Gunto

15653 Katana: Katsumitsu(Japanese army Koshirae) 280,000 Yen

14654 Katana: Menuki (Shikkake Kodai)Army Gunto Koshirae 450,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum