Auction List

 

F20212
55,000 yen

F20211
45,000 yen

F05100
35,000 yen

19630 Katana: Mumei(Den Aizu Motooki)
500,000 yen

18511 Katana : Yasunori
700,000 yen

F09089
170,000 yen

F09851
15,000 yen

F141287
40,000 yen

20164 Katana: Mumei (Uda)
480,000 yen

20145 Katana: Soshu Ju Shigenori
530,000 yen

F09779
40,000 yen

F10316
20,000 yen

16253 Katana: Mumei (Den Osafune Morishige)
700,000 yen

14804 Wakizashi: Mumei with Shikomi-Zue(Cane)
100,000 yen

20128 Katana: Echizen Koku Ju Kanenori
1,050,000 yen

F11185
30,000 円

19265 Katana: Mumei (Nakayama Yoshimichi)
550,000yen

19656 Katana: Mumei attributed as Omiya school
650,000yen

F10317
18,000 円

F09632
60,000 yen

19690 Wakizashi: Mumei (Seijuin Morikuni)
650,000yen

19491 Katana: Kiyomitsu Saku
650,000yen

20167 Tanto: Norishige
13,500,000 yen

F09781
35,000 yen

15734 Katana:Mumei(Kaneharu)(Sakushu Kanekage)
950,000yen

19538 Wakizashi:Yokoyama Kaga Suke Fujiwara Sukenaga
300,000yen

F09722
28,000 yen

18617 Naginata: Hizen Koku Ju Mutsu Kami Tadayoshi
850,000 yen

20166 Katana: Kurihara Kenji Nobuhide
2,900,000 yen

20115 Bichu Kaami Tachibana Yasuhiro (Kikumon)
700,000 yen

20165 Wakizashi:Mumei attribute as Kanenaga
2,900,000 yen

F20174
40,000 yen

16262 Wakizashi: (Orikaeshi Mei) Soshyu Ju Tsunahiro
350,000 yen

20144 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Hori Dosaku
2,800,000 yen

20119 Wakizashi: Uda Kunihisa
430,000 yen

F20154
45,000 yen

F20142
45,000 yen

F20156
20,000 yen

F20153
75,000 yen

20094 Wakizashi: Noshu Ju Kaneuji (Later-generation)
150,000 yen

F20047
30,000 yen

F20086
30,000 yen

18089 Wakizashi : Mumei (Rai Kuniyuki)
1,350,000 Yen

F20083
25,000 yen

F20078
40,000 yen

F10519
55,000 yen

19638 Katana: Mumei (Enryushi Kunihide)
500,000 yen

20001 Katana : Ho-ki Kami Hirotaka/Echizen Ju
500,000 Yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

20003 Katana : Noshu Seki Sanami Kanetaka
330,000 Yen

19728 Tachi: Muneyoshi(Echizen Tsuruga/Keicho era)
650,000 Yen

F19658
95,000 Yen

F19656 Menuki
360,000 Yen

19615 Dai Sho : Mumei(Echizen Seki)/Oite To-to Koyama Munetsugu Saku Kore(cutting test)
1,200,000 Yen

19536 Tanto: Mumei (Sue Tegai)
250,000 Yen

19212 Tanto : Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Token)
2,000,000 Yen

11206 Wakizashi : Tanba-kami Yoshimichi(3rd)
450,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum