Auction List

 

F22432 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000yen

F22395 Kozuka:Mumei(unsigned)
45,000yen

22247 Katana: Unshu Ju Naganobu Zo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

22345 Tanto:Bizen Suke Munetsugu(NBTHK Hozon Token)
650,000yen

17358 Katana:Ikkansai Okimasa Saku(NBTHK Hozon Token)
450,000 Yen

F22429 Tsuba: Mumei(Unsigned )
55,000yen

F22424 Menuki: Mumei(Mito)
120,000yen

22342 Katana:Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

K0076 Katana: Miike Ju Shirou Kuniyasu Saku Kore
Showa 57 Nen 4 Gatsu Kichijitsu
350,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

F22419 Kozuka:Masamori(Kao) 政守(花押)
35,000yen

F22393 Menuki:Mumei(Unsigned)
35,000yen

22342 Tanto:Mumei(judged as Yamamura Yasunobu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
420,000yen

22383 Katana:Mumei (judged as Sue Tegai)(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

F22433 Kozuka:Mumei(unsigned)
35,000yen

F22442 Tsuba:Mumei(unsigned)
35,000yen

22382 Katana:Mumei attributed as Taira Nagamori(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
300,000yen

22122 Katana:Mumei(judged as Shikkake)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,250,000yen

22148 Wakizashi: Rei Tegarayama Masashige Kitae No Sugawara Yoshitaka (Gassakku to)
950,000yen

17429 Katana:Hishu Yatsuhiro Ju Minamoto Koriyoshi (NBTHK Hozon Token)
600,000yen

F22418 Kozuka:Mumei(unsigned)
26,000yen

F22423 Menuki:Mumei(judged as Kyo Kanagushi)(NBTHK Hozon Paper)
48,000yen

22327 Katana:Mumei(Showato)
180,000yen

22276 Katana:Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga Kimi Banzai(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,650,000yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku(NBTHK Hozon Paper)
480,000yen

F22435 Tsuba:Mumei(judged as Mito)(NBTHK Hozon Paper)
120,000yen

F22427 Kozuka:Chi Ichiki Nobutsura(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
250,000yen

22320 Katana:Mumei(Nakajima Rai)(The 64th NBTHK Juyo Token)
3,000,000yen

22319 Katana:Mumei(judged as Nio)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
620,000yen

22028 Katana: Bishu Osafune Sukesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

22157 Katana:Shimofusa Kuni Tsugiyasu
1,100,000yen

F22391 Tsuba:Koshu Hikone Ju Somin
25,000yen

22232 Katana: Chikushu Ju Sa Yukihide(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
2,500,000yen

22381 Tanto : Tanemitsu Zo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
280,000yen

F22372 Tsuba:Mumei(judged as Kamakura)(NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu)
65,000yen

22034 Katana:Musashi Kuni Omiya Ju Ihara Teruhide Tsukuru Kore
350,000yen

22219 Katana:Kasama Ikkansai Shigetsugu(NBTHK Hozon Token)
700,000yen

20033 Katana:Ichihara Nagamitsu(NBTHK Hozon Token)
300,000yen

17043 Wakizashi : Hizen Koku Junin Tadayoshi Saku(not guarantee)
250,000yen

22177 Wakizashi:Bizen Fukuoka Ju Sukemitsu (fake)
135,000 yen

F22312 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000yen

22302 Katana:Mumei (judged as Shimada Hirosuke)(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

F21667 Kogatana:Sumi Motooki
25,000yen

04084 Wakizashi:Sasshu Ju Fujiwara Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
780,000yen

19693 Katana :Kanesada(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22244 Katana:Mumei(judged as Takada)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

22224 Katana: (Aoi family crest) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(Edo 3rd generation)
1,300,000yen

F22233 Tsuba:Eshu Hikone Ju Mitsuyoshi Saku
65,000 yen

22091 Wakizashi:Echizen Kuni Shimosaka Kanehiro(NBTHK Hozon Token)
320,000yen

21538 Wakizashi:Mumei(Unsigned)(Fujiwara Munekage)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

16726 Wakizashi:Bishu Osafune Sukesada(not guaranteed)
185,000yen

18041 Jumonji:Tohi Kumafu Ju Enju Nobukatsu saku(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
200,000yen

F22167 Jingasa: Mumei
50,000 yen

21674 Katana:Ichihara Nagamitsu (Showa)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

22147 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Nakajima Rai.
980,000yen

F22148 Yoroi and Kabuto (Armor) :Joshu Ju Saotome Nagaharu
750,000 yen

17456 Naginata:Houki Kuni Ju Hiroga Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

21287 Katana:Uda Sanekuni(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22120 Yari:Kanabou Hyouennojo Masatsugu
150,000yen

21696 Katana:Mumei (Bizen Osafune Morishige)
1,300,000 yen

F21708 Kozuka: Mumei
45,000 yen

21540 Tachi:Kozuke Koku Nitta Ju Oosumi Toshihira(Shunpei) Saku No
1,600,000 yen

21733 Katana : Mumei (attributed as Ayanoko-ji) (NTBHK the 43th Juyo Token)
2,950,000 yen

20077 Katana: Mumei(Shigaseki)
350,000 yen

21472 Wakizashi : Suishinshi Masatsugu(Kao)
2,800,000 yen

21516 Naginata:――- Fujiwara Hiroshige
220,000 yen

19049 Katana: Ou Tokutomi Shi Ju Ikkansai Okimasa Saku
600,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum