Auction List

F17497
150,000円

17526 Katana : (Silver inlay)Izumi Kami Kanesda Saku 350,000 Yen

17271 Wakizashi : Bisyu Osafune Tadamitsu(no guarantee.) 170,000 Yen

F17421
115,000円

F16670
35,000円

17542 Wakizashi : Chikuzen Kuni Ju Fujiwara Yukimune 380,000 Yen

16734 Wakizashi : Mumei(Mihara school) 180,000 Yen

17469 Katana: Minamoto Morikane (Kongo byoei school) 750,000 Yen

F17044
25,000円

F17498
25,000円

17413 Katana : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku Kao 1,400,000 Yen

17541 Wakizashi: Bishu Osahune Norimitsu/Choroku 4 nen 2 gatsu hi (February 1460) 400,000 Yen

17540 Katana : Bizen no kuni Osafune Sukesada/Genko 3 Nen ? Gatsu 450,000 Yen

17539 Wakizashi: Ousyu Aizu Jyu Miyoshi Masanaga (3rd generation) 200,000 Yen

F141080-3
35,000円

F17481
100,000円

16722 Wakizashi : Tango Daijo Fujiwara Tsuneshige 200,000 Yen

15482 Yari:Mumei(unsigned) in Koshirae 140,000 Yen

F17046
15,000円

17532 Wakizashi: Taia Gassan Minamoto Sadakazu Saku(Kao)(Human National Treasure) 2,250,000 Yen

17533 Katana : Kobayashi Ise Kami Kuniteru 1,200,000 Yen

F141080-2
40,000円

F16715
30,000円

17512 Katana:Hizen Kuni Mutu Kami Tadayoshi 3,500,000 Yen

F16605
30,000円


F17493
40,000円

F17490
25,000円

16353 Yari : Eccyu Kami Masatoshi (First generation) 160,000 Yen

F17417
75,000円

16059 Wakizashi : Mumei(Sue tegai school) 98,000 Yen

17270 Katana:Houki Kami Hujiwara Hirotaka 250,000 Yen

16492 Wakizashi : Kanemoto 185,000 Yen

17356 Wakizashi : Sessyu Ju Fujiwara Nagatsuna 170,000 Yen

17522 Tachi : Takazane Saku (late Kamakura period)1,500,000 Yen

F17412
120,000円

F17413
30,000円

17503 Katana : Nagamitsu Saku 220,000 Yen

15163 Katana : Mumei (Namionohira) 750,000 Yen

17521 Wakizashi(Sun Nobi Tanto) : Mumei (Takada Tokiyuki) 750,000 Yen

F15700
50,000 Yen

F17480
50,000 Yen

17459 Katana : Hizen Kuni Yoshihiro Saku Kore 550,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17474 Wakizashi : Echizen Kami Kanesada(2nd generation) 500,000 Yen

17037 Katana : Bizen Koku Osafune Ichihoshi Minamoto Sadamichi Saku Kore 400,000 Yen

17193 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

F17202
205,000 Yen

17447 Katana : Mumei (Sekishu Sadatsuna) 1,000,000 Yen

17112 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Bizen Osafune Yokoyama Sukekane Saku 500,000 Yen

16698 Katana : Miike Ju Siro Kuniharu Saku 450,000 Yen

F17402
55,000 Yen

F17359
25,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

16070 Katana: Mumei(Den Yamato Shizu) 700,000 Yen

F17335
55,000 Yen

F17319
40,000 Yen

F17314
35,000 Yen

17040 Katana: (Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore (Edo 3rd generation) 1,500,000 Yen

17059 Wakizashi : Kunitsugu 400,000 Yen

17028 Katana:Mumei (Nio) (31st NBTKH Juyo paper)(Origami) 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum