Masterpiece

20498 Katana: Mumei (Ko Uda) (19th NBTHK Juyo Paper)
2,300,000 yen

20252 Katana: Hizen Jyu Minamoto Munetsugu Kitae No Tamesu Ware Tetsukabuto Nidai(2nd generation).
1,550,000 yen

20203 Wakizashi(Sun nobi Tanto):Mumei (Den Kaneshige(Kinju))(11th NBTHK Juyo paper)
1,650,000yen

16595 Katana : Mumei (Shizu) Daimyo Ikeda family’s sword(22nd NBTHK Juyo Token)
3,950,000 yen

20492 Wakizashi: Satsuyo Omi Oku hira Motohira Tsukuru kore
1,450,000 yen

20446 Katana: Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu
3,500,000 yen

20434 Katana: Koki 2600 Nen Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao)
1,600,000 yen

20445 Katana: Soji Chikuzen Daijo Taikai Naotane (kao)
7,000,000 yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20342 Katana:Hizen Kuni Jyu Oumi Daijyo Fujiwara Tadahiro
2,000,000 yen

20370 Katana:(Kiku Mon) Hishu Ju Harima Kami Fujiwara Tadakuni
3,500,000 yen

20290 Katana : Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

20254 Katana : Mumei(Ko Aoe)(55th NBTHK Juyo paper)
4,700,000 yen

20319 Tachi: Chikayori Zo
3,650,000 yen

20198 Katana: Mumei (Den Naoeshizu)
2,500,000 yen

20235 Katana:Mumei( Enju)
2,750,000yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

20072 Katana:Yokoyama Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga
1,500,000 yen

19218 Katana: Mumei (Hatakeda Sanenori)
2,500,000 yen

19488 Katana: Hizen Kuni Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(2nd generation)
1,500,000 yen

19508 Katana: Mumei (Ko Aoe)(53rd NBTHK Juyo Token)
5,000,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

20079 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni
2,050,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

19503 Katana : Dewa kuni Taikei Shoji Naotane(kao) 2,500,000 Yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 2,800,000 Yen

17458 Katana: Mumei(unsigned attributed as Sa Hiroyasu)(64th NBTHK Juyo Token)
2,800,000 yen

06387 Katana : Satsuma Kuni Houki Kami Taira Ason Masayuki
2,500,000 yen

20035 Katana : Mumei (Tegai)
1,000,000 yen

19272 Mumei (Tametsugu)
3,300,000 yen

20023 Katana:Morishige
1,750,000 yen

19620 Wakizashi:Bisyu Osafune Morimitsu
1,200,000 yen

19717 Katana: Higo Kami Kuniyasu
1,100,000 Yen

19647 Wakizashi: Mumei attributed as Jitsua(35th NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

19739 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper)
3,150,000 Yen

19738 Katana:Mumei(Rai Kunimitsu)
4,950,000 yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

19617 Katana: Mumei (Rai Kunimitsu) (49th NBTHK Juyo Paper)
3,750,000 Yen

19212 Tanto : Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Token)
2,000,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu
3,600,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

18581 Katana : Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna Nyudo Hori Dosaku
7,500,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

19460 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper)
2,750,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

15823 Wakizashi :Mumei(Naminohira)
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

F19017 (55th NBTHK Juyo Paper)
950,000 YEN

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI 2,500,000 Yen

18349 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Saku(30th NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore(23rd NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,300,000 JPY

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 2,750,000 Yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

15588 Katana : Teme Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore/Ansei 5 nen Inu Uma 2 gatsu hi 4,500,000 Yen

15410 Katana: Tsuda Echizen kami Sukenao zo 1,700,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum