Iaido

15919 Katana: Oite Toto Sakai Ikkansai Shigemasa Seitan kore/Ko-ki 2629 Nen Mi Tori 1 Gatsu hi 600,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum