Gunto

14654 Katana: Menuki (Shikkake Kodai)Army Gunto Koshirae 450,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum