Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


 

17174 Katana: Akimoto Kashin Kawabe Gihachiro Fujiwara Masahide(Suishinshi Masahide)/Tenmei 5 nen 2 gatsu hi Wakishita fushitte Ou Yotte Go Yumenoma. 2,500,000 Yen

15536 Katana:(Aoi-Mon) Motte Nanban Tetsu Oite Bushu Edo…(fist generation of Yasutsugu) 1,500,000 Yen

16625 Katana : Dewa Daijyo Fujiwara Kunimuchi (first generation) 1,050,000 Yen

17188 Katana : Mumei (Mino Senjuin) 300,000 Yen

151013 Katana: Mumei(Osafune Norimitsu) 450,000 Yen

16701 Katana: Izu Koku Yusui Sadayoshi Saku(Mukansa) 700,000 Yen

08188 Katana : Kiku-mon Hioki Yamashiro Kami Minamoto Ippo 600,000 Yen

11196 Katana: Jounsai Hayama Enshin Tsukuru Kore Meiji 42 nen 2 gatsu hi 500,000 Yen

16694 Katana : Mutsu Kami Kaneyasu(not guarantee) 380,000 Yen

16686 Katana : Mumei(Fujisima)(Blade length :82.1cm/32.32 inches) 700,000 Yen

17281 Katana:Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi zo/Kaei 6 sai 8 gatsu Kichijitsu 1,200,000 Yen

17263 Katana: Kaga Kuni Jyu Ryosanshi Masamine saku Kore 2,600,000 Yen

151032 Katana : Yamashiro Daijo (Kunishige) 450,000 Yen

17257 Katana: Echu Ju Fujimawa Kiyomitsu 500,000 Yen

17262 Katana : Bichunokuni Mizuta Ju Kunishige Saku 1,150,000 Yen

17096 Katana: Kun Yonto Kurihara Akihide Saku 900,000 Yen

17139 Tachi: Morishige 1,750,000 Yen

16161 Katana : Uda Kunifusa (Not guarantee) 450,000 Yen

17241 Katana: Mumei (in Tachi Koshirae) 1,600,000 Yen

17180Katana : Mumei(unsigned) attributed to Kobizen Yoshikane (NBTHK 28th Juyo Token) 4,200,000 Yen

16769 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore 2,400,000 Yen

17258 Katana :Yamashiro Kuni Jyu Minamoto Tsunahiro 650,000 Yen

17244 Katana :Dewa Daijyo Fujiwara Kunimichi (first generation) 950,000 Yen

17248 Katana:Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori Tsukuru kore (Kokuin)/Bunkyu 2nenn Inoshishi Rokugatsu hi 2,500,000 Yen

17136 Katana : Mumei (Shimohara) 480,000 Yen

16556 Katana : Higo Kami Kuniyasu 600,000 Yen

15751 Katana : Higo Kuni Ju Kuniyasu 1,150,000 Yen

14840 Katana: Settsu Ju Minamoto Mineyoshi 550,000 Yen

17041 Katana : Fujiwara Korekazu 1,450,000 Yen

14209 Katana : Oite Toyama Mitsuru Teinai Shigetsugu Saku 950,000 Yen

13066 Katana: Himehanshi MInamoto Akitoshi Zo 550,000 Yen

17203 Katana: Mumei (Hokke) 900,000 Yen

13503 Katana : Mumei (Chiyozuru) 600,000 Yen

17205 Katana: Heianjo Mori Hayato Ooe Kanetoshi (Blade length : 86.5 cm or 34 inches) 1,000,000 Yen

17116 Katana : Bishu Osafune Yasumitsu(Not Guarantee) 450,000 Yen

17185 Katana : Suishinshi Masahide/Tenmei 6 nen 8 gatsu hi (August 1786) 2,350,000 Yen

17178 Katana:Teishitsu Gigeiin Gassan Sadakazu Saku (Kao) (Kikusui)/ Taisho 3 nen 8 gatsu hi 2,300,000 Yen

17182 Katana : Mumei(Enju) 1,350,000 Yen

16221 Katana : Mumei (Taima) (23rd NBTHK Juyo paper) 2,250,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

17130 Katana: Hizen Kuni Harima Daijyo Hujiwara Tadakuni(First generation) 1,250,000 Yen

10116 Katana : Fukuoka Jyu So Tsutomu Saku/Syowa 46 Nen 10 Gatsu Kichijitsu 900,000 Yen

15919 Katana: Oite Toto Sakai Ikkansai Shigemasa Seitan kore/Ko-ki 2629 Nen Mi Tori 1 Gatsu hi 600,000 Yen

17118 Katana:Hamabe Minryusi Toshizane 1,200,000 Yen

17119 Katana : Hizen Kuni Ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro (first generation.) 2,350,000 Yen

17105 Katana : Kikumon Izumi Kami Rai Kinmichi 3rd generation
700,000 Yen

17076 Katana : Gunsui Kanemune Saku. 300,000 Yen

17113 Katana:Chikusyu Sanno Jyu Munehiro Saku 550,000 Yen

16561 Dai Sho :Hizen Koku Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro/Suishinshi Masahide 3,000,000 Yen

17066 Katana:Noshu Ju Murayama Kaneshige Saku 350,000 Yen

16635 Katana: Mumei(Yoshioka Ichimonji) (NBTHK 54th Juyo paper) 3,950,000 Yen

17023 Katana: Bisyu Osafune Sukesada/Eiroku 2Nen 8 Gatsu hi 600,000 Yen

16684 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Ko Mihara 2,350,000 Yen

15832 Katana : Hizen Kuni Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro 2,250,000 Yen

16727 Katana : Minamoto Moritsugu(Kongo Hyoe) 650,000 Yen

16591 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation) 1,200,000 Yen

16497 Daisho: Mumei(Mino Senjuin Nagahiro)/Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (kyo 6th generation) 1,350,000 Yen

17015 Katana :Hizen kuni Junin Tadayoshi Saku(1st generation) 2,500,000 Yen

16284 Daisho : Awataguchi Omi Kami Tadatsuna 2nd / Tanba Kami Fujiwara Terukado 1,350,000 Yen

16319 Katana: Higo no Kuni Akamatsu Tarou Kanehiro Utsushi Kiyomaro 800,000 Yen

16246 Katana: Izumi Kami Fujiwara Kaneshige 4,500,000 Yen

16699 Katana: Bizen…attributed as Ko Yoshii school Sanenori #39th Juyo paper 3,000,000 Yen

16739 Katana: Hizen Kuni Junin Minamoto Moritoshi 1,700,000 Yen

16766 Katana: Kii Kuni Yasutsuna 650,000 Yen

16768 Katana: Mumei attributed as Takada Tokiyuki 700,000 Yen

16663 Wakizashi: Taikei Naotane Tsukuru 1,200,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

15774 Katana : Hizen Jyu Musashi Kami Fujiwara Masanaga(2nd generation Kawachi kami Masahiro)(NBTHK 24th Juyo Token) 3,500,000 Yen

15735 Katana: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro 1,650,000 Yen

16291 Katana: Mumei attributed as Unju Nobukazu 550,000 Yen

16482 Katana: Soshu Ju Kazuhira Saku 600,000 Yen

16604 Katana : Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro(NBTHK 34th Juyo Token) 4,200,000 Yen

16717 Katana: Kiku-Mon Oumi kami Minamoto Hisamichi 950,000 Yen

16696 Katana: Ho-ki Kami Ason Masayuki 1,500,000 Yen

16634 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro the first generation 1,400,000 Yen

16644 Katana : Oku Yamato Asaomi Motohira 2,800,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

13203 Dai Sho in Koshirae Tanba no Kami Yoshimichi / Hizenkoku Ju Tadayoshi 950,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

16678 Katana: Mumei attributed as Echizen Rai 850,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

16213 Katana: Mumei attributed as Shikkake 900,000 Yen

16665 Katana: Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi (the 5th generation) 5,000,000 Yen

16130 Katana: Mumei attributed as Ko Ichimonji 5,000,000 Yen

16562 Katana : Mumei attributed to Shikkake (25th NBTHK Juyo Token) 2,500,000 Yen

16052 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni 2,500,000 Yen -→2,250,000 Yen

15455 Katana : Echizen Daijo Fujiwara Kunitsugu 850,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni the first generation 850,000 Yen

08549 Katana: Suifu ju Norikatsu saku 1,850,000 Yen

10372 Katana: Kikumon Takai Echizen Kami Rai Nobuyoshi 950,000 Yen

15162 Tachi: Osaka Ju Gassan Sadakatsu 1,150,000 Yen

16488 Katana : Kato Chounsai Tsunatoshi Zo (The first generation) 1,450,000 Yen

16571 Katana : Bichu Kami Tachibana Yasuhiro 900,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16461 Tachi: Musashi Ju Kuniie Saku 1,800,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

07476 Katana : Echizen Daijyo Fujiwara Kunitsugu Motte Nanbantetsu 500,000 Yen

07380 Katana: Mumei attributed as Kouda
750,000 Yen

16371 Katana: Kunimune ‘Bizen Saburo’
5,000,000 Yen

16221 Katana : Mumei (Taima) (23rd NBTHK Juyo paper)
2,450,000 Yen

16250 Katana: Mumei attributed as Shitahara Yasushige 800,000 Yen

15516 Katana : Kawachi Kami Minamoto Nagakuni 1,100,000 Yen

16516 Katana : Mumei (Hokke) 1,350,000 Yen

16440 Katana : Izumi Kami Kunisada (the 2nd generation, Inoue Shinkai) 2,300,000 Yen


 

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum