Auction List

 

F24146 Kogatana: Oite Kaga Kunihira sei kore
40,000 yen

F24161 Tsuba:Mumei(unsigned)(Den-Nagatake)(NBTHK Hozon Tosogu)
185,000 yen

24098 Katana: Mumei (Hosho)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,300,000 yen

24104 Tanto:Mumei (attributed to Hasebe)(NBTHK Hozon Token)
800,000 yen

24033 Yari: Mumei (Kikuchi Yari)(NBTHK Hozon Token)
350,000 yen

F24156 Tsuba:Choshu hagi Tomomitsu saku
45,000 yen

F24142 Tsuba: Mumei(Unsigned)(Heianjo)(NBTHK Hozon Tosogu)
70,000 yen

23863 Katana: Bishu Osafune Sukesada Saku (Non Guranteed)
250,000 yen

23768 Tachi: Tadayoshi Saku Showa 20 Nen 5 Gatsu Hi
350,000 yen

F24154 Menuki: Mumei(Unsigned)
35,000 yen

F24140 Tsuba: Mumei(unsigned)(Kamakura)(NBTHK Hozon Tosogu)
95,000 yen

24129 Katana: Mumei (Naoe Shizu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,350,000 yen

24055 Katana :(Kiku Mon) Takai Echizen Kami Minamoto Rai Nobuyoshi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
1,400,000 yen

24040 Tanto:Chikuzen no Kami Nobuhide Meiji 9 Nen 8 Gatsu Hi (August, 1876)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000 yen

F24155 Fuchi Kashira:Mumei(unsigned)
35,000 yen

F24143 Tsuba:Mumei(unsigned)(Kamakura)(NBTHK Hozon Tosogu)
135,000 yen

24109 Katana: Izumi no Kami Kunisada(The 65th NBTHK Juyo Token)
4,800,000 yen

24017 Tanto: Oite Toto Om Koku Taneaki Zo (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
350,000 yen

F24153 Menuki: Mumei(Unsigned)
25,000 yen

F24160 Tsuba: Mumei(Unsinged)(Hozon Tosogu)
75,000 yen

23786 Tanto: Kuninaga
120,000 yen

24119 Katana: Bizen Koku Ju Osafune Kiyomitsu Saku
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000 yen

F24135 Tsuba:Mumei(Kacchushi)(NBTHK Hozon Paper)
165,000 yen

F24138 Kozuka: Mumei(Unsigned) festival procession
70,000 yen

22252 Katana:Soshu Ju Hiromasa(the late Muromachi period)(NBTHK Hozon Token)
450,000 yen

23478 Tanto:Minamoto Moriyoshi (Mukansa Swordsmith) Heisei 2 Nen 3 Gatsu Hi (March 1990)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000 yen

Book:Satsuma no Katana to Tsuba, Katana and Tsuba in Satsuma province.
9,000 yen

F24101 Japanese war fan: Unsigned
30,000 yen

23358 Katana: Bizen Koku Osafun Ju Sukenaga Bunka 12 Nen 8 Gatsu Hi
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000 yen

23688 Katana:Jumyo
380,000 yen

F17680 (Fukuro) Yari: Mumei
25,000 yen

23772 Yari (Spear):Higo no Kami Kuniyasu, 1st Generation (NBTHK Tokubetsu Hozon)
300,000 yen

F24091 Tsuba:Mumei(unsigned)Nishigaki(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
250,000 yen

24122 Katana: Takahashi Motonoshin Yukishige
(NBTHK Hozon Token)
600,000 yen

Book: Akita’s Swordsmiths and Metalworkers: With an Attached Catalog of Exhibited Swords
1,000yen

F23784 Tsuba:Mumei(unsigned) Echizen Haruta(NBTHK Hozon Tosogu)
95,000yen

F23383 Kogatana: Amada Akitsugu
250,000yen

23854 Wakizashi:Harima no Kami Kanetaka(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

23435 Tanto:Sukemitsu (Mito, around Bunkyu era)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23757 Wakizashi:Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukenaga Bunsei 8 Nen 8 Gatsu Hi(August 1825)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23514 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Sue-Tegai)(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23562 Tanto: Muneyuki(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum