Auction List

F17581
30,000 Yen

F13855
30,000 Yen

16419 Wakizashi : Kanemasu 280,000 Yen

16065 Katana : Mumei (There is a Hagire) Blade length : 79.8 cm 150,000 Yen

F17631
25,000 Yen

F17575
25,000 Yen

17630 Wakizashi: Bisyu Osafune Tadamitsu/Bunmei 15 Nen 8 Gatsu Hi (August 1483) 700,000 Yen

17651 Katana: Mumei (Den Enju) 950,000 Yen

F17580
75,000 Yen

F17588
45,000 Yen

17073 Katana : Yasumitsu Syowa 12 Nen 6 Gatsu Kichijitu 750,000 Yen

18027 Katana : Hizen Jyu Kunimitsu 300,000 Yen

F18019
45,000 Yen

F17576
30,000 Yen

18011 Katana : Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro 1,000,000 Yen

17628 Wakizashi : Mumei(Ko Uda) 600,000 Yen

F17582
40,000 Yen

F17616
50,000 Yen

F17158
750,000 Yen

15375 Katana: Nobukuni Mitsumasa Zo 750,000 Yen

17662 Katana: Sueyuki 1,600,000 Yen

F17690
45,000 Yen

F17628
25,000 Yen

16425 Tanto:(Kikumon)Oumi Kami Minamoto Hisamichi (3rd generation) 650,000 Yen

17627 Katana: Noshu Ju Morihiro 400,000 Yen

F11053
30,000 Yen

17338 Wakizashi: Mumei(Gassan) 600,000 Yen

18028 Katana : Izumi Kami Fujiwara…(Kunisda) 600,000 Yen

F17646
350,000 Yen

F18002
65,000 Yen

F17669
85,000 Yen

16209 Katana : Sansyu Jyu Tsutsui Kiyokane Saku/Syowa 20th 2 Gatsu hi
280,000 Yen → 180,000 Yen

F17639
45,000 Yen

F17653
50,000円

F17640
65,000円

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

15127 Wakizashi Izumi Kami Fujiwara…(Gakumei) Kunisada (with Kiritsuke Mei) 450,000 Yen

F13875
40,000円

17488 Katana: Yamato Daijyo Masanori 550,000 Yen

F13375
42,000円

16270 Wakizashi : Bishu Osafune Yukihisa (not guarantee) 180,000 Yen

F17567
45,000円

F13225
28,000円

F16387
45,000円

17074 Wakizashi : Kikumon Iga Kami Fujiwara Kinmichi(3rd) 125,000 Yen

F17521
40,000円

F17579
50,000円

F17503
75,000円

17600 Wakizashi : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna 300,000 Yen

16424 Tachi : Soshu Ju Okubo Kazuhira Saku(Mukansa) 450,000 Yen

16287 Katana : Mumei(Yamato Shizu) 1,100,000 Yen

15407 Katana: Oshu Sendai Ju Kunimitsu 300,000 Yen

F17513
50,000円

16311 Katana:Yasunori Syowa 9 Nen 8 Gatsuhi 550,000 Yen

15431 Wakizashi : Oumi Daijo Fujiwara tadahiro (2nd genertion) 550,000 Yen

17478 Tanto : Kaigun Heigakkocho Kaigun Chujo Taniguchi Naomi Kakka ue 300,000 Yen

F17421
115,000円


F17493
40,000円

17270 Katana:Houki Kami Hujiwara Hirotaka 250,000 Yen

16492 Wakizashi : Kanemoto 185,000 Yen

17356 Wakizashi : Sessyu Ju Fujiwara Nagatsuna 170,000 Yen

17522 Tachi : Takazane Saku (late Kamakura period)1,500,000 Yen

F17412
120,000円

F17413
30,000円

15163 Katana : Mumei (Namionohira) 750,000 Yen

F15700
50,000 Yen

F17480
50,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17474 Wakizashi : Echizen Kami Kanesada(2nd generation) 500,000 Yen

17037 Katana : Bizen Koku Osafune Ichihoshi Minamoto Sadamichi Saku Kore 400,000 Yen

17193 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

F17202
205,000 Yen

17112 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Bizen Osafune Yokoyama Sukekane Saku 500,000 Yen

16698 Katana : Miike Ju Siro Kuniharu Saku 450,000 Yen

F17402
55,000 Yen

F17359
25,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

16070 Katana: Mumei(Den Yamato Shizu) 700,000 Yen

F17335
55,000 Yen

F17319
40,000 Yen

17040 Katana: (Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore (Edo 3rd generation) 1,500,000 Yen

17059 Wakizashi : Kunitsugu 400,000 Yen

17028 Katana:Mumei (Nio) (31st NBTKH Juyo paper)(Origami) 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum