Koshirae

F23175 Tachi Koshira(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
1,800,000 yen

F21574 Tachi Koshirae(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
1,250,000 yen

F141266
350,000 yen

F05129
500,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum