Auction List

F17066
100,000 Yen

16449 Katana: Noshu Seki Ju Sanami Kanetaka 300,000 Yen

F17058
45,000 Yen

F17065
45,000 Yen

17071 Tanto: Mumie(Sue Soshu) 200,000 Yen

17057 Katana: Mumei (Sue Mihara) 280,000 Yen

F16812
450,000 Yen

F17054
45,000 Yen

17088 Wakizashi : Ecchu Kami Fujiwara Tsujimura Takahira(not guarantee) 260,000 Yen

17102 Wakizashi: Fujiwara kunimichi Saku (not guarantee) 160,000 Yen

16714 Katana :Mumei (Shinshinto blade) 350,000 Yen

16082 Tanto: Harima Daijyo Fujiwara Tadakuni 550,000 Yen

F17064 75,000 Yen

F17061 45,000 Yen

16723 Katana: Biccyu Kuni Aoe yu Yasutsugu saku 300,000 Yen

16708 Wakizahi:Bushu Ju Yasushige 350,000 Yen

F17063 90,000 Yen

F17060 35,000 Yen

15251 Tanto:Biccyu Kuni Jyu Harumitsu Saku 400,000 Yen

17113 Katana:Chikusyu Sanno Jyu Munehiro Saku 550,000 Yen

F16811 950,000 Yen

17055 Tanto :Senjyuin Kanekuni 150,000 Yen

17068 Wakizashi :Yonezawa Shin Akama Tsunanobu/Bunsei 5 nen 8 Gatsuhi (August 1822) 900,000 Yen

17091 Katana: Mumei (Chiyozuru) 650,000 Yen

F17059 35,000 Yen

16561 Dai Sho :Hizen Koku Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro/Suishinshi Masahide 3,000,000 Yen

16671 Wakizashi: Kikumon(Yasuhiro) 250,000 Yen

17110 Katana : Bishu Osafune Kiyomitsu/Eiroku 6 nen 2 gatsu-hi 750,000 Yen

16044 Tanto:Mumei(Nakayama Yoshimichi) 500,000 Yen

16074 Tanto:Mumei(unsigned) attributed as Kouda 500,000 Yen

16649 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Hakusyu Hiroga 300,000 Yen

17064 Katana : Moritsugu (Ko Aoe) (NBTHK 62th Juyo paper) 7,200,000 Yen

17027 Katana : Tanba Ayabe Jyu Kato Unjyu Nobukazu Saku No 1,000,000 Yen

16504 Yari :Izumi Kami Rai Kinmichi(not guarantee) 230,000 Yen

16777 Katana :Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masayoshi Zo. 2,500,000 Yen

17028 Katana:Mumei (Nio) (31st NBTKH Juyo paper)(Origami) 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum