Katana2

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


 

15033 Katana : Mumei (Chiyozuru Morihiro) 800,000 Yen

16129 Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

16331 Katana: Mumei (Unsigned) 500,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen


 


PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum