Auction List

 

F20315
40,000 yen

F20314
35,000 yen

20090 Wakizashi: Mumei (Yamamura)
500,000 yen

20202 Wakziashi: Bishu Osafune Katsumitsu
600,000 yen

19711 Wakizashi(Sunobi Tanto): Nobukuni Minamoto Yoshisada(Chikuzen Shito)
500,000 yen

20178 Katana: Ecchu Kami Fujiwara Kanekuni
1,200,000 yen

20229 Tanto :Bishu Osafune Moto…(Late Nanbokucho period)
400,000 yen

16148 Wakizashi: Kawabata Kazusa Kami Minamoto Mitsushige
350,000 yen

19252 Katana: Shinano Daijo Fujiwara Tadakuni
400,000 yen

F20308
55,000 yen

14512 Nagamaki: Mumei (Kanefusa)
550,000 yen

20154 Katana: Mumei (Tametsugu)
1,650,000 yen

F20310
25,000 yen

F20048
65,000 yen

F20320
65,000 yen

20217 Katana: Mumei(unsigned) attributed as Unsho
1,200,000 yen

19708 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Ise Tamaru Junin Fujiwara Nagatoshi Saku
750,000 yen

20339 Katana: Mumei (Yamato Kami Kanenobu)
400,000 yen

F20317
55,000 yen

F20306
28,000 yen

20341 Wakizashi: Mumei (Bisyu Osafune Sukesada)
180,000 yen

20388 Katana: Ise Kami Fujiwara Ganmaku Nobusada
400,000 yen

20197 Tachi: Mumei (Den Enju Kunimura)(61th NBTHK Juyo Token)
2,750,000 yen

F20311
45,000 yen

F20349
40,000 yen

20340 Wakizashi: Kanekiyo (Seki province)
180,000 yen

20180 Wakizashi(Sunnobi Tanto): Hishu Mitsuyo Saku
800,000 yen

20298 Katana: Oite Toyama Mitsuru Teinai Shigetsugu Saku
550,000 yen

F20348
40,000 yen

F20324
70,000 yen

20161 Katana: Mumei (Uda)
160,000 yen

20227 Katana: Yokoyama Kaga Suke Fujiwara Sukenaga
1,000,000 yen

19344 Katana:Mumei(Echizen Kami Nobuyoshi)
550,000 yen

F20277
35,000 yen

19217 Yari : Kanabo Hyoenojo Masatsugu
500,000yen

20272 Katana: Mumei(Enju)
1,100,000 yen

19155 Katana: Ecchu Kami Fujiwara Sadayuki (Owari)
500,000yen

19360 Katana: Mumei (Sue Seki)
380,000 yen

20233 Katana: Hizen Saga Ju Kunitsugu
600,000 yen

19186 Katana: Yoshinari (Tosa. Kyoho era)
600,000 yen

20264 Tanto: Suo Koku Ju Hironaga Saku
430,000yen

F20199
45,000 yen

F20246
145,000 yen

19210 Wakizashi:Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige
250,000 yen

15914 Jumonji Yari:Bushu Shitahara Ju Yasushige
250,000 yen

F20174
40,000 yen

20144 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Hori Dosaku
2,800,000 yen

20119 Wakizashi: Uda Kunihisa
430,000 yen

F20047
30,000 yen

18089 Wakizashi : Mumei (Rai Kuniyuki)
1,350,000 Yen

F20083
25,000 yen

F20078
40,000 yen

F10519
55,000 yen

19638 Katana: Mumei (Enryushi Kunihide)
500,000 yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19728 Tachi: Muneyoshi(Echizen Tsuruga/Keicho era)
650,000 Yen

F19656 Menuki
360,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum