Kogatana

F16788 Kogatana:Fukuju Yoshimitsu Saku (Ono Yoshimitsu)(Mukansa) 105,000 Yen

F16492
100,000 Yen

F16336
25,000 Yen

F16332
25,000 Yen

F16142
45,000 Yen

F13641
45,000 Yen

F151011
50,000 Yen

F151012
50,000 Yen

F13468
28,000 Yen

F13139
75,000Yen

F13045
75,000Yen

F12150 Kozuka Kogatana: Mumei 30,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum