Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


 

17425 Tachi:Hirotsugu 3,300,000Yen

17123 Katana : Yaguwa Yasutake Saku(Mukansa) 650,000 Yen

17424 Katana : Oumi Kami Hojoji Tachibana Masahiro 850,000 Yen

16266 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi (8 generation) 1,100,000 Yen

17302 Katana : Nagamitsu 250,000 Yen

17235 Katana: Echu-ju Hyuga Kami Sadatsugu 380,000 Yen

16593 Katana: Ashu Ju Minamoto Norikuni saku(Kao) 380,000 Yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi Ou Higo Daijo Ootuki Kiyofusa Ju Zo No/ Anei 6 Tori 2gatsu 1,200,000 Yen

17367 Katana: Eccyu Kami Hujiwara Takahira(Kanewaka) first generation 950,000 Yen

17337 Katana: Bicchu Koku Teso Ju Takeshita Heianjo Minamoto Sukemitsu Do Ittetsusai Minamoto Kunimitsu Saku kore Motte Senyasan Tamahagane Seitan Kore Showa 58 nen 2 gatsu Kichijitsu 350,000 Yen

17062 Katana : Kawachi Kami Fujiwara Kunisuke (First generation) 1,200,000 Yen

17402 Tachi: Kaga Ju Ryosanshi Masamine Saku No 2,300,000 Yen

17389 Katana: Bishu Osafune Sukesada/Eiroku 4 nen 8 gatsu hi (August 1561) 450,000 Yen

17330 Katana:Echigo Ju Akimaro Saku 280,000 Yen

17040 Katana: (Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore (Edo 3rd generation) 1,500,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

17387 Katana : Mumei (Den Hojoji) 1,000,000 Yen

17391 Katana: Bushu Ju Teruhiro 350,000 Yen

17334 Katana:Mumei(Yamon Naokatsu) 380,000 Yen

16558 Katana: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)  1,500,000 Yen

17297 Katana:Kanemoto(Shinto) 700,000 Yen

17206 Katana : Shoji Jiro Taro Naokatsu 650,000 Yen

17381 Katana:(Red signature) Rai Kunizane Honami (Kao)(Mistutada) 2,250,000 Yen

17296 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro 950,000 Yen

16716 Katana: Kanemoto(not guarantee) 380,000 Yen

17035 Katana:Hoshu Takada Ju Muneyuki 680,000 Yen

16628 Katana:Sakai Ikkansai Shigemasa Hori Dosaku/Ou Kondo Shi, Showa 51 nen 5 gatsu Kichijitsu 950,000 Yen

17054 Katana:Mumei (Hokke) 500,000 Yen

15514 Katana : Hizen kuni Ju Oumi Daijo Hujiwara Tadahiro 950,000 Yen

17326 Katana : Oumi kami Hojoji Tachibana Masahiro 1,800,000 Yen

17079 Katana: Shimousa Moriyama Kanehiro Saku 350,000 Yen

17294 Katana : Ushu Shonai Fujiwara Kiyohito 2,500,000 Yen

15170 Katana: Bishu Kuni Ju Osafune Hikobei Sukesada 1,200,000 Yen

16625 Katana : Dewa Daijyo Fujiwara Kunimuchi (first generation) 1,050,000 Yen

16701 Katana: Izu Koku Yusui Sadayoshi Saku(Mukansa) 700,000 Yen

17281 Katana:Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi zo/Kaei 6 sai 8 gatsu Kichijitsu 1,200,000 Yen

151032 Katana : Yamashiro Daijo (Kunishige) 450,000 Yen

17257 Katana: Echu Ju Fujimawa Kiyomitsu 500,000 Yen

17096 Katana: Kun Yonto Kurihara Akihide Saku 900,000 Yen

17139 Tachi: Morishige 1,750,000 Yen

16161 Katana : Uda Kunifusa (Not guarantee) 450,000 Yen

17241 Katana: Mumei (in Tachi Koshirae) 1,600,000 Yen

16769 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore 2,400,000 Yen

17258 Katana :Yamashiro Kuni Jyu Minamoto Tsunahiro 650,000 Yen

17244 Katana :Dewa Daijyo Fujiwara Kunimichi (first generation) 950,000 Yen

17248 Katana:Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori Tsukuru kore (Kokuin)/Bunkyu 2nenn Inoshishi Rokugatsu hi 2,500,000 Yen

17136 Katana : Mumei (Shimohara) 480,000 Yen

16556 Katana : Higo Kami Kuniyasu 600,000 Yen

17041 Katana : Fujiwara Korekazu 1,450,000 Yen

14209 Katana : Oite Toyama Mitsuru Teinai Shigetsugu Saku 950,000 Yen

17203 Katana: Mumei (Hokke) 900,000 Yen

17205 Katana: Heianjo Mori Hayato Ooe Kanetoshi (Blade length : 86.5 cm or 34 inches) 1,000,000 Yen

17185 Katana : Suishinshi Masahide/Tenmei 6 nen 8 gatsu hi (August 1786) 2,350,000 Yen

17178 Katana:Teishitsu Gigeiin Gassan Sadakazu Saku (Kao) (Kikusui)/ Taisho 3 nen 8 gatsu hi 2,300,000 Yen

17182 Katana : Mumei(Enju) 1,350,000 Yen

16221 Katana : Mumei (Taima) (23rd NBTHK Juyo paper) 2,250,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

15919 Katana: Oite Toto Sakai Ikkansai Shigemasa Seitan kore/Ko-ki 2629 Nen Mi Tori 1 Gatsu hi 600,000 Yen

17118 Katana:Hamabe Minryusi Toshizane 1,200,000 Yen

17105 Katana : Kikumon Izumi Kami Rai Kinmichi 3rd generation
700,000 Yen

16561 Dai Sho :Hizen Koku Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro/Suishinshi Masahide 3,000,000 Yen

17066 Katana:Noshu Ju Murayama Kaneshige Saku 350,000 Yen

16684 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Ko Mihara 2,350,000 Yen

15832 Katana : Hizen Kuni Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro 2,250,000 Yen

16727 Katana : Minamoto Moritsugu(Kongo Hyoe) 650,000 Yen

16591 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation) 1,200,000 Yen

16497 Daisho: Mumei(Mino Senjuin Nagahiro)/Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (kyo 6th generation) 1,350,000 Yen

16284 Daisho : Awataguchi Omi Kami Tadatsuna 2nd / Tanba Kami Fujiwara Terukado 1,350,000 Yen

16319 Katana: Higo no Kuni Akamatsu Tarou Kanehiro Utsushi Kiyomaro 800,000 Yen

16699 Katana: Bizen…attributed as Ko Yoshii school Sanenori #39th Juyo paper 3,000,000 Yen

16739 Katana: Hizen Kuni Junin Minamoto Moritoshi 1,700,000 Yen

16766 Katana: Kii Kuni Yasutsuna 650,000 Yen

16663 Wakizashi: Taikei Naotane Tsukuru 1,200,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

15774 Katana : Hizen Jyu Musashi Kami Fujiwara Masanaga(2nd generation Kawachi kami Masahiro)(NBTHK 24th Juyo Token) 3,500,000 Yen

15735 Katana: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro 1,650,000 Yen

16291 Katana: Mumei attributed as Unju Nobukazu 550,000 Yen

16482 Katana: Soshu Ju Kazuhira Saku 600,000 Yen

16604 Katana : Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro(NBTHK 34th Juyo Token) 4,200,000 Yen

16717 Katana: Kiku-Mon Oumi kami Minamoto Hisamichi 950,000 Yen

16634 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro the first generation 1,400,000 Yen

16644 Katana : Oku Yamato Asaomi Motohira 2,800,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

16678 Katana: Mumei attributed as Echizen Rai 850,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

16213 Katana: Mumei attributed as Shikkake 900,000 Yen

16665 Katana: Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi (the 5th generation) 5,000,000 Yen

16130 Katana: Mumei attributed as Ko Ichimonji 5,000,000 Yen

16562 Katana : Mumei attributed to Shikkake (25th NBTHK Juyo Token) 2,500,000 Yen

16052 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni 2,500,000 Yen -→2,250,000 Yen

15455 Katana : Echizen Daijo Fujiwara Kunitsugu 850,000 Yen

15162 Tachi: Osaka Ju Gassan Sadakatsu 1,150,000 Yen

16571 Katana : Bichu Kami Tachibana Yasuhiro 900,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16461 Tachi: Musashi Ju Kuniie Saku 1,800,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

16371 Katana: Kunimune ‘Bizen Saburo’
5,000,000 Yen

16221 Katana : Mumei (Taima) (23rd NBTHK Juyo paper)
2,450,000 Yen

16250 Katana: Mumei attributed as Shitahara Yasushige 800,000 Yen

15516 Katana : Kawachi Kami Minamoto Nagakuni 1,100,000 Yen

16516 Katana : Mumei (Hokke) 1,350,000 Yen

16440 Katana : Izumi Kami Kunisada (the 2nd generation, Inoue Shinkai) 2,300,000 Yen


 

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum