Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

22670 Tanto:Bishu Osafune Yoshikage(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

23036 Tanto:Yoshinojin Kunihira(consignment sale)
500,000 yen

23007 Tanto:Rai Kunitoshi/Kin Mo No-shu Ju Tamba Kanenobu Kore Heisei Hinoto Ushi Nen 8 Gatsu Hi(consignment sale)
300,000 yen

22687 Tanto:Mumei
200,000 yen

23005 Tanto:Gassan Sadayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)(consignment sale)
730,000 yen

23004 Tanto:Kanesada(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
400,000 yen

18229 Tanto: Senri Uguisu Naku Midori Have Kurenai 1946 Nen Kazuyoshi Saku.
200,000 yen

22693 Tanto:Yasunori
150,000 yen

22720 Tanto:Gisuke(first generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
610,000 yen

21373 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu
360,000 yen

22297 Tanto:Oite Tokyo Uzawa Oumi Suke Minamoto Taneaki Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22303 Tanto:Sekishu Ju Suesada(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22618 Tanto:Rai Kunitoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
4,500,000yen

22396 Tanto:Yamashiro Kuni Nishijin Jyu Umetada Myoujyu Hori do(fake)
300,000yen

22573 Tanto : Mumei (judged as Aizu Masaoki)
350,000yen

22316 Tanto:Bizen Suke Munetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

21379 Tanto:Nobukuni (Ouei era)
750,000 yen

20085 Tanto: Shigenori Saku
250,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
195,000 yen

22367 Tanto:Sakuyou Bakkashi Hosokawa Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

22563 Tanto:Bizen Osafune Ju Nagamitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
6,000,000yen

22475 Tanto:Fu Tan Yo Minamoto Hideaki Saku(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22160 Tanto:Bishu Osafune Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22168 Sun Nobi Tanto(Wakizashi):Motte Kenwabyo Mino Koku Ju Tanba Kanenobu Hori Dousaku
250,000yen

22039 Tanto:Kaku Yoshitsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

21776 Tanto: Masatsugu
280,000yen

21243 Tanto:Kasama Ikkansai Shigetsugu Niragu Ha(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

12385 Tanto:Osaka Ju Sadakatsu Saku(Kao)
850,000yen

22104 Tanto:Sakai Ikkansai Shigemasa Sei Tan(Mukansa Swodsmith)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

11578 Tanto:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao)
650,000 yen

21787 Tanto:Showa 11 Nen 5 Gatsau Kichijitsu Akitsugu Saku Kore
170,000 yen

19709 Sunnobi Tanto:Hirosuke
400,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum