Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

19117 Yari : Shimosaka
320,000 yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

Yari: Mumei(Echizen Shinto)
85,000yen

19593 Yari: Gisuke Saku
350,000 Yen

Naginata:Mutsu Aizu Ju Shimosaka.
300,000 yen

17608 Ken(Yari) : Kawachi Kami Kunisuke
120,000 yen

19058 Yari : Soshu Kamakura Ju Sukehiro
350,000 Yen

16004 Yari : Chounsai Tsunatoshi
295,000 Yen

19319 Naginata :Fuji Sabanosuke Minamoto Yoshimune 500,000 Yen

10348 Naginata: ECHIZEN KUNI JU KANENORI 400,000 Yen

18526 Nagamaki: Mumei(Unsigned)(Aoe school) 2,500,000 Yen

14448 Jumonji Yari:Mumei 250,000 Yen

16122 Yari : Kanenori 100,000 Yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum