Auction List

17349 Wakizashi:Hishu Kawachi Kami Fujiwra Masahiro(2nd generation) 280,000 Yen

17330 Katana:Echigo Ju Akimaro Saku 280,000 Yen

F17411
45,000 Yen

F17329
45,000 Yen

16163 Tanto: Hiromasa 300,000 Yen

17386 Katana:Oumi Kami Fujiwara Tsuguhiro/Echizen Jyu Shimosaka. 680,000 Yen

F17323
125,000 Yen

F17347
58,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

17387 Katana : Mumei (Den Hojoji)(15th NBTHK Juyo Paper) 1,000,000 Yen

F17344
40,000 Yen

F17345
250,000 Yen

17254 Katana : Mumei (Den Hojoji)(15th NBTHK Juyo Paper) 2,250,000 Yen

F17351
180,000 Yen

F17368
30,000 Yen

16240 Katana : Sasshu Ju Masayoshi 1,800,000 Yen

17391 Katana: Bushu Ju Teruhiro 350,000 Yen

17388 Katana : Kanefusa 350,000 Yen

F17377
45,000 Yen

F17310
120,000 Yen

17334 Katana:Mumei(Yamon Naokatsu) 380,000 Yen

16756 Katana:Kanetsugu (unknown province, Muromachi period) 420,000 Yen

F17336
40,000 Yen

F17331
35,000 Yen

16144 Wakizashi : Hori Mikaduki Taikei Naotane (Kao) 1,500,000 Yen

17216 Wakizashi:Higo Daijo Sadakuni 500,000 Yen

17285 Katana : Mumei (Uda) 350,000 Yen

16558 Katana: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)  1,500,000 Yen

F16327
60,000 Yen

F17322
40,000 Yen

17279 Katana : Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi Toshiro 2,000,000 Yen

F17306
55,000 Yen

F17335
55,000 Yen

Book : Shimada school catalog
1,700 Yen

F17319
40,000 Yen

F17314
35,000 Yen

F17295
20,000 Yen

17321 Katana : Yamato Shikkake 1,000,000 Yen

17270 Katana:Houki Kami Hujiwara Hirotaka 250,000 Yen

16426 Katana : Chikuzen Fukuoka Ju Norisada Saku Kore 280,000 Yen

17040 Katana: (Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore (Edo 3rd generation) 1,500,000 Yen

F17149
35,000 Yen

17059 Wakizashi : Kunitsugu 400,000 Yen

17039 Tanto: Taia Gassan Minamoto Sadakazu Saku(Living National Tresure) 800,000 Yen

16601 Katana :Uno-shin 15 Mai Tanren Bizen Kuni Jyunin Ichiryushi Nagamitsu Saku 800,000 Yen

16602 Gunto:Hizen Kuni Ju Kanemoto Saku/Showa 18th middle Autumn (1943) 350,000 Yen

17027 Katana : Tanba Ayabe Jyu Kato Unjyu Nobukazu Saku No 1,000,000 Yen

16777 Katana :Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masayoshi Zo. 2,500,000 Yen

17028 Katana:Mumei (Nio) (31st NBTKH Juyo paper)(Origami) 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum