Auction List

F17032
50,000 Yen

F17007
55,000 Yen

15431 Wakizashi : Oumi Daijo Fujiwara tadahiro (2nd genertion) 650,000 Yen

16727 Katana : Minamoto Moritsugu(Kongo Hyoe) 650,000 Yen

F16897
185,000 Yen

F16833
35,000 Yen

17005 Katana: Chikusyu Ju Kunitada Saku/Heise 12 Nen 3 Gatsu Kichijitsu 400,000 Yen

14677 Wakizashi:Awataguchi Oumi Kami Tadatsuna(2nd Ikkannshi)((not guarantee) 200,000 Yen

F16870
15,000 Yen

F16759
85,000 Yen

17010 Wakizashi:Mumei (unsigned) attributed as Echizen Shinto 380,000 Yen

16046 Katana(Gunto) : (star) Sakai Ju Semimaru Masahiro Saku 260,000 Yen

F16887
65,000 Yen

F16315
180,000 Yen

16705 Katana: Unshu Ju Tadayoshi(Kawashima Chuzen) 450,000 Yen

16591 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation) 1,200,000 Yen

17046 Katana:Shumei Kanenaga 1,250,000 Yen

F16871
15,000 Yen

F16864
25,000 Yen

F17005
40,000 Yen

17018 Katana : Kyusyu Higo Dotanuki Hyoubu 1,000,000 Yen

F17011
135,000 Yen

F151079
135,000 Yen

16563 Katana : Hizen Kuni Tadayoshi. 1st gen 5 characters signature (Juyo Token #60) 6,000,000 Yen

16733 Wakizashi : Fujishima Tomoshige 100,000 Yen

F16899 135,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum