Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

20179 Katana : Yasushige/Showa 13 nen 3 gatsu kichijitsu(1938)
600,000 yen

20498 Katana: Mumei (Ko Uda) (19th NBTHK Juyo Paper)
2,300,000 yen

19611 Katana: Mumei attributed as Hokke school.
550,000 yen

20408 Katana: Mumei attributed as Sue Sa.
900,000 yen

20067 Katana: Hizen Koku Tadayoshi(not guarantee)
350,000 yen

17127 Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka(2nd generation)
750,000 yen

19743 Katana: Oite To-O- Ju Fujiwara Kunikane(not guarantee)
280,000 yen

20252 Katana: Hizen Jyu Minamoto Munetsugu Kitae No Tamesu Ware Tetsukabuto Nidai(2nd generation).
1,550,000 yen

20458 Katana: Tsushima Jonyudochikyu Tachibana Tsunamitsu Zo Kore
1,100,000 yen

19475 Katana: Yaguwa Yasutake Saku
600,000 yen

16595 Katana : Mumei (Shizu) Daimyo Ikeda family’s sword(22nd NBTHK Juyo Token)
3,950,000 yen

19415 Katana : Shimofusa Daijo Fujiwara Kanemasa
380,000 yen

20420 Katana: Mumei attributed as Sue Tegai.
550,000 yen

17082 Katana: Ichi Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro. (first generation)
1,050,000 yen

20462 Katana:Jo-unsai Hayama Enshin Zo Kore
500,000 yen

20473 Katana: Kaga Ju Ryosanshi Sumitani Seiho Saku Kore(Living National Treasure)
2,600,000 yen

20446 Katana: Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu
3,500,000 yen

17347 Katana: Banshu Tegarayama Kanroku Fujiwara Uishige
950,000 yen

16098 Katana: Rai Kuniharu (Owari, Shotoku)
700,000 yen

20434 Katana: Koki 2600 Nen Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao)
1,600,000 yen

20445 Katana: Soji Chikuzen Daijo Taikai Naotane (kao)
7,000,000 yen

20301 Katana : Chikusyu Ju Munehiro So Tsutomu
1,000,000 yen

20052 Katana : Mimei(Yoshii)
750,000 yen

20391 Katana:Bishu Osafune Sukesada Saku
700,000 yen

20396 Katana: To-o Aizuhanshin Miyoshi Nagamichi
750,000 yen

09283 Mumei (Shinshinto Kaifu)
350,000 yen

17509 Katana : Omi Kami Fujiwara Tsuguhira(2nd generation)
450,000 yen

15921 Katana: Koa Isshin Mantetsu Saku
650,000 yen

05260 Katana: Hishu Yatsushiro Ju Minamoto Moriyoshi (Musansa sword smith) 1,200,000 Yen

20379 Katana:Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 1st generation)
1,100,000 yen

20384 Katana: Mumei(Tegai Kanekiyo)
650,000yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20342 Katana:Hizen Kuni Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
2,000,000 yen

20370 Katana:(Kiku Mon) Hishu Ju Harima Kami Fujiwara Tadakuni
3,500,000 yen

20324 Katana: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshikane
800,000 yen

20290 Katana : Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

20222 Katana: Mumei (Hokke Saburo Nobufusa)
350,000yen

20288 Katana: Jounsai Hayama Enshin Tsukuru Kore
400,000 yen

20304 Katana:Aoi mon Yasutsugu Oite Echizen Saku Kore(Echizen 3rd generation)
950,000 yen

20254 Katana : Mumei(Ko Aoe)(55th NBTHK Juyo paper)
4,700,000 yen

20319 Tachi: Chikayori Zo
3,650,000 yen

20321 Katana: Kanemoto
1,250,000 yen

19252 Katana: Shinano Daijo Fujiwara Tadakuni
400,000 yen

20298 Katana: Oite Toyama Mitsuru Teinai Shigetsugu Saku
550,000 yen

20198 Katana: Mumei (Den Naoeshizu)
2,500,000 yen

20283 Katana : Mumei (Monju)
370,000 yen

20175 Katana:Kawauchi Kami Fujiwara Kunisuke (1st generation)
3,850,000 yen

19390 Katana:Mumei (Chiyozuru Morihiro)
780,000 yen

19144 Katana: Ecchu Kami Fujiwara Sadayuki (Owari)
500,000yen

20146 Katana: Bishu Osafune Sukesada
600,000 yen

19387 Katana :Mumei (Takada)
350,000 yen

20176 Katana: Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku
1,200,000yen

17647 Katana: Mumei(Shinshinto Aizu Michinaga)
1,300,000yen

20235 Katana:Mumei( Enju)
2,750,000yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

19633 Katana : Yamato Kuni Fujiwara Michiharu
370,000 yen

18511 Katana : Yasunori
700,000 yen

16253 Katana: Mumei (Den Osafune Morishige)
700,000 yen

19656 Katana: Mumei attributed as Omiya school
650,000yen

19515 Katana: Ho-su Takada Jyu Fujiwara Moriyuki
750,000 yen

19438 Katana : Hachiman Daibosatsu Minamoto Yoshimune Zo
600,000 yen

20072 Katana:Yokoyama Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga
1,500,000 yen

17672 Katana: Inshu Ju Fujiwara Kanesaki (first t generation)
550,000 yen

19218 Katana: Mumei (Hatakeda Sanenori)
2,500,000 yen

19488 Katana: Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(2nd generation)
1,500,000 yen

19398 Katana: Suifu ju Katsumura Norikatsu Saku Kore
1,450,000yen

17510 Katana : Satsuma Kuni Ju Kunihira
900,000yen

19652 Katana: Hizen Koku Saga Ju Masahiro(first generation)
900,000 yen

20134 Katana: Ryosanshi Masamine
2,500,000 yen

19449 Katana: (Kikusui Mon) Oite Minatogawa Jinja Zuisen Horii Toshihide Saku(not guarantee)
500,000 yen

19508 Katana: Mumei (Ko Aoe)(53rd NBTHK Juyo Token)
5,000,000 yen

19313 Katana: Echigo Kami Kanesada
1,650,000 yen

19361 Katana: Higo Kami Tachibana Yoshitsugu Saku
800,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

Katana: Tohi Fujiwara Masateru
1,100,000 yen

20079 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni
2,050,000 yen

20016 Katana : Noshu Ju Sukenobu Saku Kore
270,000 yen

19587 Katana: Gassan Sadayoshi Monjin Tomoasa Yoshitsugu Ryo saku
700,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

19503 Katana : Dewa kuni Taikei Shoji Naotane(kao) 2,500,000 Yen

17458 Katana: Mumei(unsigned attributed as Sa Hiroyasu)(64th NBTHK Juyo Token)
2,800,000 yen

19051 Katana : Toshihide Saku
700,000 yen

19698 Katana :Mumei (Ryumon Nobuyoshi) (63rd NBTHK Juyo Paper)
1,800,000 Yen

19530 Katana : Kii kuni Yasutsuna
1,150,000 yen

19661 Katana :Ecchu Kami Fujiwara Takahira(the 1st generation)
1,750,000 yen

19425 Katana : Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Tadahiro
900,000 yen

06387 Katana : Satsuma Kuni Houki Kami Taira Ason Masayuki
2,500,000 yen

20035 Katana : Mumei (Tegai)
1,000,000 yen

18227 Katana : Mumei attributed as Iwai Nobuzure
380,000 yen

19272 Mumei (Tametsugu)
3,300,000 yen

19696 Katana: Kashu Ju Kanewaka(2nd generation)
950,000 yen

20023 Katana:Morishige
1,750,000 yen

19717 Katana: Higo Kami Kuniyasu
1,100,000 Yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

19691 Katana : Kawachi kami Minamoto Kunihide
600,000 Yen

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

19738 Katana:Mumei(Rai Kunimitsu)
4,950,000 yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19557 Katana : Mumei(Tegai)
1,400,000 Yen

19440 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Aoe school
1,800,000 Yen

19617 Katana: Mumei (Rai Kunimitsu) (49th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

19624 Katana: Kikumon Tanba Kami Yoshimichi (3rd generation)
1,000,000 Yen

19648 Katana: Gassan Oite Shazen Ugo Ju Suiseishi Kunihide Saku Kore
450,000 Yen

19619 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,000,000 Yen

19603 Katana : Izumi Daijo Fujiwara Kunitersu(1st generation)
500,000 Yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
650,000 Yen

18509 Katana : Houki-kami Ason Masayuki Kansei 2nen Inu 2 Gatsu
1,450,000 Yen

18291 Katana: Mumei (Shitahara Yasushige)
700,000 Yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation) 700,000 Yen

19457 Katana: Hizen Koku Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
1,700,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

19494 Katana : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(1st Gen)
900,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

16782 Katana: Ogasawara Shi Nagamune Saku
850,000 Yen

19372 Katana : Kikumon Echizen Kami Fujiwara Nobuyoshi
1,150,000 Yen

19215 Katana :Satsuma Omi Oku Kozaemon Taira Motohira
1,750,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19087Katana : Tajima Kami Hojosji Tachibana Sadakuni
1,200,000 Yen

19307 Katana : (Kiku Mon)Takai Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
950,000 Yen

13503 Katana: Mumei (Chiyozuru)
650,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19356 Katana : Fujiwara Kiyondo Saku
2,700,000 Yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Keio 4 Nen 5 Gatsuhi (May 1865)
2,200,000 Yen

17370 Katana : Ishido Fujiwara Korekazu Saku Kore
1,150,000 Yen

19368 Katana : Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,500,000 Yen

19238 Katana: Hoki Kami Ason Masayuki
2,300,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

19035 Katana : Mumei (Echizen Kanenori)
480,000 Yen

18278 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi(6th generation)
1,150,000 Yen

19277 Katana: Suifu Jyu Norikatsu Takeda Kimiyoshi Saku No
1,800,000 Yen

19170 Katana : Echizen Ju Shimousa Daijo Fujiwara Kanemasa 850,000 Yen

19321 Katana : Chikushu Munetsugu Saku/Heisei 27 Nen Shoka 1,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

19295 Katana : Izuminokami Fujiwara Kunisada 1,400,000 Yen

09337 Katana: Hokke Saburo Nobufusa(1st generation)
450,000 Yen

18348 Katana: Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 3rd generation)
800,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum