Iaido

17286 Katana : Shigehisa Saku/Showa 62 nen 8 gatsu (August 1987) 450,000 Yen

17337 Katana: Bicchu Koku Teso Ju Takeshita Heianjo Minamoto Sukemitsu Do Ittetsusai Minamoto Kunimitsu Saku kore Motte Senyasan Tamahagane Seitan Kore Showa 58 nen 2 gatsu Kichijitsu 350,000 Yen

17079 Katana: Shimousa Moriyama Kanehiro Saku 350,000 Yen

15919 Katana: Oite Toto Sakai Ikkansai Shigemasa Seitan kore/Ko-ki 2629 Nen Mi Tori 1 Gatsu hi 600,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum