Auction List

 

20269 Tanto:Mumei (Shimada)(NBTHK Hozon Token)
200,000yen

F22011 Kago Yari: Monju Kanehisa Saku
300,000 yen

F22032 Sword stand : Mumei (unsigned)
55,000 yen

20566 Wakizashi:Hoki Kami Fujiwara Hirotaka(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

F22153 Yoroi and Kabuto (Armor) : Mumei
450,000 yen

22020 Wakizashi:Tsushima Kami Tachibana Tsune(mitsu)(cut after that)
220,000yen

22024 Katana:Hizen Kuni Oumi Daijo Fujiwara Tadayoshi(4th generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

F22042 Menuki:Mumei(Unsigned)
75,000 yen

F22047 Set of Tosogu:Mumei(unsigned)
95,000 yen

19305 Katana:Nidai Minamoto Yoshichika Saku Kore
380,000yen

19681 Katana: Ishido Unju Korekazu Seitan Saku Kore(not genuine)
250,000yen

22144 Katana:Mumei Yoshimitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
960,000yen

F22097 Daisho Tsuba:Momo ? ?/Ei
60,000 yen

F22037 Tsuba:Mumei(Unsigned)
40,000 yen

22143 Katana:Hoki no kami Heichoshin Masayuki(Shin-shinto, Jo-josaku. Wazamono)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,850,000yen

22077 Sunobi Tanto(Wakizashi):Unknown (Echizen Daijyo Kunitugu)
200,000yen

16721 Katana:Kozuke Kami Sugawara Kanemune(not guranteed)
350,000yen

F22098 Set of Tosogu:Mumei(unsigned)
45,000 yen

22125 Katana:Mumei (Tegai Kanetoshi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

22039 Tanto:Kaku Yoshitsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

22066 Katana:Mumei (Sa Hiroyuki)(NBTHK Tokubetsu hozon toke)
1,650,000yen

F22156 Jingasa: Mumei
35,000 yen

F22094 Tsuba: Mumei
30,000 yen

F22093 Tsuba: Mumei(Unsigned)
45,000 yen

21790 Katana: Mumei (Ko-Uda)
700,000yen

22033 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
650,000yen

21596 Katana: Otsuki Mitsukane
220,000yen

F22099 Menuki:Mumei(Unsigned)
35,000 yen

22147 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Nakajima Rai.
980,000yen

19467 Katana:Mumei(unsigned)
250,000yen

22138 Katana:Enju Kunitoki(Shumei)(NBTHK Tokubetsu Juyo Token)
9,600,000yen

22142 Katana:(Gold Inlay) Kuniyuki(judged as Rai)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
5,550,000yen

10511 Katana:Fujiwara Kanefusa Saku
550,000yen

22129 Katana:Oite Hagi Senryushi Morihide Zo Kore(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22093 Katakama Yari:Onomichi Ju Sonokawani Kunimasa(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

19327 Katana: (Aoi Mon) Echizen Ju Yasutsugu Oite Bushu Edo.
250,000yen

F22148 Yoroi and Kabuto (Armor) :Joshu Ju Saotome Nagaharu
750,000 yen

09196 Katana:Mumei(attributed as Den Fujishima Tomoshige)(NTHK estimation paper)
450,000yen

20418 Katana:Enju Nobuhiro Saku
550,000yen

21197 Katana:Ho-mei To Kotani Takenori(NBTHK Hozon Token)
850,000yen

17456 Naginata:Houki Kuni Ju Hiroga Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

21287 Katana:Uda Sanekuni(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

19682 Tanto: Kanenaga
180,000 yen

22120 Yari:Kanabou Hyouennojo Masatsugu
150,000yen

09199 Katana : Mumei(attributed as Yamato Shizu)
1,500,000yen

F22034 Jitte(Jutte): Ninja goods.
55,000 yen

22112 Katana:Yamato Daijo Fujiwara Masanori
750,000yen

F21327-1 Book: Nihon Tsuba no Bi(Japanese sword guards)
2,000 yen

F22112 Tsuba:Mumei(attributed as Heianjo Inlay)(NBTHK Hozon Paper)
55,000 yen

F22127 Kabuto: Mumei (unsigned)
480,000 yen

21696 Katana:Mumei (Bizen Osafune Morishige)
1,300,000 yen

19595 Katana: Mumei ( Echizen Seki) 
290,000 yen

21341 Dai Sho : Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira (1st Generation)
1,300,000 yen

14721 Yari:Kanesaki(not guaranteed)
60,000 yen

F21708 Kozuka: Mumei
45,000 yen

22012 Wakizashi: Satuyousi Oku Motoyasu.
560,000 yen

21540 Tachi:Kozuke Koku Nitta Ju Oosumi Toshihira(Shunpei) Saku No
1,600,000 yen

21733 Katana : Mumei (attributed as Ayanoko-ji) (NTBHK the 43th Juyo Token)
2,950,000 yen

20077 Katana: Mumei(Shigaseki)
350,000 yen

21582 Tanto:Nobukuni
500,000 yen

21626 Wakizashi: Mumei (Den Rai Kunisue)
1,550,000 yen

F21500
20,000 yen

21472 Wakizashi : Suishinshi Masatsugu(Kao)
2,800,000 yen

F21435 Gunsen(War fan): Mumei
35,000 円

21516 Naginata:――- Fujiwara Hiroshige
220,000 yen

21470 Tanto: Shumei(Chiyozuru)Tanto
170,000 yen

21435 Dai Sho :Jiro Taro Kaokatsu/Hizen Koku Tadayoshi
2,500,000 yen

19049 Katana: Ou Tokutomi Shi Ju Ikkansai Okimasa Saku
600,000 yen

F21156
150,000 yen

Book: Shinshinto Taikan
10,000 yen

F20561
280,000 yen

F19569
65,000 yen

Book: Inoue Shinkai Taikan
6,000 yen

F20352
55,000 yen

15914 Jumonji Yari:Bushu Shitahara Ju Yasushige
250,000 yen

19228 Katana :(Eda Kiku Mon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi
750,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum