Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.


19343 Katana : Tokyo Kougyou Gakko Ichiyosai Iijima Seibei Minamoto Masayuki
550,000 Yen

18015 Katana : mumei (DEN Tametsugu)
1,500,000 Yen

19389 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,500,000 Yen

19141 Katana : Mumei (Sue Bizen)
350,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

19123 Katana : Hizen Koku Minamoto Munemasa
650,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19195 Katana : Hizen Kuni Ju Musashi Daijo Tdahiro
280,000 Yen

19024 Katana: Mumei(Oumi kami Tsuguhiro)(Gold inlay, cutting test)
1,150,000 Yen

19359 Katana : Tesitu Gigein Sugawara 85 Okina Saku/Taisyo 3 Nen 10 Gatsu Kichijitsu
1,800,000 Yen

19261 Katana : Dewa Kami Hokyo Minanoto Mitsuhira
1,800,000 Yen

19035 Katana : Mumei (Echizen Kanenori)
480,000 Yen

18278 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(6th generation)
1,150,000 Yen

19152 Katana : Oushu Shirakawa Ju Munehira
450,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

19073 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
650,000 Yen

18001 Katana : Mumei(Ryumon)
800,000 Yen

08549 Katana: Suifu Ju Norikatsu(Tokkatsu) (1st generation) Ansei 4 Nen 2 Gatsuhi
1,850,000 Yen

19322 Katana : Satsuma kanko Chichibu Matsuyo Ichiji Masayoshi(3rd generation) 800,000 Yen

16292 Katana: Mumei 250,000 Yen

19156 Katana: Mumei(Joshu Sueyuki)) 980,000 Yen

19312 Katana : Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane 800,000 Yen

14195 Katana : Mumei(Aritoshi)(NBTHK 36th Juyo Paper) 2,500,000 Yen

19115 Katana: Mumei(Komihara)  1,500,000 Yen

18554 Katana : Mumei (Enju) (63rd NBTHK Juyo Paper) 2,450,000 Yen

19133 Katana: Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira 2,500,000 Yen

19198 Katana : Kanesada 480,000 Yen

18253 Katana(Nagamaki) : Mumei ( Ko Naminohira) 1,100,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkansf
hi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku 7,500,000 Yen

19170 Katana : Echizen Ju Shimousa Daijo Fujiwara Kanemasa 850,000 Yen

19321 Katana : Chikushu Munetsugu Saku/Heisei 27 Nen Shoka 1,500,000 Yen

19320 Katana: Mumei(unsigned) attributed as Do Tanuki 630,000 Yen

19315 Katana : Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro 1,750,000 Yen

19286 Katana: Bizen Kuni Ju Osafune Sukesada 900,000 Yen

19314 Katana: Chikuzen Kuni Ju Fukuoka Ju Moritsugu 900,000 Yen

18333 Katana : Gosokui Orei Okobushi Gyoshisai Taisho 4Nen Syoshu Ou Takeda Rikugun Shoui Shimoyoshi/Hasshi Koui Hogo Kuniie Sinto Teishitsugigeiin Osaka ju Gassan Sadakazu Jinen 80sai Kinsaku 2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19078 Katana: Chikuzen Kami Nobuhide/Keio Gannen 8 Gatsu 3,950,000 Yen

19295 Katana : Izuminokami Fujiwara Kunisada 1,400,000 Yen

19208 Katana : Hizenkoku Oumidaijo Tadayoshi 950,000 Yen

19259 Katana : Nosyu Seki Jyu Kanehiro Saku, Heisei 17th 2 gatsu kichijitsu 350,000 Yen

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

09318 Katana : Mumei(unsigned) Hagire
200,000 Yen

19223 Katana : Naniwa Ju Gassan Unryushi Sadakazu Zo(Kokuin)/Meiji Gannen Kishu
1,800,000 Yen

19260 Katana : Mutsu Ju Koyama Munetoshi
900,000 Yen

18348 Katana: Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 3rd generation)
800,000 Yen

19005 Katana : Kanenaga/Showa 17 Nen 8 gatsu (August 1942)
380,000 Yen

18525 Katana : 73 Okina Shoji Mino Suke Fujiwara Naotane (Kao) 1,750,000 Yen

18523 Katana: Mumei (Kouda) 650,000 YEN

19167 Katana: Mumei(Kaneyuki) 44th NBTHK Juyo Paper
2,300,000 Yen

19071 Katana : Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (2nd generation)
1,000,000 Yen

18226 Katana : HO-SHU TAKADA JU FUJIWARA YUKINAGA
500,000 Yen

19193 Katana : Awataguchi Ouminokami Tdtsugna 2nd(Ikkanshi Tadatsuna) 1,300,000 Yen

19046 Katana : Ikkannsai Masayoshi 350,000 Yen

17673 Katana : Ushu Yajima Shin Fujiwara Kunishige Saku 750,000 Yen

19107 Katana: Mumei( Kanenori ) 330,000 Yen

19014 Katana : Seki Junin (not guarantee) 450,000 Yen

15931 Katana: Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 Yen

11424 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Kouda school) 900,000 Yen

19011 Katana: Mumei(Hachimanyama Kiyohira) 550,000 Yen

19015 Dai Sho :Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro/ Hizen Kawachi Kami Fujiwara Masahiro 1,200,000 Yen

19128 Tachi : Ichi (Yoshioka Ichimonji)(25th NBTHK Tokubetsu Juyo Token) 19,500,000 Yen

19156 Katana : Mumei(Joshu Sueyuki) 1,000,000 Yen

15899 Katana: Mumei(Kanenobu) (Naoe shizu school) 1,200,000 Yen

19022 Tachi : Bishu Osafune Toshimitsu 1,950,000 Yen

19127 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi(6th generation) 850,000 Yen

05260 Katana: Hishu Yatsushiro Ju Minamoto Moriyoshi (Musansa sword smith) 1,200,000 Yen

19100 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore 2,400,000 Yen

19096 Katana : (Aoi Mon) Yasutsugu Nanbantetsu(Edo 3rd generation) 700,000 Yen

18502 Katana: Mumei (Waki) 680,000 Yen

07388 Katana: Geishu Shi Matuo Hideto Zo/Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi 1,200,000 Yen

06328 Katana: Bishu Ju Munehisa (not reliable signature) 550,000 Yen

18537 Katana : Mumei attributed as Sue Tegai 450,000 Yen

13736 Katana: Mumei(Enjyu) (Shumei Red Signature) Oji Matahachiro Toshitada Tameshi 1,050,000 Yen

18148 Tachi : Yoshindo (Mukansa swordsmith) 2,500,000 Yen

18451 Katana : Uyo Han Hosokawa Yoshinori Saku 1,000,000 Yen

18497 Katana(Gunto) : Nagamitsu 300,000 Yen

19057 Katana : Chounsai Tsunatoshi/□ei Gannen 8 Gatsu Hi
1,050,000 Yen

19019 Katana:Oumi Kami Minamoto Hisamichi (first generation) 1,200,000 Yen

18588 Katana : Tairyusai Sokan Tsukuru Kore/Bunkyu 3 Nen 3 Gatsu hi (March 1863) 1,300,000 Yen

18620 Katana : Showa Hinoetatsu-toshi Hachi-gatsu Kichi-jitsu, Musashi-koku Ju Yoshihara Souji saku kore 1,200,000 Yen

18485 Katana : Bicchu Kuni Mizuta Kunitsugu 1,400,000 Yen

18542 Katana: Mumei (Enju) 1,150,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

18440 Katana:Oosuriage Mumei (cut shortened) attributed as Hokke 700,000 YEN

18498 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

15275 Katana: Oite Toto Chounsai Tsunatoshi tsukuru kore 950,000 Yen

18384 Katana:MITO JYU NORITOSHI ZO NO BUNKYU GANNEN JYU GATSUHI 650,000 Yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu 900,000 Yen

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI KANSEI 2 NEN INU 2 GATSU 2,500,000 Yen

17651 Katana : Mumei (Den Enju) 850,000 Yen

18031 Katana: Yasunori 900,000 YEN

18412 Katana : Bishu Osafune Sukesada / Eisho 10 Nen 8 Gatsu Hi 750,000 YEN

17676 Katana : Kawachi Kami Kunisuke (second generation)(naka kawachi) 1,750,000 Yen

18419 Katana: MUMEI ATTRIBUTED AS TEGAI KANEKIYO 850,000 Yen

10172 Katana:Yoshu Ju Sekitestu Nyudo Taira Sadashige Saku(Gunto army Koshirae) 580,000 YEN

18196 Katana :Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi 1,300,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori 4,500,000 Yen

1807476 Katana:MUMEI (UNSIGNED) ATTRIBUTED AS SHINSHIN TO JYOMYO 650,000 Yen

15144 Katana:MUMEI (UNSIGNED) ATTRIBUTED AS SHINSHIN TO JYOMYO 400,000 Yen

17435 Katana : Ou Kakae Masatomo Oushu Sendai Ju Kunikane Saku Kore (13 th generation) 1,450,000 Yen

16345 Dai Sho : Osaka Ju Gassan Sadakatsu/(Eda Kikumon)Omi Kami Minamoto Hisamichi. Hisatsugu 2,650,000 Yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

13373 Katana: Musashi Daijyo Sakon Korekazu (1st generation) 800,000 Yen

18284 Katana : Tairyusai Sokan/Keiou 2 nen 3 gatsu Kichi(March 1866) 600,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 750,000 Yen

18164 Katana : Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation/Nakakawachi) 1,500,000 Yen

15805 Katana : Sekido Unju Korekazu(49th NBTHK Juyo Paper) 4,200,000 Yen

17193 Tachi : Kazuhira Saku (Mukansa) 1,200,000 Yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu) 980,000 Yen

18220 Katana : Mumei (Enju) 1,250,000 Yen

16097 Katana: Oite Efu Kato Chounsai Tsunatoshi(1st generation) 950,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

16250 Katana: Mumei (unsigned) attributed as Shitahara Yasushige. 800,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,750,000 Yen

15648 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada 1,200,000 Yen→ 1,050,000 Yen

10115 Katana :Kawabe Fujisaburo Suishinshi Masahide(Kao) 1,200,000 Yen

18063 Katana: Oite Nihon Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore 850,000 Yen

17596 Katana : Mumei(Kanayuki)(48th NBTHK Juyo paper) 2,200,000 Yen

18091 Katana : Oushu Ju Nagayoshi Zo 600,000 Yen

17364 Katana : Mumei(Yamato Shizu)(36th NBTHK Juyo Paper) 3,700,000 Yen

17130 Katana:Hizen Kuni Harima Daijyo Hujiwara Tadakuni 1,250,000 Yen

15403 Katana: Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi Bunkyu 1 nen 8 gatsu Kichijitsu 950,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

17615 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,950,000 Yen

15033 Katana : Mumei (Chiyozuru Morihiro) 800,000 Yen

16129 Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,500,000 JPY

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni the first generation 850,000 Yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi Ou Higo Daijo Ootuki Kiyofusa Ju Zo No/ Anei 6 Tori 2gatsu 1,200,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

16558 Katana: Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)  1,500,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

16331 Katana: Mumei (Unsigned) 500,000 Yen


 

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum