Auction List

F19605
25,000 Yen

F19582
35,000 Yen

19664 Tanto : unsigned attributed to Sue Mihara school
600,000 Yen

17230 Wakizashi : Kawachi-kami Kunisuke(2nd generation)
580,000 Yen

F19598
50,000 Yen

F19583
35,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

19504 Wakizashi: Aoi Mon Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Echizen Yasutsugu(2nd generation)
550,000 Yen

13397 Wakizashi :Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukekane Saku
450,000 Yen

18251 Katana: Mumei( Tametsugu ) (The 63rd NBTHK Juyo Paper)
3,200,000 Yen

F19534
250,000 Yen

F19606
35,000 Yen

F19612
75,000 Yen

19668 Tachi : Unshu Ju Tadayoshi Tsukuru Kore (Mukansa Tosho)
500,000 Yen

19619 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
1,000,000 Yen

19273 Kago Yari: Kawachi Kami Kunisuke (not guarantee)
60,000 Yen

F19601
55,000 Yen

F19595
25,000 Yen

F19349
70,000 Yen

19628 Sunnobi Tanto: Mumei (Echizen Kantane)
300,000 Yen

17359 Wakizashi : Mumei (Takada Sadamori)
280,000 Yen

14323 Katana : Yasumitsu
850,000 Yen

F19594
30,000 円

F19579
28,000 円

F19613
65,000 円

14530 Sunbobi Tanto: Bizen Kuni Osafune Sukesada
850,000 Yen

19001 Wakizashi : Mumei attributed as Mihara
380,000 Yen

17663 Katana:Mumei(Takada Shizunori)
550,000 Yen

F19536
48,000 円

F19531
45,000 円

F19537
980,000 円

19066 Tanto : Bishu Osafune Sukesada
250,000 Yen

18185 Katana: Shimotsuke Junin Hikosaburo Akihide Saku Kore
750,000 Yen

19647 Wakizashi: Mumei attributed as Jitsua(35th NBTHK Juyo Paper)
1,800,000 Yen

F19532
100,000 円

F19535
40,000 円

18427 Katana: Mumei (Den Hosho)
1,800,000 Yen

19598 Tanto: Mumei (Sue Seki school)
120,000 Yen

19358 Wakizashi : Mumei (Kanenori)
280,000 Yen

19386 Katana: Mumei(Yamato Shizu)
1,100000 Yen

19622 Wakizashi : Hishu Kawachi Kami Fujiwara Masahiro
550,000 Yen

F19176
65,000 円

16346 Katana:Mumei attributed to Kanetaka(cutting test)
700,000 Yen

19605 Wakizashi Mutsu Daijyo Miyoshi Nagamichi(1st generation)
500,000 Yen

F18102
250,000 円

17361 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Ko Mihara, Meiwa 6 Tsuchinoto-Ushi 12Gatsu 25Nichi, Chichiwari-dotan-barai. Edo Kokumachi, Yamada Asaemon Yoshihiro(Kao)
2,500,000 Yen

F19543
105,000 円

19549 Tanto: Muramasa
4,500,000 Yen

19514 Wakizashi : Oku Yamato Kami Ason Motohira
1,250,000 Yen

F19560
35,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum