Auction List

 

F21321
55,000 yen

3,000 yen

F21337-4
25,000 yen

F21340
45,000 yen

15806 Jumonji Yari:Hizen Ju Kunihiro
250,000 yen

21024 Tanto:Bishu Osafune Norimitsu
250,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

F21337-6
25,000 yen

F21342
45,000 yen

19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
700,000 yen

21238 Katana:Bishu Osafune Ju Morimitsu
250,000 yen

F21345
65,000 yen

F21341
55,000 yen

20236 Tanto: Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane
250,000 yen

21354 Kamayari: Soshu Ju Sukehiro
350,000 yen

17584 Katana:E (mura)
450,000 yen

F21337-2
25,000 yen

F21335
120,000 yen

21368 Wakizashi:Shoji Chikuzen Daijo Naotane(Kao)
1,350,000 yen

21437 Tanto:Kunimitsu (Uda)
450,000 yen

F21319
125,000 yen

F21318
65,000 yen

F21337-1
30,000 yen

F21319
125,000 yen

21376 Tanto:Kunimitsu (Uda)
500,000 yen

06196 Katana:Mumei (Senjuin)
1,450,000 yen

F21332
35,000 yen

F21334
125,000 yen

21298 Katana: Satsuyoshi Motoyasu(not guarantee)
270,000 yen

16119 Katana: Mumei (Kanenori)
350,000 yen

21204 Wakizashi :Izumo Kami Fujiwara Yoshitake
1,500,000 yen

21419 Wakizashi:Sagami Kami Fujiwara Kunitsuna
200,000 yen

20363 Katana:Mumei (Den Tametsugu)(Gold powder signature) Hon-A (Kao)
1,400,000 yen

F21294
30,000 yen

21396 Katana: Mumei(Tegai Kanekiyo)
650,000 yen

20533 Katana:Oushu Sendai Ju Kunikane (2nd generation)
1,850,000 yen

21346 Katana: Mumei (Unji)
1,350,000 yen

20534 Katana: Noshu Seki Ju Kanetoshi Saku
300,000 yen

21134 Wakizashi: Bizen Osafune Yasumitsu
1,350,000 yen

21326 Katana: Hizen Ichimonji Dewa Kami Yukihiro Oranda Tetsu Kitai
1,400,000 yen

21169 Katana: Mune Tada Kitai Kore
270,000 yen

F21156
150,000 yen

F20678
350,000 yen

Book: Shinshinto Taikan
10,000 yen

F20561
280,000 yen

F19569
65,000 yen

Book: Inoue Shinkai Taikan
6,000 yen

F20352
55,000 yen

15914 Jumonji Yari:Bushu Shitahara Ju Yasushige
250,000 yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum