Fuchikashira

F22715 Fuchi Kashira:(Kao)
25,000yen

F22664 Fuchi Kashira: Mumei(unsigned)
35,000yen

F22581 Fuchi Kashira: Mumei(unsigned)
25,000yen

F22588 Fuchi Kashira: Bushu Edo Ju ?Yoshi Toshi? Saku
30,000yen

F22587 Fuchi Kashira: Mumei(unsigned)
30,000yen

F22595 Fuchi Kashira: Mumei(unsigned)
15,000yen

F22594 Fuchi Kashira: Hisayuki
30,000yen

F22509 Fuchi Kashira:Kitasatotei Ryosai(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
110,000yen

F22415 Fuchi Kashira: Mumei
35,000yen

F22364 Fuchi Kashira: Mumei (unsigned)(Kyo Kanagu Shi)
45,000yen

F22362 Fuchi Kashira:Yoshinaga
55,000yen

F22361 Fuchi Kashira:Mino Ju Nakayuki
55,000yen

F22337 Fuchi Kashira: Inagawa Naokatsu(Kao)
45,000yen

F22232 Fuchi Kashira:Katsuryuken Gyonen 66 Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
150,000 yen

F22030 Fuchi Kashira:Gold Stamp(attributed as Toshiyuki)
250,000 yen

F22105 Fuchi Kashira:Mumei
45,000 yen

F21414
185,000 yen

F21643 Fuchikashira Mumei
35,000 yen

F21301
40,000 yen

F21272
70,000 yen

F21268
48,000 yen

F21228
45,000 yen

F21227
45,000 yen

F16033
55,000 Yen

F21226
35,000 YEN

F20275
28,000 YEN

F20282
40,000 YEN

F20427
30,000 YEN

F20369
95,000 YEN

F18472
40,000 YEN

F18037
35,000 yen

F19671
30,000 YEN

F20075
35,000 yen

F15996
105,000 Yen

F16458
35,000 YEN

F19067
35,000 YEN

F16423
50,000 Yen

F18038
45,000 Yen

F18014
85,000 Yen

F17617
12,000 Yen

F151127
45,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum