Auction List

 

22182 Katana:Kiyomitsu(Kashu)(NBTHK Hozon Token)
1,500,000yen

22608 Tanto: Sugahara Kanenori
250,000yen

23050 Wakizashi : Awataguchi Fujiwara Tadatsuna(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
600,000yen

F23037 Kozuka:Mumei(judged as Kyo Kinko)(NBTHK Hozon Paper)
45,000yen

F23039 Tsuba:Mumei(judged as Yoshioka school)(NBTHK Hozon Paper)
180,000yen

23031 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro/(Gold inlay) Kanbun 6 Nen 11 Gatsu 23 Nichi Futatsu Do Saidan Yamano Kauemon Nagahisa(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23016 Wakizashi: Yamato Kami Yasusada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Hozon Tosogu)
1,200,000yen

23027 Katana:Chikushu Ju So Tsutomu(Mukansa Swordsmith)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

Book(Catalog): Masterpieces of Bitschu Aoe Swords
2,000yen

F22654 Menuki: Mumei(Unsigned)
25,000yen

F23016 Tsuba: Yurakusai Sekibun(NBTHK Hozon Paper)
185,000yen

22450 Wakizashi: (Kikumon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22673 Wakizashi: Kazusa Kami Fujiwara Munemichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

22221 Katana: Bizen Kuni Osafune Sukesada(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

F23036 Kozuka: Isshi (Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
450,000yen

F22735 Fuchi Kashira: Mumei (judged as Murakami school)(NBTHK Hozon Paper)
150,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

17053 Wakizashi:Yamato Kami Yoshimichi(the 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
480,000yen

23025 Wakizashi : Hizen Kuni Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

F23033 Menuki:Mumei(judged as Edo Umetada)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen

Book: Bizen Ichimonj, Hanayakana Nihonto
5,000yen

F23038 Kozuka:Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
45,000yen

F22661 Sword stand : Mumei (unsigned)
180,000yen

23024 Wakizashi:Awataguchi Oumi Kami Tadatsuna(2nd generation)(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

22653 Yari:Joshu Ju Shimosaka
200,000yen

23009 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK the 26th Juyo Token)
4,500,000yen

22288 Wakizashi:Fukuoka Ju Yoshihiro Saku(Mukansa Swordsmith)
450,000yen

23056 Katana:Chikushu Sanno Ju Munehiro So Tsutomu Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,250,000yen

F23001 Menuki:Mumei(Kyo Kanagushi)(NBTHK Hozon Paper)
45,000yen

F23005 Kogatana: Tamba Kami Yoshimichi(not guaranteed)
25,000yen

21523 Yari(Kagoyari): Muneshige Saku
200,000yen

22668 Tanto:Mumei(judged as Hasebe)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,450,000yen

22404 Wakizashi:Fujiwara Yukinaga(NBTHK Hozon Token)
280,000yen

22711 Wakizashi: Ryusenshi Hirotaka(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

18527 Katana:Ichi Hisyu Dewanokami Yukihiro Motte Oranda Tetsu Saku(1st)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

F22148 Yoroi and Kabuto (Armor) :Joshu Ju Saotome Nagaharu
750,000 yen

22147 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Nakajima Rai.
980,000yen

23020 Katana: Mumei(Den Kencho)(NBTHK the 61st Juyo Token)
3,000,000yen

22639 Wakizashi: Harima Daijo Fujiwara Shigetaka/Echizen Ju(NBTHK Hozon Token paper)
1,100,000yen

22552 Wakizashi:Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(first generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
380,000yen

F23025 Koshirae: Saber(commanding sword)
160,000yen

F22731 Fuchi Kashira:Mogarashi Nyudo Soten Sei
65,000yen

22567 Katana: Yasuyoshi(NBTHK Hozon Token)
850,000 yen

22629 Wakizashi:Kanemichi Saku(judged as Seki school)(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

F19459 Set of 4 Yari
45,000yen

22460 Yari:Nagayoshi(judged as Sanjo)(NBTHK Hozon Token)
180,000yen

22488 Wakizashi:Chounsai Tsunatoshi(1st generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
480,000yen

F22618 Tsuba:Sadahiro(NBTHK Tokubetsu Kicho Paper)
50,000yen

F11160 Set of Tosogu: (Fuchikashira and Kozuka)
135,000yen

F22303 Kozuka:Hidari Kazumitsu
65,000yen

22468 Katana: Echigo Kami Kanesada(24th NBTHK Juyo Token)
3,700,000 yen

F22402 Tsuba:mumei(Kyo Sukashi)
90,000yen

F22541 Tsuba:Mumei(judged as Ko Kacchushi)(NBTHK Hozon Paper)
90,000 yen

17617 Tanto:Hideaki/Mikasa(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

F22469 Tsuba:Mumei(Heianjo-Tsuba)
35,000yen

F22456 Tsuba:Mumei(judged as Kanbei)(NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu)
65,000yen

22281 Wakizashi:Yamashiro Kuni Ju Fujiwara Nobuyoshi(Sword Stick)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
450,000yen

22276 Katana:Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga Kimi Banzai(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,650,000yen

F22312 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000yen

22224 Katana: (Aoi family crest) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(Edo 3rd generation)
1,300,000yen

21538 Wakizashi:Mumei(Unsigned)(Fujiwara Munekage)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

18041 Jumonji:Tohi Kumafu Ju Enju Nobukatsu saku(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
200,000yen

F21708 Kozuka: Mumei
45,000 yen

21540 Tachi:Kozuke Koku Nitta Ju Oosumi Toshihira(Shunpei) Saku No
1,600,000 yen

21733 Katana : Mumei (attributed as Ayanoko-ji) (NTBHK the 43th Juyo Token)
2,950,000 yen

20077 Katana: Mumei(Shigaseki)
350,000 yen

21516 Naginata:――- Fujiwara Hiroshige
220,000 yen

F22167 Jingasa: Mumei
50,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum