Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

16753 Yari: Yamato Kami Kunitoshi
120,000 yen

20263 Yari: Norimitsu(not guarantee)
80,000yen

20188 Yari : Mumei(Shimada school)
180,000yen

19117 Yari : Shimosaka
320,000 yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

Yari: Mumei(Echizen Shinto)
85,000yen

19593 Yari: Gisuke Saku
350,000 Yen

17608 Ken(Yari) : Kawachi Kami Kunisuke
120,000 yen

19058 Yari : Soshu Kamakura Ju Sukehiro
350,000 Yen

16004 Yari : Chounsai Tsunatoshi
295,000 Yen

10348 Naginata: ECHIZEN KUNI JU KANENORI 400,000 Yen

16122 Yari : Kanenori 100,000 Yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum