Kogatana

F21352 Kozuka Kogatana:Mumei(unsigned)
30,000yen

F21665 Kogatana: Meiji 26 nen 6 gatsu 9 nichi Morikazu Zou
28,000yen

F10313 Kozuka Kogatana: Unclear
45,000 yen

F22114 Kogatana:San Katana No Yume Kunihira Sei
320,000 yen

F21646 Kozuka: Mumei (Ko-Goto)
120,000 yen

F21472
180,000 yen

F21474 Kozuka Kogatana: Yoshioka Inabasuke
300,000 yen

F21470 Kozuka Kogatana:Teijo Saku Mitsuyoshi(Kao)
300,000 yen

F21471 Kozuka Kogatana: Saku Teijo Koujo
350,000 yen

F21337-8
30,000 yen

F21162
60,000 yen

F21161
70,000 yen

F20396
38,000 yen

F19312
15,000 YEN

F19003
28,000 YEN

F18463
45,000 YEN

F151012
50,000 Yen

F13045
75,000Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum