Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

21260 Katana : Ichimonji Amahide Kitae Kore
300,000 yen

21188 Katana : Ujinobu (Owari, Tenna)
550,000 yen

16465 Katana: Noshu Seki Ju Fukuta Yoshimune
500,000 yen

21305 Katana: Mumei (Mihara)
450,000 yen

07614 Katana : Mumei(Kanefusa)
980,000 yen

21318 Katana : Ushu Shonai Fujiwara Kiyono
2,200,000 yen

21328 Katana:To-chika (18th NBTHK Tokubetsu Juyo Token)
15,000,000 yen

19653 Katana: Houshu Takada Ju Fujiwara Muneyuki
780,000 yen

21016 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,950,000 yen

21017 Katana: Mumei(Ko-Mihara)
950,000 yen

20554 Katana: Hizen Koku Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro.
1,400,000 yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu)
920,000 yen

21025 Katana: Matsumura Masanao.
1,450,000 yen

20325 Katana : Mumei(Rai Kunimitsu)(66th NBTHK Juyo Token)
4,750,000 yen

21261 Katana : Mumei shinshin to Kaifu
450,000 yen

21195 Katana: Oite Nihonso Yoshihara Kunie Saku Kore
650,000 yen

21217 Katana: Meiji 3Nen Fujiwara Tadayoshi Yuriage Kore
750,000 yen

19018 Katana: Houki Kami Ason Masayuki(33rd NBTHK Juyo Paper)
4,300,000 yen

21124 Katana: Sasshu Ju Minamoto Morikazu
480,000 yen

21183 Katana : Bishu Osafune Sukesada
980,000 yen

21292 Katana: Izumi Daijo Fujiwara Kuniteru Saku
750,000 yen

13373 Katana: Musashi Daijyo Sakon Korekazu (1st generation)
800,000yen

16508 Daisho:Ueno Kami Yoshikuni
1,650,000 yen

21299 Katana: Mumei(Uda)
550,000 yen

21177 Katana : Yoshihiro
350,000 Yen

20494 Katana: Mumei(Ko-Uda)
900,000 yen

15648 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada
1,050,000 yen

21319 Katana: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
3,500,000 Yen

10316 Katana : Mumei attributed as Komihara
800,000 yen

21271 Katana : Mumei (Hizen Koku Tadayoshi) First generation.
800,000 yen

19218 Katana: Mumei (Hatakeda Sanenori)
2,500,000 yen

20489 Katana: Kanetsune
650,000 yen

21138 Katana: Bishu Osafune Sukesada
680,000 yen

21108 Katana: Yo Yoku Tanren Ko Ken Yue Fuson Sono Kizu Ki Motte Haku No Kaonokuji Masanobu.
2,500,000 yen

21141 Tachi: Naganori (Sa Heieijo)
8,000,000 yen

21219 Katana: Kyushi Higo Do-tanuki Jihei
1,250,000 yen

21127 Katana: Mumei attributed as Keishin Sai Naomasa
450,000 yen

21049 Dai Sho : Heianjo Okishiba Minamoto Nobuaki Saku Kore
500,000 yen

21103 Katana : Hizen Ju Harima daijo Fujiwara Tadakuni (first generation)
800,000 yen

21128 Katana: Yamato kami Yoshimichi
750,000 yen

19619 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,000,000 yen

21092 Katana: Ho-ki Kami Taira Ason Masayuki
2,400,000 yen

21121 Katana: Mumei (Ujifusa)
480,000 yen

17458 Katana: Mumei(unsigned attributed as Sa Hiroyasu)(64th NBTHK Juyo Token)
2,800,000 yen

21072 Katana: Mumei (Taima)
3,200,000 yen

21062 Katana: Mumei (Sa Hiroyuki)
2,600,000 yen

17519 Katana: Bishu Oshune Suketaka Zo Kore
400,000 yen

21076 Katana: Oumi Kami Sukeno
1,500,000 yen

20553 Katana: Mumei(unsigned) attributed as Sa Yoshisada.
2,500,000 yen

21046 Katana: Bichu koku Mizuta Ju Oyogo Kunishige Saku
1,700,000 yen

20486 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi 8th generation.
950,000 yen

21051 Katana: Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake
690,000 yen

20609 Katana : Bicchu Koku Azae Ju Kunishige Saku
600,000 yen

20290 Katana: Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

19235 Dai Sho :Kurihara Kenji Nobuhide/Masao
6,300,000 yen

20023 Katana: Morishige
1,750,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

17096 Katana : Kun Yonto Kurihara Akihide Saku Showa 18 nen 2 gatsu
750,000 Yen

17127 Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka(2nd generation)
750,000 yen

19475 Katana: Yaguwa Yasutake Saku
600,000 yen

17082 Katana: Ichi Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro. (first generation)
1,050,000 yen

20462 Katana:Jo-unsai Hayama Enshin Zo Kore
500,000 yen

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,600,000 yen

20446 Katana: Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu
3,500,000 yen

20301 Katana : Chikusyu Ju Munehiro So Tsutomu
1,000,000 yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20342 Katana:Hizen Kuni Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
2,000,000 yen

20288 Katana: Jounsai Hayama Enshin Tsukuru Kore
400,000 yen

20298 Katana: Oite Toyama Mitsuru Teinai Shigetsugu Saku
550,000 yen

20198 Katana: Mumei (Den Naoeshizu)
2,500,000 yen

18300 Katana: Mumei (Ko Mihara)
500,000 yen

20175 Katana:Kawauchi Kami Fujiwara Kunisuke (1st generation)
3,850,000 yen

20146 Katana: Bishu Osafune Sukesada
600,000 yen

20176 Katana: Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku
1,200,000yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,300,000yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

19633 Katana : Yamato Kuni Fujiwara Michiharu
370,000 yen

16253 Katana: Mumei (Den Osafune Morishige)
700,000 yen

20072 Katana:Yokoyama Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga
1,500,000 yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000yen

19652 Katana: Hizen Koku Saga Ju Masahiro(first generation)
900,000 yen

20134 Katana: Ryosanshi Masamine
2,500,000 yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku
800,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

Katana: Tohi Fujiwara Masateru
1,100,000 yen

20016 Katana : Noshu Ju Sukenobu Saku Kore
270,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

19530 Katana : Kii kuni Yasutsuna
1,150,000 yen

19425 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Tadahiro
900,000 yen

18227 Katana : Mumei attributed as Iwai Nobuzure
380,000 yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

19691 Katana : Kawachi kami Minamoto Kunihide
600,000 Yen

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19440 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Aoe school
1,800,000 Yen

19624 Katana: Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (3rd generation)
1,000,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation)
500,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige)
700,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum