Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


15841 Katana : Kaaga Ju Ryosanshi Masamine Saku(National human treasure) 2,300,000 Yen

16607 Katana: (Kiku mon) Tanba Kami Yoshimichi (Kyo 3rd generation) 850,000 Yen

14938 Katana : Mumei(Mino Senjuin) 550,000 Yen

14316 Tachi : Muneyoshi 650,000 Yen

17615 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,950,000 Yen

14789 Katana: Bishu Osafune Sukesada/Daiei 7 nen 2 gatsu hi 400,000 Yen

17575 Dai Sho : Bicchu Kami Tachibana Yasuhiro/Bicchu Kami Tachibana Yasuhiro 1,600,000 Yen

17583 Katana : Higo Do-tanuki Muneharu. 77 nen Kitae Kore 600,000 Yen

16417 Katana: Settsu Jo Tachibana Tadayuki 700,000 Yen

17581 Katana: Mumei(unsigned) 250,000 Yen

17538 Katana : Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi Tsukuru 2,500,000 Yen

17601 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 1,800,000 Yen

15548 Katana : □ naga Kanehira Touten Nyusen San Shusuido Kyu Ou Saku Kore 170,000 Yen

16694 Katana : Mutsu Kami Kaneyasu 380,000 Yen

17563 Katana : Houshu Takada Ju Yukihiro Saku 280,000 Yen

15033 Katana : Mumei (Chiyozuru Morihiro) 800,000 Yen

17514 Katana :Unshu Ju Sadateru Saku Kore 300,000 Yen

17149 Dai Sho :Kishu Ju Fujiwara Yasushige/Hoki Kami Nobutaka 650,000 Yen

16129 Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,500,000 JPY

14314 Katana : Higo kami Kuniyasu(26th NBTHK Juyo Paper)
4,200,000 Yen

17470 Katana: Suifu Ju Katsumura Norikatsu (first generatin)
2,300,000 JPY

17544 Katana : Mumei(Yamaura Saneo) 2,750,000 Yen

17462 Katana: Mumei (Nakajima Rai) 850,000 Yen

13054 Katana: Bisyu ??? Norimitsu (Not reliable signature) 350,000 Yen

17549 Katana: Mumei (Chiyozuru Morihiro) 950,000 Yen

17523 Katana: Zushu Mishima Ju Yusuishin Sadayoshi Saku 850,000 Yen

16610 Katana: Kanemune/Showa 18 nen 9 gatsu 160,000 Yen

17469 Katana: Minamoto Morikane (Kongo byoei school) 750,000 Yen

14874 Katana :Bishu Osafune Sukesada 550,000 Yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17021 Katana : Minamoto Moriyoshi 750,000 Yen

15163 Katana : Mumei (Namionohira) 750,000 Yen

17215 Katana:Mumei(Echizen Tsuguhiro) 450,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

15170 Katana: Bishu Kuni Ju Osafune Hikobei Sukesada 1,200,000 Yen

17294 Katana : Ushu Shonai Fujiwara Kiyohito 2,500,000 Yen

16755 Tachi: Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

17393 Katana:Yaguwa Yasutake saku kore/ Shouwa 48 Nen 10 Gatsu 480,000 Yen

17195 Katana : Mutsu Ju Koyama Munetoshi 900,000 Yen

15745 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (Inoue Shinkai Daimei) 2,850,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni the first generation 850,000 Yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi Ou Higo Daijo Ootuki Kiyofusa Ju Zo No/ Anei 6 Tori 2gatsu 1,200,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

17391 Katana: Bushu Ju Teruhiro 350,000 Yen

16558 Katana: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)  1,500,000 Yen

17297 Katana:Kanemoto(Shinto) 700,000 Yen

17054 Katana:Mumei (Hokke) 500,000 Yen

17079 Katana: Shimousa Moriyama Kanehiro Saku 350,000 Yen

16625 Katana : Dewa Daijyo Fujiwara Kunimuchi (first generation) 1,050,000 Yen

16701 Katana: Izu Koku Yusui Sadayoshi Saku(Mukansa) 700,000 Yen

17096 Katana: Kun Yonto Kurihara Akihide Saku 900,000 Yen

17139 Tachi: Morishige 1,750,000 Yen

16161 Katana : Uda Kunifusa (Not guarantee) 450,000 Yen

16769 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore 2,400,000 Yen

17248 Katana:Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori Tsukuru kore (Kokuin)/Bunkyu 2nenn Inoshishi Rokugatsu hi 2,500,000 Yen

17205 Katana: Heianjo Mori Hayato Ooe Kanetoshi (Blade length : 86.5 cm or 34 inches) 1,000,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

17105 Katana : Kikumon Izumi Kami Rai Kinmichi 3rd generation
700,000 Yen

16684 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Ko Mihara 2,350,000 Yen

15832 Katana : Hizen Kuni Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro 2,250,000 Yen

16591 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation) 1,200,000 Yen

16284 Daisho : Awataguchi Omi Kami Tadatsuna 2nd / Tanba Kami Fujiwara Terukado 1,350,000 Yen

16319 Katana: Higo no Kuni Akamatsu Tarou Kanehiro Utsushi Kiyomaro 800,000 Yen

16739 Katana: Hizen Kuni Junin Minamoto Moritoshi 1,700,000 Yen

16766 Katana: Kii Kuni Yasutsuna 650,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

16291 Katana: Mumei attributed as Unju Nobukazu 550,000 Yen

16482 Katana: Soshu Ju Kazuhira Saku 600,000 Yen

16604 Katana : Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro(NBTHK 34th Juyo Token) 4,200,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

16665 Katana: Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi (the 5th generation) 5,000,000 Yen

16571 Katana : Bichu Kami Tachibana Yasuhiro 900,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16461 Tachi: Musashi Ju Kuniie Saku 1,800,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

16250 Katana: Mumei attributed as Shitahara Yasushige 800,000 Yen

15516 Katana : Kawachi Kami Minamoto Nagakuni 1,100,000 Yen


 

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum