Iaido

17274 Katana: suriage Mumei(Fujiwara Takada) 250,000 Yen

16698 Katana : Miike Ju Siro Kuniharu Saku 450,000 Yen

17286 Katana : Shigehisa Saku/Showa 62 nen 8 gatsu (August 1987) 450,000 Yen

17079 Katana: Shimousa Moriyama Kanehiro Saku 350,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum