Auction List

F17246
39,000 Yen

F17250
60,000 Yen

17180Katana : Mumei(unsigned) attributed to Kobizen Yoshikane (NBTHK 28th Juyo Token) 4,200,000 Yen

17253 Wakizashi : Yamato Kami Yoshimichi 550,000 Yen

F17226
80,000 Yen

F17237
45,000 Yen

F17198
45,000 Yen

17234 Wakizashi: Kazusa Kami Fujiwara Munemichi(Not guarantee) 160,000 Yen

15891 Sasaho Yari: Kanetsuna(Seki) 600,000 Yen

16719 Katana: Mumei (Kanetsune) 380,000 Yen

Book : Minamoto Kiyomayo
8,000 Yen

F17245
45,000 Yen

F17238
45,000 Yen

F17179
95,000 Yen

14634 Wakizashi : Mumei(Shimada) 150,000 Yen

15296 Wakizashi: Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore 650,000 Yen

17245 Katana : Mumei (Ryo Hisanobu) 1,150,000 Yen

F17194
45,000 Yen

F17140
35,000 Yen

F17190
25,000 Yen

16616 Katana: Noshu Gifu Ju Tsuhiro 300,000 Yen

17244 Katana :Dewa Daijyo Fujiwara Kunimichi (first generation) 950,000 Yen

17246 Katana:Mumei (Unju)(NBTHK 62th Tokubetsu Juyo Paper) 2,600,000 Yen

F16668
85,000 Yen

F17114
50,000 Yen

F17164
100,000 Yen

17251 Wakizashi : Ujifusa 380,000 Yen

17198 Wakizashi: Tanba Kami Yoshimichi(Osaka 3rd generation) 450,000 Yen

17250 Katana : Musashi Ju Hosei Hujiwara Muneharu (Sekido) 400,000 Yen

Book :Nihon Buki Syusei
1,500 Yen

16656 Katana:Ieyoshi (Kashu) 650,000 Yen

F17229
150,000 Yen

F17217
30,000 Yen

F17218
45,000 Yen

17216 Wakizashi:Higo Daijo Sadakuni 500,000 Yen

16650 Katana:Mumei (Shinshinto Jumyo) 700,000 Yen

F17127
80,000 Yen

F17203
95,000 Yen

17210 Wakizashi : Kanetsune 500,000 Yen

15465 Tanto: Chikushu Ju Onizuka Yoshikuni 380,000 Yen

16090 Katana: Chikushu Ju Sa Yukihide/Kaei 5 nen 8 gatsu hi (August 1852)
2,350,000 Yen

17040 Katana: (Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore (Edo 3rd generation) 1,500,000 Yen

Book : Odawara Gassen
1,400 Yen

F17149
35,000 Yen

Book: Nihonto no Kantei to Kansho
1,700 Yen

17059 Wakizashi : Kunitsugu 400,000 Yen

F16808
120,000 Yen

17039 Tanto: Taia Gassan Minamoto Sadakazu Saku(Living National Tresure) 800,000 Yen

16601 Katana :Uno-shin 15 Mai Tanren Bizen Kuni Jyunin Ichiryushi Nagamitsu Saku 800,000 Yen

F17116
100,000 Yen

16602 Gunto:Hizen Kuni Ju Kanemoto Saku/Showa 18th middle Autumn (1943) 350,000 Yen

17027 Katana : Tanba Ayabe Jyu Kato Unjyu Nobukazu Saku No 1,000,000 Yen

16777 Katana :Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masayoshi Zo. 2,500,000 Yen

17028 Katana:Mumei (Nio) (31st NBTKH Juyo paper)(Origami) 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum