Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

20519 Tanto : Masashige(Sengo)
650,000 yen

20186 Tanto: Mumei
120,000 yen

06143 Tanto: Bisyu Kuni Jyu Osafune Harumitsu.
550,000 yen

19682 Tanto: Kanenaga
180,000 yen

21212 Tanto: Shigemitsu
180,000 yen

21132 Tanto: Nobukuni (Buzen)
200,000 yen

21136 Tanto: Tadakuni
270,000 yen

21250 Tanto: Mino Suke Fuji Naotane
2,100,000 yen

21015 Tanto: Bishu Osafune Morimitsu
1,500,000 yen

20297 Tanto:Echigo Kuni Yoshimitsu Saku
750,000 yen

20200 Tanto: Kanekishi
250,000 yen

21021 Tanto: Mumei (Suishinshi Masatsugu)
600,000 yen

21037 Tanto : Yasuoki Saku
250,000 yen

21077 Tanto: Kanenaka
320,000 yen

17218 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Sukesada
300,000 yen

20472 Tanto: Gassan Minamoto Tadakazu Zo Kore
1,250,000 yen

20528 Sunnobi Tanto: Bishu Osafune Yasumitsu (1st generation)
1,450,000 yen

19590 Tanto: Osaka Ju Gassan Zo Kore
650,000 yen

16243 Sunnobi Tanto(Wakizashi): Chikusyu Sanno Jyu So Tsutomu saku
800,000 yen

17247 Tanto: Washu Ju Tomoyuki
300,000 yen

20163 Tanto: Mumei attributed as Kaifu.
295,000 yen

20234 Sunnobi Tanto : Echigo Kuni Yoshimitsu Saku(Mukansa sword smith)
850,000 yen

19476 Tanto : Gassan Sadakatsu
850,000 yen

20414 Tanto:Bishu Osafune Sukesada
300,000 yen

20085 Tanto: Shigenori Saku
295,000 yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

19708 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Ise Tamaru Junin Fujiwara Nagatoshi Saku
750,000 yen

19663 Wakizashi: Soshu Sakura Shin Hosokawa Tadayoshi
450,000 Yen

20062 Tanto : Sanryu Masamine Saku Kore (Living National Treasure)
1,200,000 yen

19703 Tanto:Mumei(unsigned) attributed as Mito Sukemitsu.
250,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
300,000 yen

19709 Sunnobi Tanto: Hirosuke
500,000 Yen

19739 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper)
3,150,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu
3,600,000 Yen

15997 Tanto : Hirochika(Shinto) 380,000 Yen

17670 Tanto : Inaba Toshiyuki Saku(1st generation) 450,000 Yen

18546 Tanto : Kaneiwa 280,000 Yen

19030 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Tobe Jo Sukesada 380,000 Yen

18271 Tanto: Kurihara Kenji Nobuhide 1,400,000 Yen

13419 Tanto :Motte Ouko Hideaki Saku Fukushima Shi Zo/Showa 3 Nen Boshin Oki Hi(1928) 450,000 Yen

16555 Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku/Kouki 2603 Nen 11 Gatsu Kichijitsu 580,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane 600,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum