Wakizashi

Wakizashi (30 ~ 60cm or 11.8 ~ 23.6 inches) ; The mid size blades those were used as a backup of primary weapon (Katana, Nagamaki or Naginata, Yari) by Samurais, or treated as primary weapon by some of the schools, or the length of the blade permitted to the citizens to carry out during Edo period. Including similar length to Katana (Naga-Wakizashi) to Sun-nobi Tanto (bit long Tanto).

24215 Wakizashi: Sasshu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000 yen

23892 Wakizashi: Hamabe Minono kami Fujiwara Jukaku Kansei 2 Kanoe-Inu 2 Gatsu Hi(February 1790)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000 yen

23829 Wakizashi: Bizen Koku Ju Osafune Genbei no Jo Sukesada Saku
Eiroku 11 Nen 8 Gatsu Kichijitsu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,900,000 yen

24135 Wakizashi: Dewa Kami Fujiwara Sadamori
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
350,000 yen

23002 Wakizashi: Mumei (attributed to Taima Tomokiyo) with Saidanmei
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000 yen

24157 Wakizashi:Echigo no Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Consignment Sale)
1,000,000yen

23861 Wakizashi: Omi Daijo Fujiwara Tadayoshi (4th Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000yen

23857 Wakizashi: Bitchu Matsuyama Omi Muto Kanetune Kansei 5 Nen 8 Gatsu Hi Tan Kore(August 1793)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

23519 Wakizashi:Soji Mino Suke Fuji Naotana(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

24084 Wakizashi:Oku Yamato no Kami Taira Ason Motohira Kansei 12 Nen Saru Aki (Autumn 1800)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23739 Wakizashi:Tsuda Omi no Kami Sukemnao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

23794 Wakizashi:Tsuda Echizen no Kami Sukehiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
1,750,000yen

23777 Wakizashi:Kawachi no Kami Kunisuke (2nd Generation)
(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

23831 Wakizashi:Inoue Izuminokami Kunisada Kikumon, Kanbun 5 Nen 8 Gatsu Hi (August 1665)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

23782 Wakizashi:Ozaki Minamoto goemon Suketaka Kansei 9 Nen 8 Gatsu Hi(August 1797)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
580,000yen

23880 Wakizashi:Bizen Osafune Norimitsu Eiroku 4 Nen 2 Gatsu Hi (February 1432) (Kiritsuke Mei)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,650,000yen

23870 Wakizashi:Hizen Kuni Junin Kunihiro(NBTHK Hozon Token)
410,000yen

23818 Wakizashi: Mumei (Unsigned) (Rai Kunimitsu)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
(Consignment Sale)
1,850,000yen

23776 Wakizashi:Bishu Osafune Norimitsu Eisho 8 Nen 8 Gatsu Hi (August1511)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

22399 Wakizashi:Souji Saku(Yoshihara Kuniie)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23523 Wakizashi: Nagamitsu(the 35th NBTHK Juyo Token)
7,500,000 yen

23467 Wakizashi: Monju Shigekuni Tsukuru Kore
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

23110 Wakizashi:Chikuzen Jyu Minamoto Nobukuni Yoshimasa
(NBTHK Hozon Token)
460,000yen

23507 Wakizashi: Yamashiro Daijyo Minamoto Kuishige
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
570,000yen

23698 Wakizashi: Oumi no Kami Fujiwara Tadahiro (NBTHK Hozon Token)
500,000yen

23540 Wakizashi: Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori (Kao)
650,000yen

23540 Wakizashi: Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori (Kao)
650,000yen

23606 Wakizashi: Oumi Kami Hojoji Tachibana Masahiro
(NBTHK Hozo Token)
450,000yen

04084 Wakizashi: Sasshu Ju Fujiwara Masayoshi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
780,000 yen

21378 Wakizashi: Bishu Osafune Yukikane Saku
550,000 yen

23431 Wakizashi:Tanba-no-Kami Yoshimichi (Osaka Shodai)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

22516 Wakizashi: Hizen Koku Mutsu Kami Tadayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,600,000yen

23350 Wakizashi:Hoki no Kami Taira Ason Masayuki/Kansei 4 Nen Ne 8 Gatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23354 Wakizashi:Mutsu-no-Kami Fujiwara Nobusada(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

23378 Wakizashi:Hoki Kami Ason Masayuki/Kansei 6 Nen 8 Gatsu Hi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

23379 Wakizashi: Bizen Kuni Ju Osadune Shichibeinojo Sukesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
500,000yen

23309 Wakizashi:Hishu Dewa Daijo Yukihiro/Motte Oranda Kitae Tsukuru Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment sale)
570,000yen

23302 Wakizashi: Tsuda Oumi Kami Sukenao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

23138 Wakizashi : Shirakawa Kashin Masashige(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23096 Wakizashi: Echigo Kami Kanesada(1st)(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22454 Wakizashi: Mumei(judged as Shikkake)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
580,000yen

22450 Wakizashi: (Kikumon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

15779 Wakizashi:Gassan(NBTHK Hozon Token)
750,000 yen

20511 Wakizashi:(Kikumon)Ichi Kawachi Kami Sukesada(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22587 Wakizashi:Odawara Hachimanyama Ju Kiyohira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
680,000yen

22025 Wakizashi:Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

22353 Wakizashi:Tosa Ju Kouryushi Sadahiro Tsukuru Kore
300,000yen

17666 Wakizashi:Izumi Kami Fujiwara Kunisada (first generation)
850,000yen

19645 Wakizashi:Takamitsu(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22456 Wakizashi:Tsuda Oumi Kami Sukenao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

22544 Wakizashi: Oushu Ju Kanesada(NBTHK Hozon Token)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22348 Wakizashi:Oite Bushu Efu Enju Taro Muneyoshi(judged as Tamba)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
480,000yen

16407 Wakizashi:Dohi Shinryo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum