Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

07431 Katana: Mumei (Fujiwara Takada)(Yoshimitsu)
420,000 yen

18610 Katana : Teruhide
280,000yen

17385 Katana: Mumei (Ise Daijo Yoshihiro)
420,000yen

Katana: Satsuyoshi Motohira
750,000yen

20204 Tachi: Yoshitsugu Saku
2,450,000yen

19633 Katana : Yamato Kuni Fujiwara Michiharu
370,000 yen

19485 Katana: Mumei (Senjuin)
1,750,000 yen

20159 Katana: Mumei(burned sword)
150,000 yen

10496 Katana: Mumei(Sekishu Dewa Sadatsuna)
850,000 yen

20107 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
950,000 yen

19630 Katana: Mumei(Den Aizu Motooki)
500,000 yen

18511 Katana : Yasunori
700,000 yen

16253 Katana: Mumei (Den Osafune Morishige)
700,000 yen

20128 Katana: Echizen Koku Ju Kanenori
1,050,000 yen

19656 Katana: Mumei attributed as Omiya school
650,000yen

20129 Katana: Tsuda Echizen Kami Sukehiro(2nd generation)
12,000,000 yen

16560 Katana: Hizen Koku Ju Kazuyoshi
450,000 yen

19588 Katana: Hizen Kuni Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro (Second generation)
550,000 yen

19515 Katana: Ho-su Takada Jyu Fujiwara Moriyuki
750,000 yen

19438 Katana : Hachiman Daibosatsu Minamoto Yoshimune Zo
600,000 yen

20072 Katana:Yokoyama Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga
1,500,000 yen

20142 Katana: Bishu Ju Suketaka
520,000 yen

20153 Katana: Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira
2,450,000 yen

17672 Katana: Inshu Ju Fujiwara Kanesaki (first t generation)
550,000 yen

08433 Katana: Tanba Kami Yoshimichi (Kyoto 4th genaration)
700,000 yen

20071 Katana: Mumei (unsigned) attributed as Uda
550,000 yen

19218 Katana: Mumei (Hatakeda Sanenori)
2,500,000 yen

19488 Katana: Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(2nd generation)
1,500,000 yen

19398 Katana: Suifu ju Katsumura Norikatsu Saku Kore
1,450,000yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000yen

19652 Katana: Hizen Koku Saga Ju Masahiro(first generation)
900,000 yen

20134 Katana: Ryosanshi Masamine
2,500,000 yen

19449 Katana: (Kikusui Mon) Oite Minatogawa Jinja Zuisen Horii Toshihide Saku(not guarantee)
500,000 yen

19572 Katana : Bishu Osafune Sukesada.
450,000yen

19508 Katana: Mumei (Ko Aoe)(53rd NBTHK Juyo Token)
5,000,000 yen

19313 Katana: Echigo Kami Kanesada
1,650,000 yen

16366 Katana : Nagamitsu
370,000 yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku
800,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

Katana: Tohi Fujiwara Masateru
1,100,000 yen

20079 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni
2,050,000 yen

20016 Katana : Noshu Ju Sukenobu Saku Kore
270,000 yen

19587 Katana: Gassan Sadayoshi Monjin Tomoasa Yoshitsugu Ryo saku
700,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

19503 Katana : Dewa kuni Taikei Shoji Naotane(kao) 2,500,000 Yen

19660 Katana: Echigo Kami Kanesada
2,000,000 yen

17458 Katana: Mumei(unsigned attributed as Sa Hiroyasu)(64th NBTHK Juyo Token)
2,800,000 yen

19051 Katana : Toshihide Saku
700,000 yen

20048 Katana:Hizen Koku Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadayoshi
870,000 yen

19698 Katana :Mumei (Ryumon Nobuyoshi) (63rd NBTHK Juyo Paper)
1,800,000 Yen

19530 Katana : Kii kuni Yasutsuna
1,150,000 yen

19661 Katana :Ecchu Kami Fujiwara Takahira(the 1st generation)
1,750,000 yen

19425 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Tadahiro
900,000 yen

06387 Katana : Satsuma Kuni Houki Kami Taira Ason Masayuki
2,500,000 yen

20035 Katana : Mumei (Tegai)
1,000,000 yen

18227 Katana : Mumei attributed as Iwai Nobuzure
380,000 yen

19712 Katana : Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (2nd generation)
1,000,000 yen

19272 Mumei (Tametsugu)
3,300,000 yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 yen

20023 Katana:Morishige
1,750,000 yen

07199 Katana:Minamoto no Nobukuni Heisiro Yaoshimasa saku
600,000 yen

17487 Katana:Sassyu Jyu Masafusa Saku. 
400,000 円

19108 Katana:Mumei (unsigned) attributed as Komihara Masahiro.
2,000,000 yen

20002 Katana : Hizen Ichimonji Dewa Kami Yukihiro
920,000 Yen

19717 Katana: Higo Kami Kuniyasu
1,100,000 Yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

19691 Katana : Kawachi kami Minamoto Kunihide
600,000 Yen

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

15578 Tachi: Unshu Tadayoshi Saku Kore (Mukansa)
650,000 Yen

19738 Katana:Mumei(Rai Kunimitsu)
4,950,000 yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19557 Katana : Mumei(Tegai)
1,400,000 Yen

19440 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Aoe school
1,800,000 Yen

19617 Katana: Mumei (Rai Kunimitsu) (49th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

19623 Katana Hizen Kuni Tadayoshi (8 generation Hashimoto Shinzaemon)
630,000 Yen

19624 Katana: Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (3rd generation)
1,000,000 Yen

13620 Katana: Motte Nanbantetsu Echizen Ju Kanenori
1,200,000 Yen

19644 Katana: Shigenori (Waki)
850,000 Yen

19285 Katana :Tenpo 14 Nen Mizunotou 2gatsu Hatsuumahi Seimei Syousin Shinritu Chikai Syoan Kunihide Gei Ketsugi Jyosyu Annaka Koitabaashi Fujiwara Seian ani Iwi den Sosyu Masamune Matsuyo Tachibana Inryusi Fujiwara Kunihide
1,400,000 Yen

19654 Katana: Mumei attributed to Kaneyuki
700,000 Yen

19648 Katana: Gassan Oite Shazen Ugo Ju Suiseishi Kunihide Saku Kore
450,000 Yen

19619 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,000,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation)
500,000 Yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
650,000 Yen

18147 Katana: Kouzuke Koku Nitta Ju Osumi Toshihira Saku(Living National Treasure)
1,750,000 Yen

19609 Katana: Bishu Osafune Kiyomitsu
550,000 Yen

18509 Katana : Houki-kami Ason Masayuki Kansei 2nen Inu 2 Gatsu
1,450,000 Yen

11424 Katana : Mumei(Ko Uda)
750,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige)
700,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

19457 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
1,700,000 Yen

18344 Katana : Mumei (Tegai)
600,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

19115 Katana: Mumei(Komihara)
1,500,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

19127 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi(6th generation)
850,000 Yen

19535 Katana : (Kikumon) Iga Kami Fujiwara Kinmichi (3rd generation)
700,000 Yen

16782 Katana: Ogasawara Shi Nagamune Saku
850,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

19215 Katana :Satsuma Omi Oku Kozaemon Taira Motohira
1,750,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19307 Katana : (Kiku Mon)Takai Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
950,000 Yen

13503 Katana: Mumei (Chiyozuru)
650,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19202 Katana: Mumei (Den Yamato Shizu)
1,200,000 Yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Keio 4 Nen 5 Gatsuhi (May 1865)
2,200,000 Yen

17370 Katana : Ishido Fujiwara Korekazu Saku Kore
1,150,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19035 Katana : Mumei (Echizen Kanenori)
480,000 Yen

18278 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(6th generation)
1,150,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

19312 Katana : Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane 800,000 Yen

14195 Katana : Mumei(Aritoshi)(NBTHK 36th Juyo Paper) 2,500,000 Yen

19170 Katana : Echizen Ju Shimousa Daijo Fujiwara Kanemasa 850,000 Yen

19321 Katana : Chikushu Munetsugu Saku/Heisei 27 Nen Shoka 1,500,000 Yen

18333 Katana : Gosokui Orei Okobushi Gyoshisai Taisho 4Nen Syoshu Ou Takeda Rikugun Shoui Shimoyoshi/Hasshi Koui Hogo Kuniie Sinto Teishitsugigeiin Osaka ju Gassan Sadakazu Jinen 80sai Kinsaku 2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19078 Katana: Chikuzen Kami Nobuhide/Keio Gannen 8 Gatsu 3,950,000 Yen

19295 Katana : Izuminokami Fujiwara Kunisada 1,400,000 Yen

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

18348 Katana: Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 3rd generation)
800,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum