Auction List

F24204 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000 yen

F24184 Tsuba:Mumei(unsigned)
35,000 yen

24019 Katana: (Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanban Tetsu Oite Bushu Edo Zo Kore (Edo 4th)(NBTHK Tokubetsu Hozon and Kicho Token)
1,300,000Yen

24201 Katana: Hizen Koku Ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000Yen

24139 Katana: Mumei (Taima) (53rd NBTHK Juyo Token)(Koshirae: NBTHK Hozon Tosogu)
5,950,000Yen

24303 Wakizashi :Yanagawa ju Onizuka Yoshikuni(NBTHK Tokubetsu Kicho paper)
380,000Yen

F24185 Tsuba:Mumei(unsigned)
15,000 yen

F24226 Tsuba:Mumei(unsigned)
80,000 yen

23738 Katana:Sakushu Ju Kanesaki Saku Kore(NBTHK Hozon Token)
380,000 Yen

24048 Yari:Mumei (Unsigned)
150,000 yen

F24213 Tsuba: Mumei(Unsigned) a dragon
30,000 yen

F24197 Tsuba: Mumei(unsigned)
15,000 yen

23834 Tachi: Mumei (Unsigned)(Ko-Uda)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000 yen

24232 Wakizashi: Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000 yen

F24198 Tsuba: Mumei(unsigned)
30,000 yen

F24199 Tsuba: Mumei(unsigned)
25,000 yen

Book: Kanto Hibisho(4 books)
70,000yen

24094 Wakizashi:Oku (below cut off) (Yamato no Kami Motohira)
(NBTHK Hozon Token)
250,000 yen

24069 Ken: Amakuni
250,000 yen

16145 Katana:Sassyu-ju Masayoshi Anei 7 Dog years February(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
2,000,000 yen

23751 Katana:Hizen Kuni Hashimoto Shinzaemon Fujiwara Tadayoshi (No Guarantee)
380,000 yen

F24230 Tsuba: Mumei(Unsigned)
80,000 yen

F24206 Tsuba: Mumei(Unsigned)
18,000 yen

24230 Tanto:Rai Kunitoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Hozon Tosogu)
4,500,000 yen

24050 Katana:Mumei (attributed to Nio)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,650,000 yen

24258 Katana:Mumei (Taima)(67th NBTHK Juyo Token)(Consignment Sale)
2,500,000 yen

Book:NihonBuki Gaiyoh setsu – A general theory of Japanese weapons.
10,000 yen

F24207 Tsuba: Mumei(Unsigned)
30,000 yen

F24192 Tsuba: Mumei(Unsigned)
25,000 yen

F24100 Jinbaori: Mumei(Unsigned)
65,000 yen

24114 Tanto: Gassan Sadakazu (May 1874)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000 yen

24121 Wakizashi: Omi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000 yen

24257 Katana:Hizen Koku Yoshikane(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Consignment Sale)
800,000 yen

F24193 Tsuba: Mumei(Unsigned)
20,000 yen

24137 Tanto: Toshihira(Osumi Toshihira)
(NBTHK Tokubetus Hozon Token)
1,000,000 yen

24224 Naginata: Hizen no Kuni Yoshihiro
600,000 yen

24078 Wakizashi: Shitahara Ju Yamamoto Genji Terushige (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000 yen

24128 Wakizashi: Izumi Kami Kunisada
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,650,000 yen

F24170 Tsuba:Mumei(unsigned)(Shoami)(NBTHK Hozon Tosogu)
45,000 yen

23293 Katana:Bushu Junin Yaguwa Yasutake (Mukansa Swordsmith).(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

F24172 Tsuba: Mumei(unsigned)(NBTHK Hozon Tosogu)
55,000 yen

F24165 Kozuka: Eijo saku Mitsutaka(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
450,000 yen

24034 Katana:Mumei (attributed to Rai Kunimitsu)(The 68th NBTHK Juyo Token)
5,500,000 yen

23418 Katana: Mumei (attributed to Ryumon)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,150,000 yen

F24162 Kogai: Ichijosai Hirotoshi
(NBTHK Tokubetus Hozon Tosogu)
165,000 yen

F24167 Kozuka:Mumei(Unsigned)
60,000 yen

23768 Tachi: Tadayoshi Saku Showa 20 Nen 5 Gatsu Hi
350,000 yen

Book:Satsuma no Katana to Tsuba, Katana and Tsuba in Satsuma province.
9,000 yen

F17680 (Fukuro) Yari: Mumei
25,000 yen

23772 Yari (Spear):Higo no Kami Kuniyasu, 1st Generation (NBTHK Tokubetsu Hozon)
300,000 yen

F24091 Tsuba:Mumei(unsigned)Nishigaki(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
250,000 yen

Book: Akita’s Swordsmiths and Metalworkers: With an Attached Catalog of Exhibited Swords
1,000yen

F23784 Tsuba:Mumei(unsigned) Echizen Haruta(NBTHK Hozon Tosogu)
95,000yen

F23383 Kogatana: Amada Akitsugu
250,000yen

23854 Wakizashi:Harima no Kami Kanetaka(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

23435 Tanto:Sukemitsu (Mito, around Bunkyu era)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23514 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Sue-Tegai)(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23562 Tanto: Muneyuki(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum