Katana2

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


 

16357 Katana: Suzuki Kaga Kami Sadanori 1,150,000 Yen

16236 Katana : Oite Mutsu Shirakawa Tachibana Enryushi Yoshihide Saku 650,000 Yen

16186 Katana: Nagamori Saku (Taira Takada) 800,000 Yen

151011 Katana : Mumei (Den Osafune Sigezane) 1,350,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

15410 Katana: Tsuda Echizen kami Sukenao zo 1,700,000 Yen


 


PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum