Auction List

F19502
75,000 Yen

F19494
68,000 Yen

F14212
45,000 Yen

19545 Katana : Choshusai Fujimoto Saemon Morihide Zou Kore
1,100,000 Yen

19544 Wakizashi: Kanefusa (shinto)
550,000 Yen

19542 Tanto: Isshinsai Munehira
600,000 Yen

F19505
100,000 Yen

F17347
50,000 Yen

19377 Katana: Mumei
350,000 Yen

19543 Wakizashi: Izumi Kami Fujiwara Kunisada
2,600,000 Yen

19512 Daisho : Izumi Kami Fujiwara Kaneshige/Izumi Kami Fujiwara Kaneshige
2,950,000 Yen

F19491
55,000 Yen

F19499
75,000 Yen

11177 Tanto : Mumei(unsigned attributed to Kanenori)
300,000 Yen

F19504
75,000 Yen

F16154
55,000 Yen

F16281
70,000 Yen

19436 Katana : Amachi Masatsune
250,000 Yen

19085 Katana Mumei (Monjyu Shigekuni)
650,000 Yen

F16176
180,000 Yen

F16284
65,000 Yen

F19500
75,000 Yen

19165 Wakizashi : Bicchu Koku Mizuta Ju Kunishige Saku
400,000 Yen

19477 Yari: Hoju Minamoto Ason Masamitsu Saku
60,000 Yen

F19508
35,000 Yen

F19482
65,000 Yen

F19325
30,000 Yen

19535 Katana : (Kikumon) Iga Kami Fujiwara Kinmichi (3rd generation)
700,000 Yen

16782 Katana: Ogasawara Shi Nagamune Saku
850,000 Yen

F19506
85,000 Yen

16269 Katana(Gunto): Zoheisyo (Arms factory)
250,000 Yen

F19483
55,000 Yen

19274 Katana :(Kikka Mon) Echizen Ju Rai Nobuyoshi(first generation)
1,000,000 Yen

19187 Katana: Mumei (blade length is 83.1cm)
300,000 Yen

19335 Katana: Mumei(Ayakoji)
550,000 Yen

19470 Tanto: Muramasa (Not guarantee)
185,000 Yen

F19337
30,000 Yen

F19395
30,000 Yen

19375 Tanto : Sanryu Masamine Saku Kore (Living National Treasure)
1,300,000 Yen

F19387
35,000 Yen

19303 Yari : Iga Kami Kinmich 1st generation
150,000 Yen

F19361
50,000 Yen

19039 Jumonji Yari: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshikane
200,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum