Auction List

 

23034 Katana:Yamato Kami Yasusada (gold inlay)Manji 2 Nen Shimotsuki 5 Nichi Mitsudo Kiriotoshi Yamano Kauemonnojo Nagahisa (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
5,100,000 yen

F24167 Kozuka:Mumei(Unsigned)
60,000 yen

F24158 Fuchi Kashira:Mumei(unsigned) Ayakoji (NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
125,000 yen

23401 Katana: Bushu Ju Ishido Hata (below cut) (Toren)(NBTHK Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
500,000 yen

22343 Katana:Kanemitsu
275,000 yen

22413 Wakizashi:Mutsu Aizu ju Michinaga (early mei of Mutsu no Daijo Miyoshi Nagamichi)(NBTHK Hozon Token)
300,000 yen

F24108 Yoroi and Kabuto (Armor) : Mumei
1,150,000 yen

F24157 Fuchi Kashira: Yuzenkyo Mitsuchika (NBTHK Hozon Tosogu)
55,000 yen

F24145 Tsuba: Dewa Akita Ju Shoami Denbe
(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
550,000 yen

23610 Tanto: Sokan Saku Bunkyu 3 Nen 8 Gatsu Hi
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
350,000 yen

23282 Katana: Heianjo Ju Fujiwara Nobuyoshi
(NBTHK Hozon Token)
400,000 yen

24239 Wakizashi:Mumei(unsigned) attributed as Iwai Kishinmaro Masatoshi
(NBTHK Hozon Token)
350,000 yen

F24159 Tsuba:Mumei(unsigned)(Hizen)(NBTHK Hozon Tosogu)
65,000 yen

F24169 Tsuba:Mumei(unsigned)
38,000 yen

24110 Katana:(Aoi-mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,450,000 yen

24132 Tanto:Tomonori(NBTHK Hozon Token)
350,000 yen

F24146 Kogatana: Oite Kaga Kunihira sei kore
40,000 yen

F24161 Tsuba:Mumei(unsigned)(Den-Nagatake)(NBTHK Hozon Tosogu)
185,000 yen

24098 Katana: Mumei (Hosho)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,300,000 yen

24104 Tanto:Mumei (attributed to Hasebe)(NBTHK Hozon Token)
800,000 yen

24033 Yari: Mumei (Kikuchi Yari)(NBTHK Hozon Token)
350,000 yen

F24156 Tsuba:Choshu hagi Tomomitsu saku
45,000 yen

F24142 Tsuba: Mumei(Unsigned)(Heianjo)(NBTHK Hozon Tosogu)
70,000 yen

23863 Katana: Bishu Osafune Sukesada Saku (Non Guranteed)
250,000 yen

23768 Tachi: Tadayoshi Saku Showa 20 Nen 5 Gatsu Hi
350,000 yen

24109 Katana: Izumi no Kami Kunisada(The 65th NBTHK Juyo Token)
4,800,000 yen

24015 Katana: Bishu Osafune Kiyomitsu (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000 yen

23786 Tanto: Kuninaga
120,000 yen

Book:Satsuma no Katana to Tsuba, Katana and Tsuba in Satsuma province.
9,000 yen

F17680 (Fukuro) Yari: Mumei
25,000 yen

23772 Yari (Spear):Higo no Kami Kuniyasu, 1st Generation (NBTHK Tokubetsu Hozon)
300,000 yen

F24091 Tsuba:Mumei(unsigned)Nishigaki(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
250,000 yen

Book: Akita’s Swordsmiths and Metalworkers: With an Attached Catalog of Exhibited Swords
1,000yen

F23784 Tsuba:Mumei(unsigned) Echizen Haruta(NBTHK Hozon Tosogu)
95,000yen

F23383 Kogatana: Amada Akitsugu
250,000yen

23854 Wakizashi:Harima no Kami Kanetaka(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

23435 Tanto:Sukemitsu (Mito, around Bunkyu era)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23757 Wakizashi:Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukenaga Bunsei 8 Nen 8 Gatsu Hi(August 1825)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23514 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Sue-Tegai)(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23562 Tanto: Muneyuki(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum