Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

20440 Katana: Unshu Ju Tadayoshi Zo Kore(Mukansa swordsmith)
550,000 yen

17458 Katana: Mumei(unsigned attributed as Sa Hiroyasu)(64th NBTHK Juyo Token)
2,800,000 yen

21072 Katana: Mumei (Taima)
3,200,000 yen

21107 Katana: Oushu Sendai Ju Moritsugu Saku
1,050,000 yen

21062 Katana: Mumei (Sa Hiroyuki)
2,600,000 yen

21005 Katana: Naniwa Ju Gassan Unryushi Minamoto Sadakazu kokuin
2,200,000 yen

17519 Katana: Bishu Oshune Suketaka Zo Kore
400,000 yen

21028 Katana: Kongo Byoei Ji Minamoto Moritaka
850,000 yen

20612 Katana:Oite Naniwa Gassan Unryushi Sadakazu Seitan Kore
450,000 yen

21076 Katana: Oumi Kami Sukeno
1,500,000 yen

21075 Katana: Mumei attributed as Komihara.
650,000 yen

20553 Katana: Mumei(unsigned) attributed as Sa Yoshisada.
2,500,000 yen

21046 Katana: Bichu koku Mizuta Ju Oyogo Kunishige Saku
1,700,000 yen

20486 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi 8th generation.
950,000 yen

21051 Katana: Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake
690,000 yen

20610 Katana: Mumei (Den Sa Yoshisada)
2,550,000 yen

20609 Katana : Bicchu Koku Azae Ju Kunishige Saku
600,000 yen

20290 Katana: Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

21009 Katana: Kouzuke Junin Tanemune Saku
385,000 yen

21025 Katana: Matsumura Masanao.
1,750,000 yen

16771 Katana : Ichihara Nagamitsu
350,000 yen

20572 Katana: Mumei(Sa-Sadayoshi)
1,250,000 yen

19235 Dai Sho :Kurihara Kenji Nobuhide/Masao
6,300,000 yen

20317 Katana: Harima Daijo Fujiwara Shigetaka
550,000 yen

20526 Katana: Bizen Kuni Ju Osafune Yozaemonjo Saku(9 generation)
2,500,000 yen

20556 Katana: Awataguchi Oumi Kami Tadatsuna (2nd generation)
2,550,000 yen

20023 Katana: Morishige
1,750,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

20271
Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka 350,000 yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu
750,000 Yen

17127 Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka(2nd generation)
750,000 yen

19475 Katana: Yaguwa Yasutake Saku
600,000 yen

17082 Katana: Ichi Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro. (first generation)
1,050,000 yen

20462 Katana:Jo-unsai Hayama Enshin Zo Kore
500,000 yen

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,600,000 yen

20446 Katana: Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu
3,500,000 yen

20434 Katana: Koki 2600 Nen Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao)
1,600,000 yen

20301 Katana : Chikusyu Ju Munehiro So Tsutomu
1,000,000 yen

20384 Katana: Mumei(Tegai Kanekiyo)
650,000yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20342 Katana:Hizen Kuni Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
2,000,000 yen

20288 Katana: Jounsai Hayama Enshin Tsukuru Kore
400,000 yen

20254 Katana : Mumei(Ko Aoe)(55th NBTHK Juyo paper)
4,700,000 yen

20298 Katana: Oite Toyama Mitsuru Teinai Shigetsugu Saku
550,000 yen

20198 Katana: Mumei (Den Naoeshizu)
2,500,000 yen

20283 Katana : Mumei (Monju)
370,000 yen

18300 Katana: Mumei (Ko Mihara)
500,000 yen

20175 Katana:Kawauchi Kami Fujiwara Kunisuke (1st generation)
3,850,000 yen

20146 Katana: Bishu Osafune Sukesada
600,000 yen

20176 Katana: Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku
1,200,000yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,300,000yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

19633 Katana : Yamato Kuni Fujiwara Michiharu
370,000 yen

16253 Katana: Mumei (Den Osafune Morishige)
700,000 yen

20072 Katana:Yokoyama Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga
1,500,000 yen

19488 Katana: Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(2nd generation)
1,500,000 yen

19398 Katana: Suifu ju Katsumura Norikatsu Saku Kore
1,450,000yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000yen

19652 Katana: Hizen Koku Saga Ju Masahiro(first generation)
900,000 yen

20134 Katana: Ryosanshi Masamine
2,500,000 yen

19508 Katana: Mumei (Ko Aoe)(53rd NBTHK Juyo Token)
5,000,000 yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku
800,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

Katana: Tohi Fujiwara Masateru
1,100,000 yen

20079 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni
2,050,000 yen

20016 Katana : Noshu Ju Sukenobu Saku Kore
270,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

19530 Katana : Kii kuni Yasutsuna
1,150,000 yen

19661 Katana :Ecchu Kami Fujiwara Takahira(the 1st generation)
1,750,000 yen

19425 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Tadahiro
900,000 yen

06387 Katana : Satsuma Kuni Houki Kami Taira Ason Masayuki
2,500,000 yen

18227 Katana : Mumei attributed as Iwai Nobuzure
380,000 yen

19272 Mumei (Tametsugu)
3,300,000 yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

19691 Katana : Kawachi kami Minamoto Kunihide
600,000 Yen

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19557 Katana : Mumei(Tegai)
1,400,000 Yen

19440 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Aoe school
1,800,000 Yen

19624 Katana: Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (3rd generation)
1,000,000 Yen

19648 Katana: Gassan Oite Shazen Ugo Ju Suiseishi Kunihide Saku Kore
450,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation)
500,000 Yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
650,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige)
700,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

19457 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
1,700,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

19215 Katana :Satsuma Omi Oku Kozaemon Taira Motohira
1,750,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Keio 4 Nen 5 Gatsuhi (May 1865)
2,200,000 Yen

17370 Katana : Ishido Fujiwara Korekazu Saku Kore
1,150,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19035 Katana : Mumei (Echizen Kanenori)
480,000 Yen

18278 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(6th generation)
1,150,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum