Christmas sale

Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY → 1,550,000 JPY

17425 Tachi:Hirotsugu
3,300,000 JPY → 2,950,000 JPY

16193 Wakizashi : Taikei Naotane
SOLD

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,500,000 JPY → 3,300,000 JPY

17303 Wakizashi: Kikumon Shinano Kami Fujiwara Nobuyoshi
SOLD

14314 Katana : Higo kami Kuniyasu(26th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 Yen → 4,200,000 Yen

14654 Katana: Menuki (Shikkake Kodai)
450,000 JPY → 350,000 JPY

17470 Katana: Suifu Ju Katsumura Norikatsu (first generatin)
2,300,000 JPY → 1,850,000 JPY

17381 Katana: Rai Kunizane
SOLD

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum