Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

20163 Tanto: Mumei attributed as Kaifu.
295,000 yen

20234 Sunnobi Tanto : Echigo Kuni Yoshimitsu Saku(Mukansa sword smith)
850,000 yen

20203 Wakizashi(Sun nobi Tanto):Mumei (Den Kaneshige(Kinju))(11th NBTHK Juyo paper)
1,650,000yen

19476 Tanto : Gassan Sadakatsu
850,000 yen

19433 Tanto: Yoshishige Saku
150,000 yen

20307 Tanto : Tanemitsu Zo
280,000 yen

20414 Tanto:Bishu Osafune Sukesada
300,000 yen

20085 Tanto: Shigenori Saku
295,000 yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

20262 Tanto:Yasu Hiro
400,000 yen

19708 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Ise Tamaru Junin Fujiwara Nagatoshi Saku
750,000 yen

20279 Tanto: Naotsugu (late Muromachi period)
270,000 yen

18266 Tanto: Choshu Ju Yukikuni
580,000yen

20215 Tanto: Mumei (Chikushi Ryokai)
250,000yen

19663 Wakizashi: Soshu Sakura Shin Hosokawa Tadayoshi
450,000 Yen

20062 Tanto : Sanryu Masamine Saku Kore (Living National Treasure)
1,200,000 yen

20038 Tanto :Hideaki Saku(Horii Toshihide)
650,000 yen

19705 Tanto :Chikugo Junin Koretsugu Saku
450,000 yen

19703 Tanto:Mumei(unsigned) attributed as Mito Sukemitsu.
250,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
180,000 yen

19709 Sunnobi Tanto: Hirosuke
500,000 Yen

20004 Tanto: Minamoto Shigenaga
130,000 Yen

19739 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper)
3,150,000 Yen

19682 Tanto: Kanenaga
180,000 Yen

19212 Tanto : Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Token)
2,000,000 Yen

19628 Sunnobi Tanto: Mumei (Echizen Kantane)
300,000 Yen

19525 Tanto: Hideaki
350,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu
3,600,000 Yen

19568 Tanto: Kanemoto (Magoroku)
1,500,000 Yen

15997 Tanto : Hirochika(Shinto) 380,000 Yen

18313 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao) 680,000 Yen

17670 Tanto : Inaba Toshiyuki Saku(1st generation) 450,000 Yen

18546 Tanto : Kaneiwa 280,000 Yen

19030 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Tobe Jo Sukesada 380,000 Yen

18271 Tanto: Kurihara Kenji Nobuhide 1,400,000 Yen

18190 Tanto: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Saku Kigen 2600 Nen 750,000 Yen

13419 Tanto :Motte Ouko Hideaki Saku Fukushima Shi Zo/Showa 3 Nen Boshin Oki Hi(1928) 450,000 Yen

16555 Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku/Kouki 2603 Nen 11 Gatsu Kichijitsu 580,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum