Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

18425 Katana: Ujinobu (Owari, Tenna) 550,000 Yen

19153 Katana : Tanba Kami Hojoji Tachibana Sadakuni Kanbun 9nen 2gatsuhi
980,000 Yen

19127 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi(6th generation)
850,000 Yen

18111 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku
680,000 Yen

19550 Katana : Hizen Ju Harima Kami Fujiwara Tadakuni (3rd generation)
1,200,000 Yen

19501 Katana : Kunitoshi
850,000 Yen

19545 Katana : Choshusai Fujimoto Saemon Morihide Zou Kore
1,100,000 Yen

19377 Katana: Mumei
350,000 Yen

19512 Daisho : Izumi Kami Fujiwara Kaneshige/Izumi Kami Fujiwara Kaneshige
2,950,000 Yen

19535 Katana : (Kikumon) Iga Kami Fujiwara Kinmichi (3rd generation)
700,000 Yen

16782 Katana: Ogasawara Shi Nagamune Saku
850,000 Yen

19379 Katana: Kashu ju Shichizaemon jo Fujiwara Ietada
600,000 Yen

19437 Tachi: Horii Tanetada Saku
600,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

19118 Katana: Bishu Osafune Sukesada/Eiroku 8 nenn 2 gast hi(Feb 1565)
650,000 Yen

14771 Tachi : Kanesada(Yamato Koku)(10th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

19215 Katana :Satsuma Omi Oku Kozaemon Taira Motohira
1,750,000 Yen

19427 Katana : Nagamitsu
250,000 Yen

19466 Katana : Mumei(Fujisima)
650,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19307 Katana : (Kiku Mon)Takai Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
950,000 Yen

13503 Katana: Mumei (Chiyozuru)
650,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

19432 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
750,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

10163 Katana: Hokke Saburo Nobufusa (first generation)
350,000 Yen

09596 Katana: Bishu Asai Ju Kanemitsu/Bunkyu 2 Nen Shogatsu
385,000 Yen

19331 Katana : Mumei (Den Unju)
800,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19202 Katana: Mumei (Den Yamato Shizu)
1,200,000 Yen

19053 Katana : Mumei (Den Nakajima Rai)
1,200,000 Yen

19395 Katana: Mumei (Sa Kunihiro)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,800,000 Yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Keio 4 Nen 5 Gatsuhi (May 1865)
2,200,000 Yen

19308 Katana : Mumei attributed to Ko Mihara
980,000 Yen

19052 Katana:(Kikumon) Izumi Kami Rai Kinmichi
1,200,000 Yen

15242 Katana: Ichimonji Masachika Saku (Showa)
220,000 Yen

19386 Katana : Mumei(Yamato Shizu)
950,000 Yen

17370 Katana : Ishido Fujiwara Korekazu Saku Kore
1,150,000 Yen

18015 Katana : mumei (DEN Tametsugu)
1,500,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19035 Katana : Mumei (Echizen Kanenori)
480,000 Yen

18278 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(6th generation)
1,150,000 Yen

19152 Katana : Oushu Shirakawa Ju Munehira
450,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

08549 Katana: Suifu Ju Norikatsu(Tokkatsu) (1st generation) Ansei 4 Nen 2 Gatsuhi
1,850,000 Yen

19322 Katana : Satsuma kanko Chichibu Matsuyo Ichiji Masayoshi(3rd generation) 800,000 Yen

16292 Katana: Mumei 250,000 Yen

19156 Katana: Mumei(Joshu Sueyuki)) 980,000 Yen

19312 Katana : Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane 800,000 Yen

14195 Katana : Mumei(Aritoshi)(NBTHK 36th Juyo Paper) 2,500,000 Yen

18554 Katana : Mumei (Enju) (63rd NBTHK Juyo Paper) 2,450,000 Yen

18253 Katana(Nagamaki) : Mumei ( Ko Naminohira) 1,100,000 Yen

19170 Katana : Echizen Ju Shimousa Daijo Fujiwara Kanemasa 850,000 Yen

19321 Katana : Chikushu Munetsugu Saku/Heisei 27 Nen Shoka 1,500,000 Yen

19320 Katana: Mumei(unsigned) attributed as Do Tanuki 630,000 Yen

19315 Katana : Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro 1,750,000 Yen

19314 Katana: Chikuzen Kuni Ju Fukuoka Ju Moritsugu 900,000 Yen

18333 Katana : Gosokui Orei Okobushi Gyoshisai Taisho 4Nen Syoshu Ou Takeda Rikugun Shoui Shimoyoshi/Hasshi Koui Hogo Kuniie Sinto Teishitsugigeiin Osaka ju Gassan Sadakazu Jinen 80sai Kinsaku 2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19078 Katana: Chikuzen Kami Nobuhide/Keio Gannen 8 Gatsu 3,950,000 Yen

19295 Katana : Izuminokami Fujiwara Kunisada 1,400,000 Yen

19259 Katana : Nosyu Seki Jyu Kanehiro Saku, Heisei 17th 2 gatsu kichijitsu 350,000 Yen

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

18348 Katana: Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 3rd generation)
800,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum