Auction List

F17404
35,000 Yen

F17432
450,000 Yen

17140Katana:Mumei (unsigned) attributed as Kanekuni 280,000 Yen

17273 Katana : Mumei(Echizen Kami Arihira ) 360,000 Yen

F17426
60,000 Yen

F17431
250,000 Yen

17334 Katana:Mumei(Yamon Naokatsu) 380,000 Yen

16018 Wakizashi: Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku(1st generation) 750,000 Yen

17024 Katana : Soshu Ju Tsunahiro(3rd generation)(Hagire) 150,000 Yen

F17428
130,000 Yen

F17260
350,000 Yen

17308 Katana : Oite Toyama Mitsuru Teinai Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku 600,000 Yen

17213 Tanto: Mumei (unsigned) attributed as shinshinto 120,000 Yen

F17202
205,000 Yen

F17355
25,000 Yen

17197 Minamoto Moriyoshi Syowa Mizunoe Inu Sai Hachigatsu hi 850,000 Yen

17418 Tanto : Tsunaie Saku 600,000 Yen

F17458
50,000 Yen

F17427
125,000 Yen

15653 Katana: Katsumitsu(not reliable signature)(army officer’s Koshirae) 280,000 Yen

17470 Katana: Suifu Ju Katsumura Norikatsu (first generatin) 2,300,000 Yen

F17408
85,000 Yen

F17113
50,000 Yen

17473 Tanto: Yoshindo (Mukansa swordsmith) 850,000 Yen

17098 Wakizashi: Bishu Osafune Sukesada(not guarantee) 220,000 Yen

16755 Tachi: Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

17447 Katana : Mumei (Sekishu Sadatsuna) 1,000,000 Yen

17112 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Bizen Osafune Yokoyama Sukekane Saku 500,000 Yen

F17085
35,000 Yen

16698 Katana : Miike Ju Siro Kuniharu Saku 450,000 Yen

F17435
65,000 Yen

F14122
45,000 Yen

F17402
55,000 Yen

F17359
25,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

16070 Katana: Mumei(Den Yamato Shizu) 700,000 Yen

F17382
35,000 Yen

F17383
38,000 Yen

17389 Katana: Bishu Osafune Sukesada/Eiroku 4 nen 8 gatsu hi (August 1561) 450,000 Yen

F17306
55,000 Yen

F17335
55,000 Yen

F17319
40,000 Yen

F17314
35,000 Yen

17321 Katana : Yamato Shikkake 1,000,000 Yen

17270 Katana:Houki Kami Hujiwara Hirotaka 250,000 Yen

17040 Katana: (Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore (Edo 3rd generation) 1,500,000 Yen

F17149
35,000 Yen

17059 Wakizashi : Kunitsugu 400,000 Yen

16602 Gunto:Hizen Kuni Ju Kanemoto Saku/Showa 18th middle Autumn (1943) 350,000 Yen

17028 Katana:Mumei (Nio) (31st NBTKH Juyo paper)(Origami) 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum