Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self protection by ladies.

17355 Tanto : Kanetoki 150,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14249 Tanto : Mito Ju Nagakatsu Saku Meiji 3 Nen 2 Gatsuhi 360,000 Yen

15251 Tanto : Biccyu Kuni Jyu Harumitsu Saku 400,000 Yen

17157 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper) 3,450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

14613 Kikuchi Yari : Kikuchi Jyu Koretada 280,000 Yen

16737 Tanto: Sugawara Kanenori (Teishitsu Gigeiin) 300,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

15724 Tanto: Yusuishin Sadayoshi 330,000 Yen

16387 Tanto: Harima Daijo Tadakuni the first generation 400,000 Yen

16485k Tanto: Ujifusa 350,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

16341 Tanto : Bishu Osafune Yasumitsu (1st generation) 900,000 Yen

15954 Tanto : Bizen Suke Munetsugu 950,000 Yen

15263 Tanto : Osaka Jyu Gassan Sadakichi/Ansei 5th Year August 850,000 Yen

14530 Sunbobi Tanto: Bizen Kuni Osafune Sukesada 1,200,000 Yen

14376 Tanto : Toshihira/Tame Ushikomi Kyoko (Ningen Kokuho) 650,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum