Tadakuni the first generation 400,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

15263 Tanto : Osaka Jyu Gassan Sadakichi/Ansei 5th Year August 850,000 Yen

14530 Sunbobi Tanto: Bizen Kuni Osafune Sukesada 1,200,000 Yen

14376 Tanto : Toshihira/Tame Ushikomi Kyoko (Ningen Kokuho) 650,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum