Auction List

F19517
60,000 Yen

F19326
40,000 Yen

19559 Wakizashi : Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation)
700,000 Yen

19115 Katana: Mumei(Komihara)
1,500,000 Yen

19528 Tanto : Bizen Koku Osafune Sukesada(Hikozaemon Jo)
500,000 Yen

F17310
120,000 Yen

F19539
70,000 Yen

19133 Katana: Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira
2,500,000 Yen

19554 Wakizashi: Ishido Fujiwara Korekazu Seitan(Yoroi Doshi style)
1,100,000 Yen

18344 Katana : Mumei (Tegan)
600,000 Yen

F19529
38,000 Yen

F19528
75,000 Yen

19521 Wakizashi: Chikushu Sanno ju So Tsutomu saku Heisei 18nen Seika
450,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

19571 Wakizashi : Mumei(Ko Bizen)
1,200,000 Yen

F19523
60,000 Yen

F19514-1
30,000 Yen

19540 (Kanmuri Otoshi)Tanto: Echizen Koku Shimosaka Tsuguhiro
250,000 Yen

19359 Katana : Tesitu Gigein Sugawara 85 Okina Saku/Taisyo 3 Nen 10 Gatsu Kichijitsu
1,600,000 Yen

F19520
28,000 Yen

F19525
135,000 Yen

19179 Katana : Ichihara Nagamitsu 250,000 Yen

19520 Tanto : Gassan Sadayoshi Saku Kore Bunkyu Gannen Tori Gogatsu 850,000 Yen

F17054
45,000 Yen

F19515
50,000 Yen

F19526
120,000 Yen

19567 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,600,000 Yen

19371 Katana : Hizen Koku Tadayoshi (first generation) 1,600,000 Yen

F19340
25,000 Yen

F19512-1
45,000 Yen

19517 Tanto: Kanehide 170,000 Yen

F19472
150,000 Yen

19269 Katana : Echizen Ju Houki Kami Fujiwara Hirotaka(Bonryu) 450,000 Yen

19506 Wakizashi: Tanba Kami Yoshimichi (Fushimi) 450,000 Yen

F19471
65,000 Yen

F19238
35,000 Yen

19271 Katana: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshimasa(2nd generation) 650,000 Yen

F19501
85,000 Yen

19085 Katana Mumei (Monjyu Shigekuni)
650,000 Yen

19274 Katana :(Kikka Mon) Echizen Ju Rai Nobuyoshi(first generation)
1,000,000 Yen

19470 Tanto: Muramasa (Not guarantee)
185,000 Yen

F19337
30,000 Yen

F19395
30,000 Yen

F19387
35,000 Yen

F19361
50,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum