Masterpiece

23629 Naginata Naoshi Katana:Unsigned(Mumei)Den Motoshige(22nd NBTHK Juyo Token)
3,000,000yen

23450 Katana: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23733 Naginata:(Consingment Sale)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
2,850,000yen

22543 Katana :Mumei(attributed as Den Shizu)(NBTHK the 25th Juyo Token)
3,850,000 yen

23523 Wakizashi: Nagamitsu(the 35th NBTHK Juyo Token)
7,500,000 yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
(NBTHK the 43rd Juyo Token)
6,650,000 yen

23626 Tanto:Kunimitsu(Shintogo) (36th NBTHK Juyo Token)
15,000,000yen

23462 Katana: Sanetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

22138 Katana:Enju Kunitoki(Shumei)(NBTHK Tokubetsu Juyo Token)
9,600,000yen

23511 Katana: (Gold inlaid)Nagamori (47th NBTHK Juyo Token)
4,500,000yen

23066 Katana:Hizen Koku Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(Gold Inlay)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,550,000yen

23003 Katana:Mumei(attributed to Chikakage)(NBTHK the 24th Juyo Token)
4,650,000yen

22585 Wakizashi: Echizen Kami Sukehiro(2nd generation)(NBTHK Hozon Token)
1,250,000

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

22230 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

21171 Wakizashi: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
2,250,000yen

F22124 Tsuba:Nobuie
1,500,000 yen

F22018 Menuki:Mumei(attributed as Tokujo)(NBTHK the 56th Juyo Tosogu)
3,200,000 yen

F21581 Menuki:mumei(Ezo)(55th NBTHK Juyo )
950,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum