Set of Tosogu

F22491 Daisho Tsuba:Mumei(judged as Kyo Sukashi)
115,000yen

F22721 Daisho Tsuba:Efu Ju Norihide/Gyonen 80 SAi Masatsune
105,000yen

F22682 Daisho Fuchigashira: Teirin(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
295,000yen

F22676 Daisho Tsuba:Fujimoto Nobushige(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
450,000yen

F22255 Daisho Tsuba:Momo ? ?/Ei
85,000yen

F22622 Tsuba 2-piece set
45,000yen

F22557 Set of Tosogu:Mumei(Fuchikashira, Kogai, Kozuka, Menuki Tsuba)
135,000yen

F22477 Set of Tosogu:Mumei(unsigned) Nitokoromono(Fuchikashira, Menuki)
85,000yen

F22496 Set of Tosogu: Dai Sho Tsuba Mumei(judged as Kyo Kinko)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
360,000yen

F22513 Daisho Fuchigashira: Kikuoka Mitsumasa(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
350,000yen

F22425 Set of Tosogu:Mumei(judged as Kyo Kanagushi)(NBTHK Hozon Tosogu)
180,000yen

F22387 Daisho Tsuba:Mumei(unsigned)
105,000yen

F22363 Set of Tosogu:Mumei(unsigned)
55,000yen

F22353 Fuchi Kashira and Menuki: Mumei(Unsigned)
60,000yen

F22280 2 Tokoromono:Mumei(unsigned)
50,000yen

F21575 Set of Tosogu: Menuki, Kozuka, Kogai(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
550,000yen

F22205 Set of Tosogu: Mumei(Goto)
400,000 yen

F22087 Daisho Tsuba:Mumei(judged as Owari Kinko[goldsmith])
600,000 yen

F21703 Set of Tosogu/Nitokoro Mono:Masaoki(Kao)/Masahiro
45,000 yen

F21699 Set of Tosogu: Mumei
65,000 yen

F21687 Daisho Tsuba:Mumei(Unsigned)
75,000 yen

F21404
350,000 yen

F21288 
100,000 yen

F21207
3,500,000 yen

F21199
150,000 yen

F21154
105,000 yen

F16064
350,000 Yen

F21036
95,000 yen

F21007
50,000 yen

F20605
70,000 yen

F20440
50,000 yen

F20401
20,000 yen

F05306
185,000 yen

F19304
180,000 yen

F13763
230,000 Yen

F19013
1,650,000 Yen

F18473
40,000 YEN

F17519
205,000円

F17339
60,000 Yen

F16811
950,000 Yen

F16643 Set of Tosogu : Kogai and Kozuka ‘pheonix’ Tojoju 380,000 Yen

F151066
55,000 Yen

F15584
180,000 Yen

F141051
180,000 Yen

F14145
310,000 Yen

F09396 A set of Kozuka:Mumei 145,000 Yen

F14027
50,000 Yen

F13763
250,000 Yen

F07330 Futatokoro mono:Mumei (Unsigned) 160,000 Yen

F06264 Futatokoromono (Kogai Kozuka)Mumei 200,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum